ISO/IEC 27002 Lead Manager

Kód kurzu: 27002LM

ISO/IEC 27002 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro výběr a implementaci kontrol bezpečnosti informací a pro implementaci norem a postupů pro bezpečnost informací. Je použitelný pro organizace všech průmyslových odvětví nebo velikostí. ISO/IEC 27002 lze použít k vytvoření pokynů pro řízení bezpečnosti informací přizpůsobených konkrétnímu kontextu organizace.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumět implementaci a řízení řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti pro podporu organizace při efektivním určování, zavádění a řízení kontrol bezpečnosti informací. Kurz poskytuje informace, které účastníkům pomohou interpretovat ovládací prvky ISO/IEC 27002 ve specifickém kontextu organizace.

PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager Certifikace prokazuje, že jste získali nezbytnou odbornost pro stanovení adekvátních kontrol zabezpečení informací potřebných k léčbě rizik identifikovaných procesem hodnocení rizik.

Po kurzu následuje zkouška. Pokud zkoušku úspěšně zvládnete, můžete požádat o pověření “PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager”.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zlepšit své znalosti týkající se implementace řízení bezpečnosti informací v ISMS založeném na ISO/IEC 27001
 • Osoby odpovědné za udržování bezpečnosti informací, dodržování předpisů, rizik nebo řízení v organizaci
 • IT profesionálové nebo konzultanti, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti informační bezpečnosti
 • Členové implementačního týmu ISMS nebo týmu pro bezpečnost informací

Struktura kurzu

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí na základě ISO/IEC 27002
 • Uvědomit si vztah mezi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a dalšími normami a regulačními rámci
 • Interpretovat řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002 v konkrétním kontextu organizace
 • Podporovat organizaci při efektivním určování, implementaci a správě řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002
 • Vysvětlit přístupy a techniky používané pro implementaci a efektivní řízení kontrol informační bezpečnosti

Vzdělávací přístup

 • Kurz kombinuje teorii i praxi pomocí praktických příkladů z implementace a řízení kontrol informační bezpečnosti.
 • Kurz obsahuje cvičení typu esej a kvízy s možností výběru z několika možností, z nichž některé jsou založeny na praktických příkladech.
 • Účastníci jsou povzbuzováni, aby spolu komunikovali a diskutovali při účasti na cvičeních a kvízech.
 • Struktura kvízů je podobná jako u certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO/IEC 27002

Den 2: Role a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti informací, kontroly lidí a fyzické kontroly

Den 3: Aktiva zabezpečení informací, řízení přístupu a ochrana informačních systémů a sítí

Den 4: Řízení a testování incidentů informační bezpečnosti a monitorování řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Hlavními požadavky pro účast v tomto školicím kurzu je základní znalost ISO/IEC 27002 a komplexní znalost řízení bezpečnosti informací.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager“ splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí

Oblast 2: Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) a zahájení implementace řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27002

Oblast 3: Implementace a řízení organizačních a lidských kontrol na základě ISO/IEC 27002

Oblast 4: Zavádění a řízení fyzikálních a technologických kontrol na základě ISO/IEC 27002

Oblast 5: Měření výkonu, testování a monitorování řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.
Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky vybraného pověření.
Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projekty ISCMS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky, z toho alespoň jeden v řízení informační bezpečnosti Minimálně 200 hodin činností v oblasti správy informační bezpečnosti Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v managementu bezpečnosti informací Činnosti řízení informační bezpečnosti: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Senior Lead Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v managementu bezpečnosti informací Činnosti řízení informační bezpečnosti: celkem 1 000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Činnosti v oblasti bezpečnosti informací by se měly řídit nejlepšími postupy implementace a správy a měly by zahrnovat následující:

 1. Vypracování plánu implementace ISMS
 2. Řízení projektu implementace informační bezpečnosti
 3. Zavádění procesů informační bezpečnosti
 4. Výběr procesů informační bezpečnosti
 5. Zavádění kontrol informační bezpečnosti

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27002 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům budou poskytnuty školicí materiály obsahující více než 450 stran informací, praktických příkladů, cvičení a kvízů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchazeči, kteří absolvovali školicí kurz, ale neuspěli u zkoušky, mají nárok ji jednou zdarma opakovat během 12 měsíců od počátečního data zkoušky.

Navazující kurzy

ISO/IEC 27002 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 27002 Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

11 850 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa