PRINCE2® 7 Foundation & Practitioner + exam

Kód kurzu: PRINCE7FP

PRINCE2 Foundation poskytuje teoretické znalosti o tom, jak plánovat, řídit a dodávat projekty od začátku do konce. Certifikace Foundation Level představuje metodu PRINCE2 a jejím cílem je potvrdit, že metodu PRINCE2 znáte a rozumíte jí natolik dobře, abyste byli schopni efektivně pracovat s týmem projektového řízení nebo jako člen týmu projektového managementu pracujícího v prostředí podporujícím PRINCE2.

PRINCE2 Practitioner je pokročilá úroveň certifikace, která potvrzuje dostatečné porozumění tomu, jak přizpůsobit a implementovat PRINCE2 v projektu.

Cena obou certifikačních zkoušek je zahrnuta v ceně kurzu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

41 800 Kč

50 578 Kč s DPH

Nejbližší termín od 20.05.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 20.05.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.06.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 15.07.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.09.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 41 800 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
20.05.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
10.06.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
15.07.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
12.08.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
09.09.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
14.10.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
11.11.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
09.12.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 41 800 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Mastering PRINCE2 vás vybaví výkonným souborem principů, postupů a procesů projektového řízení. Získáte dovednosti, které potřebujete ke spolehlivému a efektivnímu provádění úspěšných projektů.

PRINCE2 zvyšuje míru úspěšnosti vašeho projektu. Naučíte se, jak kontrolovat proměnné projektu, identifikovat rizika a zmírňovat je a zajistit, aby byly projekty dodány včas, v rámci rozsahu a rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že svět stále více přijímá kulturu neustálého učení, ať už jste projektový manažer nebo profesionál v jiné oblasti, PRINCE2 vám pomůže získat nebo zdokonalit velmi žádané dovednosti projektového řízení a dosáhnout ještě více.

PRINCE2 poskytuje profesionálům společný jazyk, který je nezbytný pro efektivní komunikaci. Standardizované postupy řízení projektů pomáhají zefektivnit váš pracovní postup a zlepšit spolupráci.

Cílová skupina

Struktura kurzu

Principy projektového řízení

 • Uplatnění univerzálně použitelných sedmi principů PRINCE2, které řídí rozhodnutí a akce projektového řízení.

Postupy projektového řízení

 • Odborné znalosti o sedmi postupech PRINCE2, což jsou opakující se aspekty projektového řízení, které je třeba průběžně řešit v průběhu projektu, aby se podpořil úspěch projektu.

Procesy projektového řízení

 • Aplikace sedmi procesů PRINCE2, které poskytují snadno sledovatelnou metodu krok za krokem pro řízení projektu od zahájení až po uzavření.

Role a odpovědnosti

 • Pochopení klíčových projektových rolí a jejich odpovědnosti v rámci metody PRINCE2.

Vedení lidí

 • PRINCE2® 7 nyní v metodě zahrnuje prvek lidí, který zdůrazňuje důležitost lidí pro efektivní výsledky projektu.

Výkon projektu

 • PRINCE2® 7 zahrnuje integraci udržitelnosti do výkonnosti projektu a sladí projekty s cíli environmentální a sociální odpovědnosti.

Digitální a datová správa

 • Vybavíme vás správnými nástroji, které udrží vaše projekty aktuální v digitální éře.

Sdělení

 • Efektivní komunikace zajišťující sdílení informací o projektu se zúčastněnými stranami a transparentnost pokroku a problémů.

Tailoring

 • Použijte a přizpůsobte metodu projektového řízení PRINCE2 tak, aby vyhovovala konkrétním potřebám, velikosti, složitosti a kontextu projektu.

Předpokládané znalosti

Účastníci by měli mít určité znalosti o projektovém řízení, ale pro získání kvalifikace Foundation není žádná formální podmínka.

Abyste mohli složit zkoušku PRINCE2 Practitioner, musíte prokázat, že jste složili jednu z následujících zkoušek:

 • PRINCE2 7 Foundation
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation or Practitioner)
 • Project Management Qualification (PMQ)
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

PRINCE2 7 Foundation

Povolené materiály Žádné Tato zkouška je formou metody „closed book“. Publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition mohou být použity pouze ke studiu, takže je NENÍ povoleno mít u zkoušky.
Doba trvání zkoušky 60 minut  Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 75 minut.
Maximální počet bodů 60 bodů Zkouška obsahuje 60 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 36 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 36 otázek (60 %).
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 1 &2  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je potřeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázek Klasické, chybějící slovo, & výběrové Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

U „klasických“ otázek je otázka a čtyři možnosti výběru správné odpovědi.

U otázek s „chybějícími slovami“, je věta s chybějícím slovem a
čtyři možnosti výběru správného slova.

U otázek „výběrových“ je seznam čtyř tvrzení a ze seznamu musíte vybrat dvě správná tvrzení.

Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

PRINCE2 7 Practitioner

Povolené materiály PRINCE2 manuál Tato zkouška je formou ‘open book’ .
Doba trvání zkoušky 2 hodiny a 30 minut Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 188 minut.
Maximální počet bodů 70 bodů Zkouška obsahuje 70 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 42 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 42 otázek.
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 3 &4  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 3.úrovně, musíte aplikovat znalosti na příkladech. U otázek 4. úrovně, je potřeba zanalyzovat poskytnuté informace a zdůvodnit jestli daný postup řešení je efektivní/vhodný.
Formát zkoušky Možný scénář,
dodatečné informace
& otázky
Měli byste si přečíst „Project Scenario“, který poskytuje kontext o projektu, kterého se otázky týkají. Přinejmenším jednu otázku, budete také muset použít „Dodatečné informace“, které poskytuje informace o lidech, kteří mohou na projektu pracovat.
Typy otázek Klasické & matching Všechny otázky jsou typu ‘multiple choice’. K dispozici je krátký popis
situace a pak otázka.U „klasických“ otázek (1 bod) máte otázku a na výběr ze 4 možností (A,B,C,D).Pro ‘matching’ otázky (3 body) máte 3 informace a musíte si vybrat odpověď pro každou ze seznamu 5 nebo 6 možností.
Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

Platnost certifikace PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 letech. Pro prodloužení platnosti certifikace můžete buď znovu absolvovat zkoušku PRINCE2 Practitioner před datem vypršení platnosti, nebo si certifikaci zachovat prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku.

 

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa