Kurzy Agile

Přijměte agilitu ve vašem podnikání a projektovém řízení

agile

Co je to agilita?

Agilní projektové řízení a produktový vývoj jsou trendem posledních let. Svou oblibu si tento způsob myšlení doplněný o metody, postupy a techniky získal díky schopnosti adaptace na měnící se prostředí způsobené změnami na trhu, novými technologiemi, byznys modely nebo postupným učením a vyjasňováním si vzájemných nepochopení.

Kde se agile používá?

Agilní přístupy jsou určeny primárně pro inovativní typy projektů v nestabilním prostředí, kde buď ještě neexistuje typ produktu, který vytváříme a tak se hůře představuje nebo jsou požadavky na produkt, který plní specifické potřeby zákazníka, nejasné a dynamicky se mění. Právě zde je domov agilních přístupů a plyne z nich největší užitek.

Jaké jsou přínosy agility?

Mezi typické přínosy, které aplikace tohoto způsobu myšlení může přinést, patří například:

  • větší akceptace výsledku uživateli, protože byli vtaženi do vývoje,
  • rychlejší doručení první verze (tzv. time to market) – protože implementujeme jen ověřené jádro ze všech nápadů a myšlenek,
  • více motivovaný a produktivní realizační tým, díky 100% časové dedikaci, samo-řízení a samo-organizaci,
  • vyšší kvalita produktu díky častým a pravidelným integracím a testům.

Implementace agility ve firmě

Mnoho firem se pokouší aplikovat agilní principy ještě hlouběji, než jen do svých projektů a přechází tzv. agilní transformací celé firmy, kdy agilní principy aplikujeme do všech sfér řízení firmy od managementu, přes provoz, marketing, nákup až po HR a odměňování.

Každá firma má jinou kulturu, zvyky, trh, byznys kontext, produkty a služby, zaměstnance, partnery, technologie i procesy a také odlišné výzvy k řešení, proto bude implementace agilních principů vypadat vždy jinak.

Často, když společnosti přejdou na agilní škálování napříč více týmy, odděleními nebo obchodními jednotkami, mají problémy. Potřeba sladění, plánování, kadence, rolí a komunikace, která se mezi tuctem členů týmu mohla zdát jednoduchá, se stává náročnou implementací pro stovky, ba tisíce lidí. V těchto případech hladkému průběhu přijetí agility pomohou akreditované kurzy Scaled Agile (SAFe).

Agilita v řízení projektů

Agilní přístup k řízení projektů je takový, který se soustředí na postupné a opakující se kroky k dokončení projektů. Dílčí části projektu jsou prováděny v krátkodobých vývojových cyklech. Tento přístup upřednostňuje rychlé dodání, přizpůsobení se změnám a spolupráci spíše než řízení shora dolů a dodržování stanoveného plánu.

V agilních procesech existuje neustálá zpětná vazba, která umožňuje členům týmu přizpůsobit se výzvám, které se objeví, a zúčastněným stranám příležitost konzistentně komunikovat. Přestože byl agilní přístup původně vytvořen pro vývoj softwaru, je nyní široce používán při realizaci mnoha různých typů projektů a při řízení organizací.

PRINCE2 Agile® je nejúplnější řešení projektového řízení na světě, které kombinuje flexibilitu a schopnost agilnosti reagovat s jasně definovaným rámcem PRINCE2®. Nové pokyny pro osvědčené postupy ukazují, jak mohou tuto kompatibilitu využít organizace využívající PRINCE2 i agilně a vybavit je požadovanými dovednostmi a procesy pro úspěšné dodávání projektů splňujících požadavky zákazníků v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí:

  • Kombinace kontroly a flexibility
  • Jasné definice projektu
  • Bezproblémová integrace
  • Vylepšená schopnost reagovat a adaptovat se

Pre koho je PRINCE2 Agile určený:

Kurzy zaměřené na agilní metodu projektového managementu PRINCE2 Agile® jsou vhodné pro každého, kdo dodává projekty, velké nebo malé, v agilním kontextu. Jedná se o hodnotné školící a certifikační schéma pro každého, kdo pracuje v agilním projektovém prostředí, ať už je to projektový manažer, projektová podpora nebo součást širšího projektového týmu. 

Přehled kurzů

Leading SAFe® (SA) en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

20 800 Kč bez DPH

Implementing SAFe en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

80 600 Kč bez DPH

SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM) en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

27 300 Kč bez DPH

SAFe® Scrum Master (SSM) en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

27 300 Kč bez DPH

SAFe® Lean Portfolio Management en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

53 300 Kč bez DPH

SAFe® for Teams (SP) en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

27 300 Kč bez DPH

SAFe Release Train Engineer en

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

75 400 Kč bez DPH

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) en en/cz

Dodavatel: SAFe

Oblast: Agile

Cena od:

27 300 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa