ISO 9001 Lead Auditor

Kód kurzu: 9001LA

V naší současné globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích platí přísloví Johna Ruskina: „Kvalita není nikdy náhoda. Je to vždy výsledek úsilí“ je dnes ještě důležitější než v den, kdy to řekl. Organizace se nemohou spoléhat na náhodu a doufat, že budou dodávat kvalitní produkty a služby; místo toho musí zavést konzistentní a plánovaný přístup k řízení kvality. S více než milionem certifikovaných organizací po celém světě zůstává ISO 9001 nejznámějším světovým standardem, který organizacím poskytuje strukturovaný přístup k řízení kvality a pomáhá jim trvale poskytovat produkty a služby, které splňují a kde je to možné i překračují požadavky zákazníků.

Kurz PECB ISO 9001 Lead Auditor vám umožní rozvinout nezbytnou způsobilost k provádění auditů systému managementu kvality (QMS) aplikací široce použivaných zásad, postupů a technik auditu. Toto školení kombinuje požadavky ISO/IEC 17021-1, doporučení ISO 19011 a další osvědčené postupy auditu a integruje je do komplexní metodiky, která vám umožní plánovat, provádět a uzavírat audity posuzování shody ISO 9001.

Kromě teorie poskytuje kurz také příklady, cvičení a kvízy, které vám pomohou procvičit si nejdůležitější aspekty auditů posuzování shody: výklad požadavků ISO 9001 v kontextu auditu, zásady auditu, aplikace metod auditu , přístupy ke shromažďování a ověřování důkazů, vedení auditorského týmu, vypracování zpráv o neshodě a příprava závěrečné zprávy o auditu.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu následuje zkouška. Pokud úspěšně složíte zkoušku, můžete požádat o certifikát „PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor“. Certifikát „PECB ISO 9001 Lead Auditor“ akreditovaný UKAS a mezinárodně uznávaný certifikát potvrzuje vaše schopnosti a prokazuje, že máte znalosti a dovednosti pro audit QMS založeného na ISO 9001.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 10.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 10.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.06.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
12.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
14.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Kruz ISO 9001 Lead Auditor je určen pro:

 • Auditory usilující o provádění a vedení auditů QMS jménem certifikačních orgánů
 • Profesionály, kteří chtějí přijmout metodiku AMS2 společnosti PECB pro provádění auditů
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky ISO 9001
 • Technické odborníky, kteří se chtějí připravit na audit QMS
 • Profesionály, kteří chtějí pokračovat v kariéře v oblasti posuzování shody

Struktura kurzu

Na konci tohoto kurzu bude účastník schopen:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému managementu kvality (QMS) založeného na ISO 9001
 • Interpretovat požadavky ISO 9001 na QMS z pohledu auditora
 • Vyhodnotit shodu QMS s požadavky ISO 9001 v souladu se základními koncepty a principy auditu
 • Naplánovat, provést a uzavřít audit shody s normou ISO 9001 v souladu s požadavky ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími postupy auditu
 • Spravovat program auditu ISO 9001

Vzdělávací přístup

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Teorii, přístupy a osvědčené postupy používané při auditech systému řízení ISO
 • Přednášky ilustrované příklady vycházejícími z případových studií
 • Praktická cvičení na základě případové studie
 • Interakce mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů
 • Samostatné kvízy přizpůsobené tak, aby připravily účastníky na certifikační zkoušku

Program kurzu

Den 1: Úvod do systému managementu kvality (QMS) a ISO 9001

Den 2: Principy auditu, příprava a zahájení auditu

Den 3: Audit na místě

Den 4: Ukončení auditu

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Hlavními požadavky pro účast na tomto školicím kurzu je základní porozumění požadavkům ISO 9001 na QMS a komplexní znalost principů auditu.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor“ plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti:

Oblast 1: Základní principy a koncepce systému managementu kvality

Oblast 2: Požadavky na systém managementu kvality (QMS).

Oblast 3: Základní koncepty a principy auditu

Oblast 4: Příprava auditu ISO 9001

Oblast 5: Provádění auditu ISO 9001

Oblast 6: Uzavření auditu ISO 9001

Oblast 7: Správa programu auditu ISO 9001

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o jedno z certifikací uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením.

Další informace o certifikacích ISO 9001 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci podle normy PECB ISO 9001 Auditor jsou uvedeny v tabulce níže:

Certifikát Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s auditem/posouzením MS Další požadavky
PECB Certified ISO 9001 Provisional Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v managementu kvality Auditní činnost: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v managementu kvality Auditní činnost: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v managementu kvality Auditní činnost: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikací PECB, kteří mají pověření vedoucího implementátora i vedoucího auditora, jsou kvalifikováni pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovali 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Další informace o základních zkouškách a celkových požadavcích naleznete naPECB Master Credentials.

Aby byly auditní činnosti považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými auditorskými postupy a zahrnovat následující:

 1. Plánování auditu
 2. Správa programu auditu
 3. Vypracování revizních zpráv
 4. Vypracovávání zpráv o neshodě
 5. Vypracování dokumentů auditorské práce
 6. Kontrola zdokumentovaných informací
 7. Provádění auditu na místě
 8. Návaznost na neshody
 9. Vedení auditorského týmu

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • PECB poskytne školicí materiál o více než 450 stranách informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu na zkoušce může uchazeč zkoušku jednou bezplatně opakovat do 12 měsíců od prvního termínu zkoušky.

Navazující kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 345 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa