Bude Scaled Agile Framework (SAFe®) Must-Have pro každého vývojáře v roce 2024?

3. 1. 2024

Scaled Agile Framework® (SAFe®) je předním světovým rámcem pro obchodní agilitu a jeho popularita stále roste. SAFe® poskytuje pro podniky a pracovníky návod, jak mohou růst a úspěšně reagovat na změny v dynamickém prostředí softwarového vývoje. V současné době je SAFe ve své šesté iteraci a byl přijat více než 20 000 podniky po celém světě. V minulém roce jsme pozorovali také rostoucí oblibu SAFe® certifikací u tuzemských firem, některé vývojářské týmy je dokonce vyžadovali.

Důležitost certifikace SAFe®

SAFe® nabízí program školení a certifikací, který pomáhá týmům a organizacím porozumět a efektivně implementovat agilní metodiky ve velkém měřítku. Certifikace SAFe® se stává stále více požadovanou mezi týmy vyvíjejícími software, a to z dobrého důvodu. Certifikovaní profesionálové SAFe® mají nejen hlubší znalosti agilních principů, ale také jsou schopni efektivně pracovat v rámci komplexních projektů. To umožňuje týmům dosahovat lepších výsledků, jak naznačují slova od světových značek:

 • Porsche: „Potřebujete odlišný přístup pro tuto digitální éru … a to je agilní metodologie jako SAFe® … tuto metodologii potřebujete, abyste se vypořádali s touto komplexní dobou.“
 • Southwest Airlines: „Během 10 týdnů jsme schopni změnit celou naši organizaci, celé technologické oddělení nebo i celé podnikání a soustředit se na to a reagovat na trh.“
 • Mercedes Benz: „Přechodem od metody waterfall k přijetí SAFe® jsme byli schopni uvést na trh lepší technologie, lepší operační systémy, umělou inteligenci a rozpoznávání obličeje, integrovat různé zdroje dat a využívat lepších modelů rizik.“

Typické dopady na podniky

Podniky, které implementují SAFe, hlásí mnoho výhod, včetně:

 • 10-50 % šťastnějších a angažovanějších zaměstnanců,
 • 20-50 % nárůst produktivity,
 • 30-75 % rychlejšího času uvedení na trh,
 • 25-75 % zlepšení kvality.

Nejžádanější certifikace

1. SAFe® Agilist (SA):

 • Certifikace pro agilní lídry vedoucí agilní transformace v týmu či organizaci.
 • Získáte dovednosti pro škálování Lean a agilního vývoje v podniku.
 • Koordinace vývoje velkých projektů a podpora transformace v podniku Lean-Agile.

2. SAFe® Program Consultant (SPC):

 • Certifikace pro odborníky schopné řídit transformace ve velkých organizacích.
 • Implementace SAFe® a Lean Portfolio Management.
 • Školení a podpora manažerů a vedoucích pracovníků v Leading SAFe.

3. SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM):

 • Kurz pro rozvoj dovedností vedení štíhlého podniku a řízení nevyřízených zakázek.
 • Plánování iterací a spolupráce v rámci Agile Release Train.

4. SAFe® Scrum Master (SSM):

 • Kurz pro porozumění roli Scrum Mastera v podniku.
 • Podpora implementace DevOps a vedení agilních týmů pro maximální obchodní výsledky.

Certifikace a kurzy SAFe® nabízejí komplexní vzdělání v oblasti agilního řízení a škálování Lean a agilního vývoje. SAFe® Agilist a Program Consultant jsou zaměřeny na lídry vedoucí transformace, zatímco Product Owner/Product Manager a Scrum Master se specializují na specifické role v agilním prostředí. V oblasti agilního řízení a transformace organizací SAFe přináší moderní a efektivní řešení, které podporuje dynamický vývoj softwaru v dnešním rychle se měnícím světě. Certifikace SAFe se tak stává klíčovým faktorem pro úspěch týmů ve stále konkurenčnějším prostředí softwarového průmyslu.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa