ISO 9001 Lead Implementer

Kód kurzu: 9001LI

PECB ISO 9001 Lead Implementer je pětidenní kurz, jehož cílem je pomoci vám zlepšit kompetence nezbytné pro vytvoření, implementaci, provoz, údržbu a neustálé zlepšování QMS. Tento kurz si klade za cíl vybavit vás hlubokými znalostmi požadavků ISO 9001 a také osvědčenými postupy a přístupy používanými pro implementaci a následnou údržbu QMS.

Účastí na tomto školicím kurzu můžete organizacím pomoci využívat strukturovaný a na důkazech založený přístup k řízení kvality jejich produktů a služeb. Kromě toho se také dozvíte o důležitosti zaměření na zákazníka a výhodách nastavení základů organizační kultury, která umožňuje a podporuje kvalitu.

Po školení následuje certifikační zkouška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“. UKAS accredited a mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 9001 Lead Implementer“ potvrzuje vaši způsobilost zavádět QMS na základě požadavků ISO 9001.

Náklady na certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.

Best seller
19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 12.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
12.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
14.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Struktura kurzu

Na konci tohoto kurzu bude účastník schopen:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému managementu kvality (QMS) založeného na ISO 9001
 • Interpretovat požadavky ISO 9001 na QMS z pohledu implementátora
 • Iniciovat a plánovat implementaci QMS založeného na ISO 9001 s využitím metodiky IMS2 PECB a dalších osvědčených postupů
 • Podporovat organizaci při provozování, údržbě a neustálém zlepšování QMS založeného na ISO 9001
 • Připravit organizaci na podstoupení certifikačního auditu třetí strany

Vzdělávací přístup

Tento školicí kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Teorie, přístupy a osvědčené postupy používané při zavádění, provozu, údržbě a neustálém zlepšování systému managementu
 • Teoretický základ podpořený praktickými příklady po celé čtyři dny školení
 • Interakci mezi lektory a účastníky prostřednictvím otázek a diskusí
 • Esej jako domácí úkol na konci každého dne
 • Kvízy se samostatnými položkami (po každé sekci) a kvízy založené na praxi (na konci každého dne), které mají připravit účastníky na certifikační zkoušku

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO 9001 a zahájení implementace QMS

Den 2: Plán implementace QMS

Den 3: Implementace QMS

Den 4: Monitorování QMS, neustálé zlepšování a příprava na audit

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Tato část není lokalizována

The main requirements for participating in this training course are a basic knowledge of ISO management system standards, overall knowledge of ISO 9001, and the MS implementation principles. An understanding of ISO’s quality management principles may also facilitate the learning process.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti:

Doména 1: Základní principy a koncepce systému managementu jakosti

Doména 2: Zahájení implementace QMS

Doména 3: Plánování implementace QMS na základě ISO 9001

Doména 4: Implementace QMS na základě ISO 9001

Doména 5: Monitorování a měření QMS podle ISO 9001

Doména 6: Neustálé zlepšování QMS založeného na ISO 9001

Doména 7: Příprava na certifikační audit QMS

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o jeden z pověřovacích údajů uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o pověřeních ISO 9001 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Pověření v certifikačním schématu PECB ISO 9001 mají následující požadavky:

Pověření Zkouška Zkušenosti QMS projektová zkušenosti Ostatní požadavky
PECB Certified ISO 9001 Provisional Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v managementu kvality Aktivity projektu: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v managementu kvality Aktivity projektu: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v managementu kvality Aktivity projektu: celkem 1 000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

 

Poznámka: Jednotlivci s certifikací PECB, kteří mají pověření vedoucího implementátora i vedoucího auditora, se kvalifikují pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovali 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Další informace o základních zkouškách a celkových požadavcích magisterského studia naleznete na PECB Master Credentials.

Aby byly auditní činnosti považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými auditorskými postupy a zahrnovat následující:

  1. Vypracování plánu implementace QMS
  2. Řízení nebo vedení implementace QMS
  3. Zahájení projektu implementace QMS
  4. Implementace QMS
  5. Provádění činností mapování procesů
  6. Správa dokumentovaných informací
  7. Stanovení výkonnostních ukazatelů a vyhodnocení výkonnosti QMS
  8. Provádění činností neustálého zlepšování

Obecné informace

 • Náklady za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.
 • PECB poskytne více než 500 stran instruktážních materiálů obsahujících vysvětlení, pokyny a praktické příklady.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěšného pokusu o zkoušku ji můžu účastník jednou bezplatně opakovat do 12 měsíců od prvního termínu zkoušky.

Navazující kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Best seller

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 345 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa