PRINCE2® 6th edition Foundation Exam

Kód kurzu: PRINCEFEP

Tato úroveň zkoušky má za cíl zjistit, zda by kandidát byl schopen jednat jako informovaný člen týmu projektového managementu pomocí metody PRINCE2 v prostředí projektu podporující PRINCE2. Za tímto účelem musí prokázat, že rozumí principům a terminologii. Účastník musí být schopen:

  • Popsat účel a hlavní obsah všech rolí, sedm principů, sedm témat a sedm procesů.
  • Uvést, které produkty řízení jsou vstupem a výstupem ze sedmi procesů.
  • Uvést hlavní účel a klíčový obsah hlavních produktů pro správu.
  • Uvést vztahy mezi procesy, výstupy, rolemi a dimenzemi řízení projektu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška

Délka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 10 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška + Retake

Délka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 12 000 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Zkouška 1 hodina en 10 500 Kč Registrovat
Na vyžádání Zkouška + Retake 1 hodina en 12 000 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Certifikace

Povolené materiály Žádné Tato zkouška je formou metody „closed book“. Publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition mohou být použity pouze ke studiu, takže je NENÍ povoleno mít u zkoušky.
Doba trvání zkoušky 60 minut  Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 75 minut.
Maximální počet bodů 60 bodů Zkouška obsahuje 60 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 33 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 33 otázek (55 %).
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 1 &2  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je potřeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázek Klasické, chybějící slovo, & výběrové Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

U „klasických“ otázek je otázka a čtyři možnosti výběru správné odpovědi.

U otázek s „chybějícími slovami“, je věta s chybějícím slovem a
čtyři možnosti výběru správného slova.

U otázek „výběrových“ je seznam čtyř tvrzení a ze seznamu musíte vybrat dvě správná tvrzení.

Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

Navazující kurzy

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

24 700 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

26 100 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

25 100 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

26 500 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam en

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

12 400 Kč bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner + exam en/cz

Dodavatel: PRINCE2®

Oblast: Projektový management

Cena od:

41 800 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa