ISO 22301 Lead Implementer

Kód kurzu: 22301LI

Jako mezinárodní standard pro systém řízení kontinuity podnikání je kurz ISO 22301 navržen tak, aby chránil, snižoval pravděpodobnost výskytu, připravoval se na rušivé incidenty, reagoval na ně a zotavoval se z nich, když nastanou. Díky systému řízení kontinuity podnikání je vaše organizace připravena detekovat hrozby a předcházet jim.

Žádné dvě katastrofy na světě nezpůsobí stejné škody. Mezi nepředvídatelností přírodních katastrof, narušení bezpečnosti informací a incidentů různé povahy vám připravenost může pomoci vyniknout z davu a předvídat budoucnost vašeho podnikání. Ve světle toho je správné plánování zásadní pro zmírnění rizik, vyhýbání se následkům, vyrovnávání se s negativními dopady katastrof a incidentů, ale zároveň pro pokračování každodenních operací, aby potřeby zákazníků nezůstaly nenaplněné.

Organizace mohou dosáhnout pokroku směrem k pochopení a řízení katastrof, incidentů a rizik zavedením systému BCMS založeného na ISO 22301. Společnost PECB proto navrhla toto školení tak, aby připravilo účastníky na implementaci systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) v souladu s požadavky normy ISO 22301. Účast na tomto školení vám umožní získat komplexní pochopení osvědčených postupů řízení kontinuity podnikání systém a být schopen vytvořit rámec, který organizaci umožní pokračovat v efektivním provozu během rušivých událostí.

Po absolvování školicího kurzu můžete absolvovat zkoušku a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ prokáže, že máte odborné schopnosti a praktické znalosti pro implementaci BCMS na základě požadavků ISO 22301 v organizaci.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 19.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Projektoví manažeři a konzultanti zapojení do kontinuity podnikání
 • Expertní poradci usilující o zvládnutí implementace systému řízení kontinuity podnikání
 • Osoby odpovědné za udržování souladu s požadavky BCMS v rámci organizace
 • Členové týmu BCMS

Struktura kurzu

Na konci tohoto vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) založeného na ISO 22301
 • Interpretovat požadavky ISO 22301 na BCMS z pohledu implementátora
 • Iniciovat a plánovat implementaci BCMS na základě ISO 22301 s využitím metodiky IMS2 společnosti PECB a dalších osvědčených postupů
 • Podporovat organizaci při provozu, údržbě a neustálém zlepšování BCMS na základě ISO 22301
 • Připravit organizaci na podstoupení certifikačního auditu třetí strany

Vzdělávací přístup

 • Tento školicí kurz je založen na teorii, osvědčených postupech implementace a požadavcích ISO 22301 užitečných pro implementaci BCMS.
 • Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními vycházejícími z případové studie, která zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Účastníci jsou povzbuzováni k vzájemné komunikaci a zapojení se do diskusí a cvičení.
 • Cvičení jsou podobná certifikační zkoušce.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO 22301 a zahájení BCMS

Den 2: Plán implementace BCMS

Den 3: Implementace BCMS

Den 4: Monitoring BCMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

Den 5: Certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ je v souladu s požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty kontinuity podnikání

Oblast 2: Požadavky na systém řízení kontinuity podnikání (BCMS).

Oblast 3: Plánování implementace BCMS na základě ISO 22301

Oblast 4: Implementace BCMS na základě ISO 22301

Oblast 5: Hodnocení výkonu, monitorování a měření BCMS na základě ISO 22301

Oblast 6: Neustálé zlepšování BCMS na základě ISO 22301

Oblast 7:Příprava na certifikační audit BCMS

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO 22301 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky pro certifikaci PECB Implementer Certifications jsou:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projektem BCMS Další požadavky
PECB Certified ISO 22301 Provisional Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení kontinuity podnikání Aktivity na projektu: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v řízení kontinuity podnikání Aktivity na projektu: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v řízení kontinuity podnikání Aktivity na projektu: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikací PECB, které vlastní pověření hlavního implementátora a hlavního auditora, se kvalifikují pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovaly 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Podrobnější informace o základních zkouškách a celkových požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu:https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby byly tyto implementační aktivity považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými implementačními postupy a zahrnovat následující aktivity:

 1. Vypracování plánu BCMS
 2. Zahájení implementace BCMS
 3. Implementace BCMS
 4. Monitorování a řízení implementace BCMS
 5. Neustálé zlepšování BCMS

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům bude poskytnut výukový materiál obsahující více než 450 stran vysvětlujících informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě, že uchazeči u zkoušky neuspějí, mohou zkoušku opakovat do 12 měsíců po úvodní zkoušce zdarma.

Navazující kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

6 150 Kč bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa