ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Kód kurzu: 2000LI

Představte si, že vaše organizace má nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání až po zlepšení. Takový nástroj existuje ve formě systému řízení služeb, založeného na mezinárodně uznávané normě: ISO/IEC 20000-1.

Výhody implementace systému řízení služeb (SMS) založeného na požadavcích ISO/IEC 20000-1 jsou rozmanité: systém řízení je založen na struktuře vysoké úrovně ISO (HLS), která umožňuje snadnější integraci se stávajícími systémy řízení, standard obsahuje postupy, které se osvědčily jako užitečné v odvětví řízení služeb, požadavky uvedené v odstavcích 4–10 umožňují organizaci vytvořit strukturovaný přístup k řízení činností poskytování služeb a přinášet hodnotu svým zákazníkům, norma umožňuje organizaci vytvořit základy, které může v budoucnu zlepšit.

Kurz si klade za cíl poskytnout hluboké pochopení požadavků ISO/IEC 20000-1, stejně jako osvědčených postupů a přístupů používaných pro implementaci a následnou údržbu systému řízení služeb.

Po absolvování vzdělávacího kurzu můžete složit zkoušku. Pokud budete úspěšní, můžete požádat o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a způsobilost při implementaci SMS na základě požadavků ISO/IEC 20000-1.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 17.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 17.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
19.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Školení ISO/IEC 20000 Lead Implementer je určeno pro:

 • Manažery nebo konzultanty, kteří jsou zapojení do implementace systému řízení služeb v organizaci
 • Manažery a zaměstnance, kteří chtějí pomoci své organizaci splnit požadavky na služby a poskytovat hodnotu
 • Projektové manažery, konzultanty nebo odborné poradce, kteří chtějí zvládnout implementaci systému řízení služeb na základě požadavků ISO/IEC 20000-1
 • Osoby odpovědné za udržování souladu s požadavky ISO/IEC 20000-1 v organizaci
 • Členy realizačního týmu SMS

Struktura kurzu

Tento kurz vám umožní:

 • Získat komplexní pochopení konceptů, přístupů, metod a technik používaných pro implementaci a efektivní správu SMS
 • Uvědomit si korelaci mezi normou ISO/IEC 20000-1, normami řady ISO/IEC 20000 a dalšími normami ISO
 • Získat schopnost interpretovat požadavky ISO/IEC 20000-1 v konkrétním kontextu organizace
 • Rozvíjet potřebné znalosti a odborné znalosti pro podporu organizace při efektivním plánování, implementaci, správě, monitorování a údržbě SMS
 • Získat odborné znalosti pro poradenství organizaci při zavádění osvědčených postupů SMS

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Teorie, přístupy a osvědčené postupy používané v řízení služeb
 • Přednášky, které jsou ilustrovány příklady a praktickými cvičeními vycházejícími z případové studie s diskusí
 • Interakce mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů

Program kurzu

Den 1: Úvod do řady ISO/IEC 20000 a zahájení SMS

Den 2: Plán realizace SMS

Den 3: Implementace SMS

Den 4: SMS monitoring, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Hlavními požadavky pro účast na tomto školení jsou základní znalosti norem systému managementu ISO, obecné porozumění ISO/IEC 20000-1 a povědomí o principech implementace systému managementu.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti:

Oblast 1: Základní principy a koncepty systému řízení služeb

Oblast 2: Požadavky na systém správy služeb

Oblast 3: Plánování implementace SMS na základě ISO/IEC 20000-1

Oblast 4: Implementace SMS založené na ISO/IEC 20000-1

Oblast 5:Monitorování a měření SMS na základě ISO/IEC 20000-1

Oblast 6: Neustálé zlepšování SMS založené na ISO/IEC 20000-1

Oblast 7: Příprava na SMS certifikační audit

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o jeden z certifikátů uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením.

Další informace o certifikacích ISO/IEC 20000 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Certifikační schéma PECB ISO/IEC 20000 Implementer má následující požadavky:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projektem SMMS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení IT služeb Aktivity na projektu: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v oblasti správy IT služeb Aktivity na projektu: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v řízení IT služeb Aktivity na projektu: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikací PECB, kteří vlastní pověření Lead Implementera a Lead Auditora, jsou kvalifikováni pro příslušné pověření PECB Master Credential, protože absolvovali 4 další základní zkoušky, které souvisejí s tímto schématem. Podrobnější informace o základních zkouškách a celkových požadavcích naleznete na následujícím odkazu:https://pecb.com/en/master-credentials.  

Aby byly zkušenosti s projektem MS považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými postupy implementace a zahrnovat následující:

 1. Vypracování plánu implementace SMS
 2. Zahájení implementace SMS
 3. Implementace SMS
 4. Správa, monitorování a údržba SMS
 5. Identifikace příležitosti k neustálému zlepšování a jednat podle nich

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení
 • Budou poskytnuty materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří absolvovali vzdělávací kurz, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu platné ve výši 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu na zkoušce může uchazeč zkoušku jednou bezplatně opakovat do 12 měsíců od prvního termínu zkoušky.

Navazující kurzy

ISO/IEC 20000 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 20000 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa