ISO 31000 Foundation

Kód kurzu: 31000F

Riziko je přítomno v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností, jako je výběr cesty do práce, až po složitá podniková rozhodnutí, jako je otevření výrobního závodu v jiné zemi. V posledních desetiletích bylo vynaloženo velké úsilí na lepší pochopení rizika a jeho povahy, což vedlo k vytvoření metodologií a přístupů, které umožňují jednotlivcům a organizacím činit přesná rozhodnutí na základě logického uvažování. Jeden z nejvýznamnějších rámců pro řešení rizik poskytuje ISO 31000, mezinárodní standard, který zahrnuje principy, ověřené postupy a pokyny pro řízení rizik, kterým organizace čelí.

Kurz ISO 31000 Foundation představuje základní principy a přístupy řízení rizik a příležitostí na základě směrnic ISO 31000. Tento školicí kurz se zaměřuje na hlavní součásti ISO 31000: základní pojmy a definice, principy řízení rizik, rámec řízení rizik a proces řízení rizik. Navíc je každý krok procesu řízení rizik analyzován a rozpracován individuálně.

Po absolvování školicího kurzu můžete složit zkoušku a požádat o získání označení “PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation” . Certifikát prokazuje, že rozumíte základním konceptům rizik a metodologiím pro řízení rizik založených na směrnicích ISO 31000.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

8 400 Kč

10 164 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 8 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 8 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Osoby zapojené do řízení rizik
 • Jednotlivci, kteří chtějí získat znalosti o principech, rámci a procesu řízení rizik
 • Jednotlivci, kteří chtějí řídit rizika a příležitosti ve svých oblastech odpovědnosti
 • Jednotlivci se zájmem o kariéru v oblasti řízení rizik

Struktura kurzu

 • Hlavní koncepty a principy řízení rizik, které jsou uvedeny v ISO 31000
 • Pokyny ISO 31000 pro vytvoření rámce řízení rizik
 • Aplikace procesu řízení rizik v souladu s pokyny ISO 31000

Vzdělávací přístup

Kurz je zaměřen na účastníky a obsahuje:

 • Přednášky jsou ilustrovány grafikou, příklady a diskusemi
 • Interakce mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů
 • Kvízy s podobnou strukturou jako zkouška

Program kurzu

Den 1: Úvod do řízení rizik, součásti ISO 31000 a zahájení procesu řízení rizik

Den 2: Hodnocení rizik, zpracování rizik, zaznamenávání a hlášení, monitorování a přezkoumávání a komunikace a konzultace podle ISO 31000

Certifikace

Zkouška plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce řízení rizik

Oblast 2: Rámec řízení rizik a proces řízení rizik

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Nejprve musí kandidát absolvovat  kurz PECB ISO 31000 Foundation. Poté musí absolvovat zkoušku a po úspěšném složení zkoušky budou moci kandidáti požádat o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation“. Toto je pověření základní úrovně.

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady pro profesionální nebo manažerské projektové zkušenosti. Po absolvování školení je tedy složení zkoušky a žádost o certifikát jedinou náležitostí certifikačního programu, kterou musí držitel certifikátu před získáním certifikátu splnit.

Více informací naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikát jsou:

Označení Kurz Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s řízením rizik Další požadavky
PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation PECB ISO 31000 Foundation PECB ISO 31000 Foundation zkouška Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB

Obecné informace

 • Poplatky za certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.
 • PECB poskytne více než 200 stran instruktážních materiálů obsahujících vysvětlení, pokyny a praktické příklady.
 • ude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 14 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu u zkoušky můžete zkoušku do 12 měsíců zdarma opakovat.

Navazující kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO 31000 Risk Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

11 795 Kč bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa