PRINCE2® 6th edition Foundation + exam

Kód kurzu: PRINCEF

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) je procesně založená metodika, která poskytuje základy pro řízení projektů. PRINCE2® je mezinárodně používán a je de facto standardem projektového řízení pro veřejné projekty ve Spojeném království. Jedná se o obecný nástroj osvědčených postupů, který lze přizpůsobit potřebám jakékoli organizace a lze jej použít pro řízení projektů jakéhokoli typu a rozsahu.

Cena certifikační zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

22 700 Kč

27 467 Kč s DPH

Nejbližší termín od 12.06.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 12.06.2023

Garantovaný

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 19.06.2023

Garantovaný

Místo konání: Bratislava

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.08.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.10.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.12.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 700 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
G 12.06.2023 Virtuální 3 dny cz/sk 22 700 Kč Registrovat
G 19.06.2023 Bratislava Prezenční 3 dny cz/sk 22 700 Kč Registrovat
14.08.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 700 Kč Registrovat
09.10.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 700 Kč Registrovat
11.12.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 700 Kč Registrovat
Individuální Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 700 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation poskytuje teoretické znalosti o tom, jak plánovat a řídit projekty od začátku do konce. Certifikace Foundation Level představuje metodu PRINCE2 a jejím cílem je dokázat, že metodu PRINCE2 znáte a rozumíte jí natolik dobře, abyste byli schopni efektivně pracovat s týmem projektového řízení nebo jako člen týmu projektového managementu pracujícího v prostředí podporující PRINCE2.

Certifikace Foundation je také nezbytnou podmínkou pro certifikaci Practitioner.

Cílová skupina

Tato certifikace je zaměřena na současné a začínající projektové manažery nebo profesionály, kteří řídí projekty. Týká se také dalších klíčových zaměstnanců, kteří se podílejí na návrhu, vývoji a realizaci projektů, včetně: členů projektové rady (např. Senior Responsible Owners), týmových manažerů (např. Product Delivery Manager), Project Assurance (např. Business Change Analysts), projektová podpora (např. pracovníci projektové a programové kanceláře) a provozní linioví manažeři nebo zaměstnanci.

Struktura kurzu

Úvod do projektového managementu a PRINCE2®

 • Význam projektů
 • Definice projektu
 • Představení PRINCE2®
 • Co dělá projektový manažer?
 • 6 proměnných v PM

Struktura PRINCE2®

Zásady

 • Obchodní zdůvodnění (Continued business justification)
 • Učte se ze zkušeností (Learn from experience)
 • Definované role a odpovědnosti (Defined roles and responsibilities)
 • Správa po etapách (Manage by stages)
 • Spravovat výjimkami (Manage by exception)
 • Zaměření na produkty (Focus on products)
 • Přizpůsobení prostředí projektu (Tailor to suit the project environment)

Témata

 • Obchodní případ (Business Case)
 • Organizace (Organization)
 • Kvalita (Quality)
 • Plány (Plans)
 • Riziko (Risk)
 • Změna (Change)
 • Pokrok (Progress)

Procesy

 • Start projektu (Starting up a project)
 • Vedení projektu (Directing a project)
 • Zahájení projektu (Initiating a project)
 • Ovládání fáze (Controlling a stage)
 • Řízení dodávky produktů (Managing product delivery)
 • Správa hranic fáze (Managing a stage boundary)
 • Ukončení projektu (Closing a project)

Přizpůsobení PRINCE2®

Shrnutí

 

Benefity

Získejte lepší dovednosti

 • Vybavte se velmi žádanou certifikací v projektovém managementu

Porozuměte metodě PRINCE2

 • Naučte se osvědčené postupy, abyste byli schopni efektivně pracovat jako člen týmu pracujícího v prostředí PRINCE2

Připravte se na budoucnost

 • PRINCE2 Foundation je předpokladem pro vyšší úrovně certifikací projektového managementu, jako je PRINCE2 Practitioner a PRINCE2 Agile®

Předpokládané znalosti

Účastníci by měli mít určité znalosti o projektovém řízení, ale pro získání kvalifikace Foundation není žádná formální podmínka.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Povolené materiály Žádné Tato zkouška je formou metody „closed book“. Publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition mohou být použity pouze ke studiu, takže je NENÍ povoleno mít u zkoušky.
Doba trvání zkoušky 60 minut  Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 75 minut.
Maximální počet bodů 60 bodů Zkouška obsahuje 60 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 33 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 33 otázek (55 %).
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 1 &2  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je potřeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázek Klasické, chybějící slovo, & výběrové Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

U „klasických“ otázek je otázka a čtyři možnosti výběru správné odpovědi.

U otázek s „chybějícími slovami“, je věta s chybějícím slovem a
čtyři možnosti výběru správného slova.

U otázek „výběrových“ je seznam čtyř tvrzení a ze seznamu musíte vybrat dvě správná tvrzení.

Navazující kurzy

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake cz/sk en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

24 100 Kč bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Foundation Exam en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

10 500 Kč bez DPH

Dodavatel:

Oblast:

Cena od:

0 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz cz/sk

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

25 100 Kč bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake en/cz cz/sk en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

26 500 Kč bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

12 400 Kč bez DPH

Dodavatel:

Oblast:

Cena od:

0 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner + exam cz/sk en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

41 800 Kč bez DPH

Garantovaný

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa