PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam

Kód kurzu: PRINCEPEP

Tato zkouška je zaměřena na to, zda by účastník byl schopen aplikovat PRINCE2 na řízení nekomplexního projektu v prostředí podporujícím PRINCE2. Za tímto účelem musí prokázat, že dokáže aplikovat a přizpůsobit PRINCE2 tak, aby odpovídal potřebám a problémům daného projektu.

Konkrétně:

 • Vytvářet podrobné vysvětlení všech principů, témat a procesů a zpracované příklady všech produktů PRINCE2 tak, jak je lze použít k řešení konkrétních okolností daného projektu.
 • Ukázat, že rozumí vztahům mezi principy, tématy, procesy a produkty PRINCE2 a dokáže toto pochopení uplatnit.
 • Prokázat, že rozumí důvodům principů, témat a procesů PRINCE2 a že rozumí principům, na nichž jsou tyto prvky založeny.
 • Ukázat svou schopnost uzpůsobit PRINCE2 na různé podmínky projektu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Individuální

Forma: Zkouška

Délka kurzu: 2h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 9 600 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuální Zkouška 2h 30min en 9 600 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Předpokládané znalosti

Abyste mohli složit zkoušku PRINCE2 Practitioner, musíte prokázat, že jste složili jednu z následujících zkoušek:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ jsou registrované značky Asociace pro projektový management

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociace pro projektový management.

**’PMP a CAPM‘ jsou registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ jsou registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

Daniel Šťastný

Daniel Šťastný

produktová podpora

Certifikace

 

Povolené materiály PRINCE2 manuál Tato zkouška je formou ‘open book’ . Měla by být použita publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si dělat poznámky), ale žádný jiný materiál není povolen.
Doba trvání zkoušky 2 hodiny a 30 minut Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 188 minut.
Maximální počet bodů 68 bodů Zkouška obsahuje 68 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 38 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 38 otázek.
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 3 &4  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 3.úrovně, musíte aplikovat znalosti na příkladech. U otázek 4. úrovně, je potřeba zanalyzovat poskytnuté informace a zdůvodnit jestli daný postup řešení je efektivní/vhodný.
Formát zkoušky Možný scénář,
dodatečné informace
& otázky
Měli byste si přečíst „Project Scenario“, který poskytuje kontext o projektu, kterého se otázky týkají. Přinejmenším jednu otázku, budete také muset použít „Dodatečné informace“, které poskytuje informace o lidech, kteří mohou na projektu pracovat.
Typy otázek Klasické & matching Všechny otázky jsou typu ‘multiple choice’. K dispozici je krátký popis
situace a pak otázka.U „klasických“ otázek (1 bod) máte otázku a na výběr ze 4 možností (A,B,C,D).Pro ‘matching’ otázky (3 body) máte 3 informace a musíte si vybrat odpověď pro každou ze seznamu 5 nebo 6 možností.

Platnost certifikace PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 letech. Pro prodloužení platnosti certifikace můžete buď znovu absolvovat zkoušku PRINCE2 Practitioner před datem vypršení platnosti, nebo si certifikaci zachovat prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku.

Navazující kurzy

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

20 300 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

21 700 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation Exam en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

7 800 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation Exam + Retake en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

9 200 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

22 700 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

24 100 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam + Retake en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

10 800 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner + exam cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

39 800 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa