PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam

Kód kurzu: PRINCEPEP

Tato zkouška je zaměřena na to, zda by účastník byl schopen aplikovat PRINCE2 na řízení nekomplexního projektu v prostředí podporujícím PRINCE2. Za tímto účelem musí prokázat, že dokáže aplikovat a přizpůsobit PRINCE2 tak, aby odpovídal potřebám a problémům daného projektu.

Konkrétně:

 • Vytvářet podrobné vysvětlení všech principů, témat a procesů a zpracované příklady všech produktů PRINCE2 tak, jak je lze použít k řešení konkrétních okolností daného projektu.
 • Ukázat, že rozumí vztahům mezi principy, tématy, procesy a produkty PRINCE2 a dokáže toto pochopení uplatnit.
 • Prokázat, že rozumí důvodům principů, témat a procesů PRINCE2 a že rozumí principům, na nichž jsou tyto prvky založeny.
 • Ukázat svou schopnost uzpůsobit PRINCE2 na různé podmínky projektu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška

Délka kurzu: 2h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 12 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška + Retake

Délka kurzu: 2h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 13 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Zkouška 2h 30min en 12 400 Kč Registrovat
Na vyžádání Zkouška + Retake 2h 30min en 13 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Předpokládané znalosti

Abyste mohli složit zkoušku PRINCE2 Practitioner, musíte prokázat, že jste složili jednu z následujících zkoušek:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ jsou registrované značky Asociace pro projektový management

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociace pro projektový management.

**’PMP a CAPM‘ jsou registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ jsou registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

 

Povolené materiály PRINCE2 manuál Tato zkouška je formou ‘open book’ . Měla by být použita publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si dělat poznámky), ale žádný jiný materiál není povolen.
Doba trvání zkoušky 2 hodiny a 30 minut Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 188 minut.
Maximální počet bodů 68 bodů Zkouška obsahuje 68 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 38 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 38 otázek.
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 3 &4  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 3.úrovně, musíte aplikovat znalosti na příkladech. U otázek 4. úrovně, je potřeba zanalyzovat poskytnuté informace a zdůvodnit jestli daný postup řešení je efektivní/vhodný.
Formát zkoušky Možný scénář,
dodatečné informace
& otázky
Měli byste si přečíst „Project Scenario“, který poskytuje kontext o projektu, kterého se otázky týkají. Přinejmenším jednu otázku, budete také muset použít „Dodatečné informace“, které poskytuje informace o lidech, kteří mohou na projektu pracovat.
Typy otázek Klasické & matching Všechny otázky jsou typu ‘multiple choice’. K dispozici je krátký popis
situace a pak otázka.U „klasických“ otázek (1 bod) máte otázku a na výběr ze 4 možností (A,B,C,D).Pro ‘matching’ otázky (3 body) máte 3 informace a musíte si vybrat odpověď pro každou ze seznamu 5 nebo 6 možností.
Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

Platnost certifikace PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 letech. Pro prodloužení platnosti certifikace můžete buď znovu absolvovat zkoušku PRINCE2 Practitioner před datem vypršení platnosti, nebo si certifikaci zachovat prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku.

Navazující kurzy

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

24 700 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

26 100 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation Exam en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

10 500 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

25 100 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

26 500 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

41 800 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa