ISO 22301 Lead Auditor

Kód kurzu: 22301LA

Jako mezinárodní standard pro systém řízení kontinuity podnikání je ISO 22301 navržen tak, aby chránil, snižoval pravděpodobnost výskytu, připravoval se na rušivé incidenty, reagoval na ně a zotavoval se z nich, když nastanou. Díky systému řízení kontinuity podnikání je vaše organizace připravena detekovat hrozby a předcházet jim.

PECB si uvědomuje důležitost efektivního auditu a prostředků používaných k jeho úspěšnému provedení a navrhla školicí kurz vedoucího auditora ISO 22301. Účast na tomto školení vám umožní získat znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditů v souladu s ISO 19011 a certifikačním procesem podle ISO/IEC 17021-1.

Po absolvování školicího kurzu můžete absolvovat zkoušku a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ prokáže, že máte odborné schopnosti a kompetence pro auditní organizace na základě požadavků ISO 22301 a nejlepších auditorských postupů.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 19.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést audity systému řízení kontinuity podnikání (BCMS).
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu systému řízení kontinuity podnikání
 • Osoby odpovědné za udržování souladu s požadavky BCMS v organizaci
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit systému řízení kontinuity podnikání
 • Expertní poradci v řízení kontinuity podnikání

Struktura kurzu

Na konci tohoto vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) založeného na ISO 22301
 • Interpretovat požadavky ISO 22301 na BCMS z pohledu auditora
 • Vyhodnotit shodu BCMS s požadavky ISO 22301 v souladu se základními koncepty a principy auditu
 • Naplánovat, provést a uzavřít audit shody s normou ISO 22301 v souladu s požadavky ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy auditu
 • Spravovat program auditu ISO 22301

Vzdělávací přístup

 • Tento školicí kurz je založen na teorii, osvědčených auditorských postupech používaných při auditech BCMS, požadavcích ISO 22301 a mezinárodních auditorských standardech.
 • Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními vycházejícími z případové studie, která zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Účastníci jsou povzbuzováni k vzájemné komunikaci a zapojení do diskusí a cvičení.
 • Cvičení jsou podobná certifikační zkoušce.

Program kurzu

Den 1: Úvod do systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) a ISO 22301

Den 2: Principy auditu, příprava a zahájení auditu

Den 3:Auditní činnost na místě

Den 4: Ukončení auditu

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Od účastníků, kteří se zúčastní tohoto školicího kurzu, se vyžaduje, aby měli základní znalosti o konceptech kontinuity podnikání a komplexní znalost principů auditu BCMS.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ je v souladu s požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)

Oblast 2: Systém řízení kontinuity podnikání (BCMS)

Oblast 3: Základní koncepty a principy auditu

Oblast 4: Příprava auditu ISO 22301

Oblast 5: Provedení auditu ISO 22301

Oblast 6: Ukončení auditu ISO 22301

Oblast 7: Vedení programu auditu ISO 22301

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO 22301 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci auditora PECB jsou:

Pověření Zkoušky Profesionální zkušenosti Zkušenosti s auditem/posouzením MS Další požadavky
PECB Certified ISO 22301 Provisional Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení kontinuity podnikání Auditní činnost: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v řízení kontinuity podnikání Auditní činnost: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v řízení kontinuity podnikání Auditní činnost: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikací PECB, které vlastní pověření hlavního implementátora a hlavního auditora, jsou kvalifikovány pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovaly 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Podrobnější informace o základních zkouškách a celkových požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu:https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby byly tyto audity považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými auditorskými postupy a zahrnovat následující činnosti:

 1. Plánování auditu
 2. Správa programu auditu
 3. Vypracování revizních zpráv
 4. Vypracovávání zpráv o neshodě
 5. Vypracování pracovních dokumentů auditu
 6. Dokumentovaná kontrola informací
 7. Audit na místě
 8. Návaznost na neshody
 9. Vedení auditorského týmu

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům bude poskytnut výukový materiál obsahující více než 450 stran vysvětlujících informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě, že uchazeči u zkoušky neuspějí, mohou zkoušku opakovat do 12 měsíců po úvodní zkoušce zdarma.

Navazující kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

6 150 Kč bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa