ISO 31000 Risk Manager

Kód kurzu: 31000RM

Riziko je přítomno v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností, jako je výběr cesty do práce, až po složitá podniková rozhodnutí, jako je otevření výrobního závodu v jiné zemi. V posledních desetiletích bylo vynaloženo velké úsilí na lepší pochopení rizika a jeho povahy, což vedlo k vytvoření metodologií a přístupů, které umožňují jednotlivcům a organizacím činit přesná rozhodnutí na základě logického uvažování. Jeden z nejvýznamnějších rámců pro řešení rizik poskytuje ISO 31000, mezinárodní standard, který zahrnuje principy, ověřené postupy a pokyny pro řízení rizik, kterým organizace čelí.

Kurz ISO 31000 Risk Manager pomáhá účastníkům získat potřebné znalosti a schopnost integrovat směrnice pro řízení rizik ISO 31000 v organizaci. Poskytuje informace o principech řízení rizik a jejich aplikaci, stejně jako o základních prvcích rámce řízení rizik a krocích procesu řízení rizik. Kromě toho poskytuje základní přístupy, metody a postupy pro hodnocení rizik v široké škále situací.

Po absolvování kurzu se můžete zúčastnit zkoušky a požádat o získání certifikátu „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“. Pověření prokazuje vaše znalosti a schopnost aplikovat proces řízení rizik v organizaci na základě pokynů ISO 31000 a osvědčených postupů.

Náklady certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

11 795 Kč

14 272 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 11 795 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
05.08.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 11 795 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Manažeři nebo konzultanti odpovědní za efektivní řízení rizik v organizaci
 • Jednotlivci, kteří chtějí získat znalosti o principech, rámci a procesu řízení rizik
 • Jednotlivci odpovědní za vytváření a ochranu hodnoty ve svých organizacích
 • Jednotlivci se zájmem o kariéru v oblasti řízení rizik

Struktura kurzu

 • Pochopení principů řízení rizik, jak jsou formulovány v ISO 31000
 • Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat rámec řízení rizik v souladu s pokyny ISO 31000
 • Aplikace procesu řízení rizik v souladu s pokyny ISO 31000

Vzdělávací přístup

 • Kurz je založen na teorii a osvědčených postupech používaných v řízení rizik.
 • Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami.
 • Účastníci jsou povzbuzováni ke komunikaci a zapojení do diskusí a cvičení.
 • Cvičení mají podobnou strukturu jako otázky certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO 31000 a řízení rizik a vytvoření rámce řízení rizik

Den 2: Zahájení procesu řízení rizik a hodnocení rizik na základě ISO 31000

Den 3: Zacházení s riziky, zaznamenávání a hlášení, monitorování a přezkoumávání a komunikace a konzultace podle ISO 31000

Předpokládané znalosti

Základní pochopení rámce, procesu a principů řízení rizik.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“ je v souladu s požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce řízení rizik

Oblast 2: Vytvoření rámce řízení rizik

Oblast 3: Aplikace procesu řízení rizik

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o příslušné pověření. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky tohoto certifikátu. Více informací o certifikaci naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“ jsou:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s řízením rizik Další požadavky
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení rizik Činnosti řízení rizik: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Aby činnosti byly považovány za platné zkušenosti s řízením rizik, měly by se řídit osvědčenými postupy řízení rizik a zahrnovat následující:

 • Identifikace aktiv, existujících opatření, zdrojů rizik a důsledků
 • Posouzení následků rizika a pravděpodobnosti incidentu a stanovení úrovně rizika
 • Vyhodnocování úrovní rizik a možností léčby rizik
 • Výběr možností léčby rizik, vypracování plánu léčby rizik a vyhodnocení zbytkového rizika
 • Přijetí plánu léčby rizik a zbytkového rizika

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům budou rozdány školicí materiály obsahující více než 300 stran informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v rozsahu 21 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji jednou zdarma opakovat do 12 měsíců od data první zkoušky.

Navazující kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa