Leading SAFe® (SA)

Kód kurzu: SAFESA

Tento kurz vám umožní rozvinout soubor dovedností, po kterých je celosvětově poptávka – a umožní vašemu podniku uspět na konkurenčním trhu. Účast na kurzu vás připraví na složení zkoušky SAFe® 6 Agilist (SA) a získání certifikace SAFe® Agilist (SA).

Cena kurzu zahrnuje:

 • Dvoudenní školení Leading SAFe živě online vedené zkušeným lektorem certifikovaným společností Scaled Agile, Inc., poskytovatelem SAFe®
 • Přípravu ke složení certifikační zkoušky SAFe® Agilist (SA) (SAFe 6 Agilist Exam)
 • Moderní online školicí platformu
 • Materiály licencované společností Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoroční členství v komunitní platformě SAFe s přístupem k webinářům, materiálům, prezentacím s pokyny a předběžným upozorněním na připravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikační zkoušku
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Certifikace SAFe® 6 Agilist po složení zkoušky
Best seller
20 800 Kč

25 168 Kč s DPH

Nejbližší termín od 19.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 19.06.2024

Garantovaný

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 15.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.09.2024

Garantovaný

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 20 800 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
G 19.06.2024 Prezenční 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
15.07.2024 Virtuální 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
12.08.2024 Virtuální 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
G 04.09.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny cz/sk 20 800 Kč Registrovat
14.10.2024 Virtuální 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
11.11.2024 Virtuální 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 2 dny en 20 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 20 800 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáhá podnikům řešit významné výzvy vývoje, dodávání softwaru a systémů podnikové třídy v co nejkratším udržitelném čase. Jedná se o online, volně dostupnou znalostní bázi osvědčených vzorců pro implementaci softwaru a systémů Lean-Agile v podnikovém měřítku.

SAFe synchronizuje spolupráci a poskytování pro velký počet agilních týmů. Škálovatelný a konfigurovatelný SAFe umožňuje každé organizaci přizpůsobit jej vlastním obchodním potřebám. Podporuje menší řešení pro 50–125 zaměstnanců i složité systémy, které vyžadují tisíce lidí.

SAFe Agilist (SA) strategicky řídí přijetí, úspěch a průběžné zlepšování kultury Lean-Agile v podniku. Agilist pomáhá definovat poslání a vizi organizace a komunikuje strategická rozhodnutí a potřebu změny všem zainteresovaným stranám a týmům. SAFe Agilisti motivují zaměstnance tím, že jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti a kariéru způsobem, který zlepšuje jejich schopnosti a zvyšuje jejich angažovanost a závazek vůči poslání a vizi podniku.

Během tohoto dvoudenního kurzu se naučí principy a postupy Scaled Agile Framework®, jak realizovat a zlepšovat hodnotu podniku prostřednictvím Agile Release Trains a co to znamená vést transformaci Lean-Agile v podnikovém měřítku.

Účastníci porozumí způsobu myšlení Lean-Agile a tomu, proč je tak efektivní na dnešním trhu. Dostanou také praktické rady ohledně podpory agilních týmů a programů, posílení  portfolia, budování kontinuálního zásobovacího kanálu a kultury DevOps a koordinaci velkých projetků.

Po kurzu budou účastníci připraveni na složení zkoušky a získání certifikace pro SAFe® Agilist (SA).

Cílová skupina

Tento kurz je určený pro:

 • Vedoucí pracovníky a lídry, manažery, ředitele, CIO a viceprezidenty
 • Vývoj, QA a správu infrastruktury
 • Programové a projektové manažery
 • Management řízení produktu
 • Portfolio manažery, PMO a vedoucí procesu

Struktura kurzu

Aby mohli plnit roli SAFe Agilist, měli by být účastníci schopni:

 • Používat SAFe pro škálování Lean a agilního vývoje v podniku
 • Rozpoznat a aplikovat Lean-Agile Mindset a principy
 • Zkoumat a provádět  hodnoty
 • Rozšiřovat Lean portfolio
 • Koordinovat vývoj velkých projektů
 • Vylepšovat Lean-Agile vůdčí schopnosti
 • Podporovat transformaci v podniku  Lean-Agile

Témata školení:

 1. Představení Scaled Agile Framework (SAFe)
 2. Pochopení Lean-Agile Mindsetu
 3. Porozumění SAFe principům
 4. Nácvik změn v programu
 5. Zkoumání a provádění  hodnot
 6. Vedení Lean-Agile Enterprise
 7. Rozšíření a Lean portfolia
 8. Budování velkých projektů
 9. Souhrn

Training materials are based on SAFe® Courseware licensed by Scaled Agile, Inc..

Předpokládané znalosti

K účasti na kurzu nejsou žádné formální podmínky, nicméně pro ty, kteří mají v úmyslu složit certifikační zkoušku SAFe® 6 Agilist (SA), však doporučujeme následující předpoklady:

 • Více než 5 let zkušeností s vývojem softwaru, testováním, obchodní analýzou, produktovým nebo projektovým řízením
 • Zkušenosti se Scrumem

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Detaily zkoušky

 • Název: SAFe® 6 Agilist Exam
 • Formát zkoušky: výběr z více možností (Multiple Choice)
 • Doručení zkoušky: Web-based(online), closed book(bez použití materiálů)
 • Přístup ke zkoušce: Účastníci se mohou ke zkoušce dostat v rámci komunitní platformy SAFe po dokončení kurzu Leading SAFe
 • Délka zkoušky: Účastníci mají 90 minut (1,5 hodiny) na dokončení zkoušky
 • Počet otázek: 45
 • Minimální počet bodů: 35 z 45 (77%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena zkoušky: První pokus je součástí ceny kurzu, pokud je zkouška vykonána do 30 dnů od ukončení školení. Každý další pokus je za cenu 50 dolarů.
 • Zásady další pokusů: Druhý pokus (první opravný) lze provést ihned po prvním pokusu. Třetí pokus vyžaduje 10denní čekání. Čtvrtý pokus vyžaduje 30denní čekání

  Materiály ke zkoušce

  Zkouška je určena k zjištění znalostí a dovedností souvisejících s pracovní pozicí. Důrazně doporučujeme účastníkům, aby k přípravě na tuto zkoušku použili různé zdroje, včetně:

  • Materiály – Materiály kurzu jsou základním součástí kurzu a lze je stáhnout z platformy komunity SAFe. Tyto materiály lze použít k zopakování obsahu, který byl konkrétně prezentován během školení.
  • Studijní příručka – Tato komplexní příručka podrobně popisuje pracovní roli a všechny informace související se zkouškou, včetně podrobného seznamu četby. Přístup je dostupný prostřednictvím vzdělávacího plánu v komunitní platformě SAFe po dokončení kurzu.
  • Cvičný test – Cvičný test je navržen tak, aby předpovídal úspěšnost certifikační zkoušky*, a má stejný počet otázek, úroveň obtížnosti a dobu trvání. Je součástí výukového plánu v komunitní platformě SAFe a lze jej absolvovat neomezeně mnohokrát zdarma.
  • *Toto není skutečná zkouška a její složení nezaručuje úspěch u certifikační zkoušky.
  • Pro vzorové testové otázky – klikněte sem.
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa