ISO 9001 Foundation

Kód kurzu: 9001F

V naší současné globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích platí přísloví Johna Ruskina: „Kvalita není nikdy náhoda. Je to vždy výsledek inteligentního úsilí“ je dnes ještě důležitější než v den, kdy to řekl. Organizace se nemohou spoléhat na náhodu a doufat, že budou dodávat kvalitní produkty a služby; místo toho musí zavést konzistentní a plánovaný přístup k řízení kvality. S více než milionem certifikovaných organizací po celém světě zůstává ISO 9001 nejznámějším světovým standardem, který organizacím poskytuje strukturovaný přístup k řízení kvality a pomáhá jim trvale poskytovat produkty a služby, které splňují a kde je to možné i překračují požadavky zákazníků.

ISO 9001 Foundations je dvoudenní kurz, který se zaměřuje na koncepty a management kvality a poskytuje celkové vysvětlení požadavků ISO 9001 na systém managementu kvality (QMS). V tomto kurzu se seznámíte s různými aspekty QMS založeného na ISO 9001, jako je role vrcholového managementu, rizika a příležitosti, politika jakosti, procesy, které utvářejí činnosti poskytování produktů a služeb, požadavky na hodnocení výkonnosti, a důležitost neustálého zlepšování.

Po absolvování tohoto kurzu můžete absolvovat zkoušku. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o označení „Držitel certifikátu ISO 9001“. Tento certifikát prokazuje, že máte obecné znalosti požadavků ISO 9001 na QMS a umožňuje vám být součástí projektů implementace QMS.

Náklady na zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

8 400 Kč

10 164 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 8 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
05.08.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
07.10.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
02.12.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 8 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Kurz ISO 9001 Foundations je určen pro:

 • Manažery a konzultanty hledající znalosti o základních konceptech managementu kvality
 • Profesionály, kteří se chtějí seznámit s požadavky ISO 9001 na QMS
 • Personál odpovědný za udržování a zlepšování kvality produktů a služeb své organizace
 • Jednotlivce, kteří chtějí pokračovat v kariéře v řízení kvality

Struktura kurzu

Po úspěšném absolvování tohoto vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Popsat koncepty, principy a definice řízení kvality
 • Vysvětlit hlavní požadavky ISO 9001 na systém managementu kvality
 • Identifikovat potenciální akce a přístupy, které mohou organizace použít k dosažení souladu s ISO 9001

Vzdělávací přístup

Kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Přednášky, které jsou ilustrovány grafikou, příklady a diskusemi
 • Interakci mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů
 • Kvízy s podobnou strukturou jako zkouška

Program kurzu

Den 1: Úvod do konceptů kvality, QMS a článků 4–6 normy ISO 9001

Den 2: články 7–10 normy ISO 9001 a certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška plně splňuje požadavky programu certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti:

Oblast 1: Základní pojmy a principy managementu kvality a QMS na základě ISO 9001

Oblast 2: Požadavky ISO 9001 na systém managementu jakosti – články 4 až 10

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Nejprve musí účastník absolvovat kurz PECB ISO 9001 Foundation. Poté musí absolvovat zkoušku a po úspěšném složení zkoušky může požádat o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 9001 Foundation“.

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady pro profesionální nebo manažerské projektové zkušenosti. Po absolvování školení je tedy složení zkoušky a žádost o certifikát jedinou náležitostí certifikačního programu, kterou musí účastník před získáním certifikátu splnit.

Více informací naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikát jsou:

Název zkoušky Kurz Zkouška Zkušenosti MS audit/zkušenosti QMS projektové zkušenosti Další požadavky
PECB Certificate Holder in ISO 9001 Foundation Ukončení kurzu PECB ISO 9001 Foundation Složení zkoušky PECB ISO 9001 Foundation Žádné  Žádné  Žádné Podepsání etického kodexu PECB

Obecné informace

 • Náklady za certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.
 • PECB poskytne více než 200 stran instruktážních materiálů obsahujících vysvětlení, pokyny a praktické příklady.
 • Bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 14 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu u zkoušky můžete zkoušku do 12 měsíců zdarma opakovat.

Navazující kurzy

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 345 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa