PRINCE2® 7 Foundation + exam and retake

Kód kurzu: PRINCE7FR

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) je procesně založená metodika, která poskytuje základy pro řízení projektů. PRINCE2® je mezinárodně používán a je de facto standardem projektového řízení pro veřejné projekty ve Spojeném království. Jedná se o obecný nástroj osvědčených postupů, který lze přizpůsobit potřebám jakékoli organizace a lze jej použít pro řízení projektů jakéhokoli typu a rozsahu.

Cena certifikační zkoušky a dodatečný pokus na zkoušku – retake jsou zahrnuty v ceně kurzu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

26 100 Kč

31 581 Kč s DPH

Nejbližší termín od 15.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 15.07.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.09.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 100 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.07.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč
12.08.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
09.09.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
14.10.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
11.11.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
09.12.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 100 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Mastering PRINCE2 vás vybaví výkonným souborem principů, postupů a procesů projektového řízení. Získáte dovednosti, které potřebujete ke spolehlivému a efektivnímu provádění úspěšných projektů.

PRINCE2 zvyšuje míru úspěšnosti vašeho projektu. Naučíte se, jak kontrolovat proměnné projektu, identifikovat rizika a zmírňovat je a zajistit, aby byly projekty dodány včas, v rámci rozsahu a rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že svět stále více přijímá kulturu neustálého učení, ať už jste projektový manažer nebo profesionál v jiné oblasti, PRINCE2 vám pomůže získat nebo zdokonalit velmi žádané dovednosti projektového řízení a dosáhnout ještě více.

PRINCE2 poskytuje profesionálům společný jazyk, který je nezbytný pro efektivní komunikaci. Standardizované postupy řízení projektů pomáhají zefektivnit váš pracovní postup a zlepšit spolupráci.

Cílová skupina

Struktura kurzu

Principy projektového řízení

  • Uplatnění univerzálně použitelných sedmi principů PRINCE2, které řídí rozhodnutí a akce projektového řízení.

Postupy projektového řízení

  • Odborné znalosti o sedmi postupech PRINCE2, což jsou opakující se aspekty projektového řízení, které je třeba průběžně řešit v průběhu projektu, aby se podpořil úspěch projektu.

Procesy projektového řízení

  • Aplikace sedmi procesů PRINCE2, které poskytují snadno sledovatelnou metodu krok za krokem pro řízení projektu od zahájení až po uzavření.

Role a odpovědnosti

  • Pochopení klíčových projektových rolí a jejich odpovědnosti v rámci metody PRINCE2.

Vedení lidí

  • PRINCE2® 7 nyní v metodě zahrnuje prvek lidí, který zdůrazňuje důležitost lidí pro efektivní výsledky projektu.

Výkon projektu

  • PRINCE2® 7 zahrnuje integraci udržitelnosti do výkonnosti projektu a sladí projekty s cíli environmentální a sociální odpovědnosti.

Digitální a datová správa

  • Vybavíme vás správnými nástroji, které udrží vaše projekty aktuální v digitální éře.

Sdělení

  • Efektivní komunikace zajišťující sdílení informací o projektu se zúčastněnými stranami a transparentnost pokroku a problémů.

Tailoring

  • Použijte a přizpůsobte metodu projektového řízení PRINCE2 tak, aby vyhovovala konkrétním potřebám, velikosti, složitosti a kontextu projektu.

Retake – druhý pokus na zkoušku

Pokud dojde k neúspěšnému výsledku prvního testu, pak je možné zkoušku opakovat. Jakmile budou k dispozici vaše oficiální výsledky zkoušky, budete informováni e-mailem, abyste si naplánovali opravnou zkoušku. Bude probíhat prostřednictvím online proctoringu, který vám nabízí flexibilitu, abyste mohli zkoušku splnit z domova nebo kanceláře v době, kdy vám to bude vyhovovat. Na přípravu a složení opravné zkoušky máte až 6 měsíců od data první zkoušky.

Předpokládané znalosti

Účastníci by měli mít určité znalosti o projektovém řízení, ale pro získání kvalifikace Foundation není žádná formální podmínka.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Povolené materiály Žádné Tato zkouška je formou metody „closed book“. Publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition mohou být použity pouze ke studiu, takže je NENÍ povoleno mít u zkoušky.
Doba trvání zkoušky 60 minut  Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 75 minut.
Maximální počet bodů 60 bodů Zkouška obsahuje 60 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 36 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 36 otázek (60 %).
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 1 &2  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je potřeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázek Klasické, chybějící slovo, & výběrové Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

U „klasických“ otázek je otázka a čtyři možnosti výběru správné odpovědi.

U otázek s „chybějícími slovami“, je věta s chybějícím slovem a
čtyři možnosti výběru správného slova.

U otázek „výběrových“ je seznam čtyř tvrzení a ze seznamu musíte vybrat dvě správná tvrzení.

Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

Platnost certifikace PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 letech. Pro prodloužení platnosti certifikace můžete buď znovu absolvovat zkoušku PRINCE2 Practitioner před datem vypršení platnosti, nebo si certifikaci zachovat prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa