ISO 31000 Lead Risk Manager

Kód kurzu: 31000LR

Riziko je přítomno v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností, jako je výběr cesty do práce, až po složitá podniková rozhodnutí, jako je otevření výrobního závodu v jiné zemi. V posledních desetiletích bylo vynaloženo velké úsilí na lepší pochopení rizika a jeho povahy, což vedlo k vytvoření metodologií a přístupů, které umožňují jednotlivcům a organizacím činit přesná rozhodnutí na základě logického uvažování. Jeden z nejvýznamnějších rámců pro řešení rizik poskytuje ISO 31000, mezinárodní standard, který zahrnuje principy, ověřené postupy a pokyny pro řízení rizik, kterým organizace čelí.

Kurz ISO 31000 Lead Risk Manager pomáhá účastníkům rozvíjet jejich kompetence k podpoře organizace vytvářet a chránit hodnotu řízením rizik, rozhodováním a zlepšováním výkonu pomocí směrnic ISO 31000. Poskytuje informace o základních prvcích a efektivní implementaci rámce řízení rizik, aplikaci procesu řízení rizik a opatřeních nezbytných pro úspěšnou integraci těchto prvků ke splnění cílů organizace. Dále poskytuje návod k výběru a aplikaci technik pro hodnocení rizik v široké škále situací.

Po absolvování školicího kurzu mohou účastníci složit zkoušku a požádat o získání certifikátu „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“. Pověření prokazuje, že účastník má teoretické a praktické znalosti a odborné schopnosti k podpoře a vedení procesů řízení rizik založených na směrnicích ISO 31000 a osvědčených postupech v této oblasti.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Ředitelé rizik, manažeři
 • Jednotlivci odpovědní za tvorbu a ochranu hodnoty v organizacích
 • Členové vrcholového vedení, kteří hledají rady, jak by mělo být řízení rizik integrováno na strategické úrovni
 • Osoby odpovědné za procesy řízení rizik
 • Jednotlivci se zájmem o řízení rizik

Struktura kurzu

 • Pochopení principů řízení rizik, jak jsou formulovány v ISO 31000
 • Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat rámec řízení rizik v souladu s pokyny ISO 31000
 • Aplikace proces řízení rizik v souladu s pokyny ISO 31000
 • Procesy zaznamenávání a vykazování rizik, stejně jako aktivity v oblasti komunikace rizik
 • Monitorování, kontrola a zlepšení rámce a procesu řízení rizik na základě výsledků činností řízení rizik

Vzdělávací přístup

 • Kurz je založen na teorii a osvědčených postupech používaných v řízení rizik.
 • Přednášky jsou doplněny praktickými příklady a scénáři.
 • Účastníci jsou povzbuzováni ke komunikaci a zapojení do diskusí a cvičení.
 • Cvičení mají podobnou strukturu jako otázky certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO 31000 a řízení rizik

Den 2: Stanovení rámce řízení rizik a zahájení procesu řízení rizik

Den 3: Analýza rizik, hodnocení rizik a ošetření rizik podle ISO 31000

Den 4: Záznam a hlášení, monitorování a revize a komunikace a konzultace podle ISO 31000

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Základní pochopení rámce, procesu a principů řízení rizik.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ je v souladu s požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce řízení rizik

Oblast 2: Vytvoření rámce řízení rizik

Oblast 3: Zahájení procesu řízení rizik a vyhodnocení rizik

Oblast 4: Úprava rizik

Oblast 5: Evidence a hlášení rizik

Oblast 6: Sledování a kontrola rizik

Oblast 7: Riziková komunikace a konzultace

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o příslušné pověření. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky tohoto certifikátu. Více informací o certifikaci naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ jsou:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s řízením rizik Další požadavky
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení rizik Činnosti řízení rizik: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v řízení rizik Činnosti řízení rizik: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v řízení rizik Činnosti řízení rizik: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Aby činnosti řízení rizik mohly být považovány za platné zkušenosti s řízením rizik, měly by se řídit nejlepšími postupy řízení rizik a zahrnovat následující:

 • Definování přístupu k řízení rizik
 • Navrhování a implementace celkového procesu řízení rizik pro organizaci
 • Definování kritérií hodnocení rizik
 • Identifikace aktiv, existujících opatření, zdrojů rizik a důsledků
 • Posouzení následků rizika a pravděpodobnosti incidentu
 • Vyhodnocování úrovní rizik a možností léčby rizik
 • Posouzení zbytkového rizika
 • Komunikace o riziku
 • Provádění revize řízení rizik

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníkům budou rozdány školicí materiály obsahující více než 400 stran a praktické příklady.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v rozsahu 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).

Navazující kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 31000 Risk Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

11 795 Kč bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa