ISO 22301 Foundation

Kód kurzu: 22301F

Jako mezinárodní standard pro systém řízení kontinuity podnikání je ISO 22301 navržen tak, aby chránil, snižoval pravděpodobnost výskytu, připravoval se na rušivé incidenty, reagoval na ně a zotavoval se z nich, když nastanou. Díky systému řízení kontinuity podnikání je vaše organizace připravena detekovat hrozby a předcházet jim.

Tento kurz je navržen tak, aby pomohl účastníkům porozumět základním konceptům a principům systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) založeného na ISO 22301. Účastí na tomto školení se účastníci dozvědí více o struktuře a požadavcích normy včetně politiky BCMS , závazek nejvyššího vedení, interní audit, přezkoumání vedením a proces neustálého zlepšování.

Po absolvování kurzu můžete absolvovat zkoušku a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „Držitel certifikátu PECB v nadaci ISO 22301“. Díky certifikátu PECB Foundation máte znalosti o základních konceptech, principech, metodologiích, požadavcích, rámci a manažerském přístupu používaném v kontinuitě podnikání.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

8 400 Kč

10 164 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 8 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 8 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Jednotlivci zapojení do kontinuity podnikání
 • Jednotlivci, kteří chtějí získat znalosti o hlavních procesech systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Jednotlivci se zájmem o kariéru v kontinuitě podnikání

Struktura kurzu

 • Koncepty, principy a definice řízení kontinuity podnikání
 • Hlavní požadavky ISO 22301 na systém řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Přístupy a techniky používané pro implementaci a řízení BCMS

Vzdělávací přístup

 • Součástí přednášek jsou diskuze a příklady.
 • Součástí cvičení jsou kvízy s možností výběru z více odpovědí.
 • Účastníci jsou povzbuzováni k vzájemné komunikaci a zapojení se do diskuse a vyplňování kvízů.
 • Kvízy jsou obdobou certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) a ISO 22301

Den 2: Systém řízení kontinuity podnikání a certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certificate Holder in  ISO 22301 Foundation“ vyhovuje požadavkům programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • Oblast 1: Základní principy a koncepty systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Oblast 2: Business continuity management system (BCMS)

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Nejprve musí kandidát absolvovat kurz PECB ISO 22301 Foundation. Poté musí absolvovat zkoušku a po úspěšném složení zkoušky bude moci požádat o certifikát „Držitel certifikátu PECB v nadaci ISO 22301“. Toto je pověření základní úrovně.

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady pro profesionální nebo manažerské projektové zkušenosti. Po absolvování školení je tedy složení zkoušky a žádost o certifikát jedinou náležitostí certifikačního programu, kterou musí kandidát před získáním certifikátu splnit.

Více informací o naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikát pro ISO 22301 Foundation jsou:

Označení Kurz Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s auditem/posouzením MS Zkušenosti s projektem BCMS Další požadavky
PECB Certificate Holder in ISO 22301 Foundation PECB ISO 22301 Foundation PECB ISO 22301 Foundation zkouška Žádné Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům bude poskytnut výukový materiál obsahující více než 200 stran vysvětlujících informací, diskusních témat, příkladů a kvízů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 14 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě, že uchazeči u zkoušky neuspějí, mohou zkoušku opakovat do 12 měsíců po úvodní zkoušce zdarma.

Navazující kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

6 150 Kč bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa