SAFe® Agilist vs. SAFe® Program Consultant: Která certifikace je pro vás ta správná?

12. 6. 2023

V oblasti agilního řízení projektů a transformace organizací se stále více prosazuje Scaled Agile Framework® (SAFe®). Jeho použití se rozšířilo po celém světě, a to i v České republice. Pokud jste zvědaví na SAFe® a přemýšlíte o tom, jak se stát certifikovaným profesionálem v této oblasti, jste na správném místě. V tomto článku se zaměříme na dva certifikační programy: SAFe® Agilist (SA) a SAFe® Program Consultant (SPC). Pomůžeme vám porozumět rozdílům mezi nimi a zjistit, která certifikace je pro vás ta správná.

SAFe® Agilist (SA)

Certifikace SAFe® Agilist je určena pro jednotlivce, kteří se chtějí stát agilními lídry a vést agilní transformace v rámci svého týmu či organizace. Na tuto certifikaci se připravíte na oficiálním přípravném kurzu Leading SAFe® (SA). Získáním této certifikace prokazujete, že umíte:

 • Používat SAFe® pro škálování Lean a agilního vývoje v podniku.
 • Rozpoznat a aplikovat Lean-Agile Mindset a principy.
 • Zkoumat a provádět hodnoty: Získáte dovednosti pro identifikaci a implementaci hodnotového systému, který je základem pro efektivní fungování SAFe® a dosažení cílů organizace.
 • Rozšiřovat Lean portfolio: Budete schopni rozšířit portfolia společnosti pomocí Lean principů a agilních postupů, což povede k větší inovaci a konkurenceschopnosti organizace.
 • Koordinovat vývoj velkých projektů: Naučíte se koordinovat a řídit vývoj velkých projektů, abyste dosáhli optimálního výkonu a efektivnosti v rámci SAFe®.
 • Vylepšovat Lean-Agile vůdčí schopnosti: Získáte dovednosti pro efektivní vedení a motivaci agilních týmů, podporu inovace a kontinuální zlepšování procesů.
 • Podporovat transformaci v podniku Lean-Agile: Budete schopni aktivně podporovat agilní transformaci v organizaci, identifikovat překážky a přinést změny pro dosažení úspěchu v prostředí založeném na Lean-Agile přístupu.

SAFe® Program Consultant (SPC)

Certifikace SAFe® Program Consultant je vhodná pro ty, kteří se chtějí stát SAFe® odborníky s hlubokými znalostmi a schopnostmi řídit transformace pomocí SAFe®. SPC je zodpovědný za implementaci SAFe® ve velkých organizacích, trénuje a vede ostatní v procesu agilní transformace. Tato certifikace je vhodná pro agilní trenéry, konzultanty a vedoucí pozice v oblasti agilního řízení. Na tuto certifikaci se připravíte na oficiálním přípravném kurzu Implementing SAFe. Získáním této certifikace prokazujete, že umíte:

 • Vést transformaci Lean-Agile Enterprise: Porozumíte principům Lean-Agile a SAFe® jako rámci pro transformaci organizace. Umíte definovat vizi a strategii transformace, komunikovat ji s celou organizací a vytvořit plán transformace a sledovat jeho pokrok.
 • Implementovat SAFe: Pochopíte klíčové prvky Scaled Agile Framework® (SAFe®) a jejich využití v praxi.
 • Implementovat Lean Portfolio Management.
 • Provést identifikaci toku hodnot: Umíte analyzovat existující procesy toku hodnot a identifikovat možné zlepšení.
 • Spustit a koordinovat Agile Release Trains: Definujete a zavedená Agile Release Trains (ARTs) a jejich role v rámci SAFe®.
 • Využít sedm základních kompetencí k dosažení obchodní agility.
 • Vyškolit manažery a vedoucí pracovníky v Leading SAFe.
 • Pokračovat v učení a získat možnost trénovat další role v SAFe® Enterprise: Máte možnost trénovat a coachovat další role v SAFe® Enterprise.

Abychom vám pomohli vybrat si tu správnou certifikaci, zamyslete se nad následujícími otázkami:

 • Jakou roli chcete hrát v agilním prostředí? Chcete být agilním lídrem ve svém týmu nebo vést transformaci v rámci celé organizace?
 • Jaké jsou vaše profesní cíle v oblasti agilního řízení a transformace?
 • Máte zkušenosti s agilním řízením projektů a transformacemi organizací?
 • Jste připraveni investovat čas a úsilí do získání vyšší certifikace?

Pokud se cítíte být spíše na začátku svého agilního putování a chcete se seznámit s SAFe® principy a postupy, SAFe® Agilist (SA) je pro vás správnou volbou. Tato certifikace vám poskytne pevný základ pro porozumění SAFe® a jeho aplikaci v praxi. Pokud už máte zkušenosti s agilním řízením projektů a jste připraveni vést agilní transformace na vyšší úrovni, SAFe® Program Consultant (SPC) je pro vás správnou volbou. Tato certifikace vám umožní hlouběji porozumět SAFe®, abyste mohli úspěšně řídit a provádět agilní transformace ve velkém měřítku.

Věříme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit rozdíly mezi certifikacemi SAFe® Agilist (SA) a SAFe® Program Consultant (SPC). Pokud máte stále otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů v oblasti agilního řízení a transformace.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa