ISO/IEC 27002 Manager

Kód kurzu: 27002M

ISO/IEC 27002 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro výběr a implementaci kontrol bezpečnosti informací a pro implementaci norem a postupů pro bezpečnost informací. Je použitelný pro organizace všech průmyslových odvětví nebo velikostí. ISO/IEC 27002 lze použít k vytvoření pokynů pro řízení bezpečnosti informací přizpůsobených konkrétnímu kontextu organizace.

Kurz ISO/IEC 27002 Manager poskytuje informace o implementaci a řízení řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002.

ISO/IEC 27002 Manager umožňuje účastníkům získat potřebné znalosti a dovednosti na podporu organizace při výběru, implementaci a správě řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002. Kurz poskytuje informace, které účastníkům pomohou získat důkladné pochopení jak lze zacházet s riziky bezpečnosti informací výběrem příslušných kontrol, zejména v kontextu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Certifikace PECB ISO/IEC 27002 Manager vám umožní prokázat své komplexní znalosti v implementaci a řízení kontrol bezpečnosti informací na základě osvědčených průmyslových postupů.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

11 850 Kč

14 339 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 700 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 11 850 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
05.08.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 700 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 23 700 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 11 850 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Manažeři podílející se na implementaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • IT profesionálové a konzultanti, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti informační bezpečnosti
 • Členové implementačního týmu ISMS nebo týmu pro bezpečnost informací
 • Osoby odpovědné za informační bezpečnost v organizaci

Struktura kurzu

Úspěšným absolvováním tohoto vzdělávacího kurzu budete schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí na základě ISO/IEC 27002
 • Diskutovat o vztahu mezi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a dalšími normami a regulačními rámci
 • Podporovat organizaci při efektivním určování, implementaci a správě řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002

Vzdělávací přístup

 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných při zavádění a řízení kontrol bezpečnosti informací.
 • Účastníci jsou povzbuzováni, aby spolu komunikovali a diskutovali při účasti na cvičeních a kvízech.
 • Struktura kvízů je podobná jako u certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO/IEC 27002

Day 2: Informační aktiva, lidské kontroly, fyzické kontroly a provozní bezpečnostní kontroly

Day 3: Řízení incidentů informační bezpečnosti a monitorování kontrol informační bezpečnosti a certifikační zkoušky

Předpokládané znalosti

Hlavními požadavky pro účast na tomto školení je základní znalost ISO/IEC 27002 a komplexní znalost informační bezpečnosti.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager“ splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí

Oblast 2: Řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením.

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti ISM zkušenosti Other requirements
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager exam or equivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager exam or equivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti správy bezpečnosti informací Činnosti řízení informační bezpečnosti: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Činnosti v oblasti bezpečnosti informací by se měly řídit nejlepšími postupy implementace a správy a měly by zahrnovat následující:

 1. Vypracování plánu implementace ISMS
 2. Řízení projektu implementace informační bezpečnosti
 3. Zavádění procesů informační bezpečnosti
 4. Výběr a implementace kontrol informační bezpečnosti

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27002 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies

Obecné informace

 • Certifikační poplatky a poplatky za zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníkům bude poskytnut školicí materiál obsahující přes 350 stran informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 21 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchazeči, kteří absolvovali školicí kurz, ale neuspěli u zkoušky, mají nárok ji jednou zdarma opakovat během 12 měsíců od počátečního data zkoušky.

Navazující kurzy

ISO/IEC 27002 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 27002 Lead Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa