ISO/IEC 20000 Foundation

Kód kurzu: 2000F

Představte si, že vaše organizace má nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání až po zlepšení. Takový nástroj existuje ve formě systému řízení služeb, založeného na mezinárodně uznávané normě: ISO/IEC 20000-1.

Kurz PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation představuje základní koncepty řízení služeb a požadavky ISO/IEC 20000-1 na systém řízení služeb (SMS). V tomto kurzu se dozvíte o různých aspektech SMS, včetně kontextu organizace, zapojení a činností vrcholového managementu, plánování a zdrojů pro SMS, kontrol a opatření pro činnosti poskytování služeb, hodnocení výkonu a činností neustálého zlepšování.

Po absolvování výcvikového kurzu můžete absolvovat zkoušku. Pokud úspěšně složíte zkoušku, můžete požádat o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO/IEC 20000 Foundation“ prokazuje, že máte celkové znalosti požadavků ISO/IEC 20000-1 pro SMS, a umožňuje vám být součástí projektů implementace SMS.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

8 400 Kč

10 164 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 8 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
07.10.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
02.12.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 8 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Kurz ISO/IEC 20000 Foundation je určen pro:

 • Manažery a konzultanty, kteří se chtějí seznámit s požadavky ISO/IEC 20000-1 pro SMS
 • Personál odpovědný za správu, údržbu a zlepšování služeb a schopností poskytování služeb
 • Profesionály hledající znalosti o základních konceptech řízení služeb
 • Členy implementačních a provozních týmů SMS
 • Jednotlivce, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti řízení služeb

Struktura kurzu

Účastí na tomto školení získáte:

 • Porozumění základním konceptům, definicím a přístupům správy služeb
 • Seznámení se s požadavky ISO/IEC 20000-1 na systém řízení služeb
 • Obecné porozumění tomu, jak může organizace splnit požadavky normy ISO/IEC 20000-1

Vzdělávací přístup

Školicí kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Přednášky ilustrované grafikou, příklady a diskusemi
 • Interakce mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů
 • Kvízy s podobnou strukturou jako certifikační zkouška

Program kurzu

Den 1: Úvod do konceptů správy služeb, SMS a článků 4-6 normy ISO/IEC 20000-1

Den 2: články 7-10 normy ISO/IEC 20000-1 a certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation“ plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti:

Doména 1: Základní pojmy a principy řízení služeb a SMS založené na ISO/IEC 20000-1

Doména 2: Požadavky ISO/IEC 20000-1 na SMS – články 4 až 100

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o certifikát uvedený v tabulce níže. Další informace o certifikačním schématu ISO/IEC 20000 a procesu certifikace PECB naleznete na adrese Certification Rules and Policies.

PECB ISO/IEC 20000 Foundation certifikát má následující požadavky:

Označení Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s auditem/posouzením MS Zkušenosti s projektem SMMS Další požadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 20000 Foundation PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení
 • Každý účastník obdrží výukový materiál obsahující přes 200 stran informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaven záznam o docházce v hodnotě 14 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě, že účastník (účastníci) zkoušku nesloží, může zkoušku jednou opakovat zdarma do 12 měsíců od termínu první zkoušky.

Navazující kurzy

ISO/IEC 20000 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa