SAFe® for Architects (ARCH)

Kód kurzu: SAFEARCH

Tento kurz připravuje System, Solution a Enterprise architekty, aby se zapojili do celé organizace jako efektivní lídři. Účast na kurzu vás připraví na složení zkoušky SAFe® 6 Architect a získání certifikace SAFe® 6 Architect (ARCH).

Cena kurzu zahrnuje:

 • Třídenní školení SAFe for Architects živě online vedené zkušeným lektorem certifikovaným společností Scaled Agile, Inc., poskytovatelem SAFe®
 • Přípravu ke složení certifikační zkoušky SAFe® 6 Architect (ARCH) (SAFe® 5 Architect Exam)
 • Moderní online školicí platformu
 • Materiály licencované společností Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoroční členství v komunitní platformě SAFe s přístupem k webinářům, materiálům, prezentacím s pokyny a předběžným upozorněním na připravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikační zkoušku
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Certifikace SAFe® 6 Architect po složení zkoušky
70 200 Kč

84 942 Kč s DPH

Nejbližší termín od 22.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 22.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 23.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 18.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 16.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 70 200 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.07.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
19.08.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
23.09.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
18.11.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
16.12.2024 Virtuální 3 dny en 70 200 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 70 200 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáhá podnikům řešit významné výzvy vývoje, dodávání softwaru a systémů podnikové třídy v co nejkratším udržitelném čase. Jedná se o online, volně dostupnou znalostní bázi osvědčených vzorců pro implementaci softwaru a systémů Lean-Agile v podnikovém měřítku.

SAFe synchronizuje spolupráci a poskytování pro velký počet agilních týmů. Škálovatelný a konfigurovatelný SAFe umožňuje každé organizaci přizpůsobit jej vlastním obchodním potřebám. Podporuje menší řešení pro 50–125 zaměstnanců i složité systémy, které vyžadují tisíce lidí.

Certifikace SAFe® 6 Architectje efektivním lídrem, který dodává agilní architekturu, která umožňuje vytvářet obchodní hodnotu. Mezi klíčové oblasti kompetence patří aplikace principů SAFe pro vývoj a údržbu agilní architektury, vedení a podpora řešení Solution Trains and Agile Release Trains, rozšíření principů zajišťujících nepřetržitý tok na velké systémy systémů a umožnění lepšího toku hodnoty.
Tento kurz je určen pro seniorní zaměstnance, kteří potřebují porozumět roli System, Solution, and Enterprise architektům v Lean-Agile podnicích. Kurz je také vhodný pro jednotlivce, kteří touží po hlubším pohledu na to, jak architektura umožňuje nepřetržitý tok hodnot a jak architekti fungují v Lean-Agile podniku.
Účastníci mohou zlepšit spolupráci ve svých firmách SAFe® Lean-Agile, když se stanou
SAFe 5 architektem. Kurz SAFe® for Architects připravuje System, Solution, and Enterprise architekty, aby se v celé organizaci zapojili jako efektivní lídři, kteří společně dodávají architektonická řešení.
Během tohoto třídenního kurzu účastníci prozkoumají role, odpovědnosti a způsob myšlení agilních architektů a zjistí, jak sladit architekturu s obchodní hodnotou a zajistit nepřetržitý tok do velkých systémů a zároveň podporovat provádění programu SAFe.
Účast na kurzu připraví účastníky na složení zkoušky a získání certifikace SAFe®  Architect (ARCH).
„Školicí kurz SAFe® nabízený společností Architecture Center Ltd je poskytován na základě smlouvy o partnerském programu Scaled Agile, Inc. a je v souladu s požadavky licenční smlouvy Scaled Agile, Inc. Společnost EDU Trainings s.r.o. propaguje tento kurz pro Architecture Center Ltd.”.

Cílová skupina

Tento kurz je určený pro:

 • System Architekty
 • Solution Architekty
 • Enterprise Architekty
 • Architekty v podpůrných technických oborech
 • Zkušení vývojáři softwaru
 • Techničtí manažeři
 • Produktoví manažeři spolupracující s architekty

 

 

Struktura kurzu

Aby mohli vykonávat roli SAFe® Architect, účastníci by měli být schopni:

 • Aplikovat principy SAFe na hledání kompromisů mezi funkčností, náklady, rizikem a udržitelností
 • Zajistit, aby bylo možné návrhy implementovat v malých dávkách pomocí modelu průběžné integrace/ zavádění
 • Komunikovat kontext řešení a záměr agilním týmům
 • Vytvořit směrnice o architektuře a povolte flexibilitu, která umožní vznikající technologii
 • Připravit architektonickou dráhu tak, aby byla dodávka úspěšná
 • Řídit a podporovat řešení rizik a problémů, účastnit se kontroly managementu a řešení problémů během provádění změn
 • Definovat, implementovat a monitorovat změny kvality, včetně CI/CD a DevOps
 • Zajistit, aby technologická rozhodnutí učiněná v rámci ART fungovala end-to-end napříč komponentami v řešení
 • Zajistit, aby řešení bylo v souladu s technologickou strategií portfolia

Témata školení:

 1. Příklady Lean-Agile architectury
 2. DevOps a Release on Demand
 3. Sladění architektury s obchodní hodnotou podniku
 4. Vývoj vize,záměru a plánů
 5. Příprava architektury pro Program Increment (PI) Planning
 6. Příprava architektury v rámci plánování PI
 7. Podpora nepřetržitého dodávání během provádění PI
 8. Podpora nových strategických témat a hodnotových toků
 9. Vedení jako architekt během transformace Lean-Agile
 10. Souhrn

Školicí materiály jsou založeny na SAFe® Courseware licencovaném společností Scaled Agile, Inc..

Předpokládané znalosti

Účastníci tohoto kurzu by měli být obeznámeni s agilními principy a před absolvováním tohoto kurzu musí absolvovat alespoň jeden kurz SAFe.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Detaily zkoušky

 • Název: SAFe® 6 Architect Exam
 • Formát zkoušky: výběr z více možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručení zkoušky: Web-based(online), closed book(bez použití materiálů)
 • Přístup ke zkoušce: Účastníci se mohou ke zkoušce dostat v rámci komunitní platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe® for Architects
 • Délka zkoušky: Účastníci mají 120 minut (2 hodiny) na dokončení zkoušky
 • Počet otázek: 60
 • Minimální počet bodů: 45 z 60 (75%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena zkoušky: První pokus je součástí ceny kurzu, pokud je zkouška vykonána do 30 dnů od ukončení školení. Každý další pokus je za cenu 50 dolarů.
 • Zásady další pokusů: Druhý pokus (první opravný) lze provést ihned po prvním pokusu. Třetí pokus vyžaduje 10denní čekání. Čtvrtý pokus vyžaduje 30denní čekání
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa