ISO/IEC 27005 Risk Manager

Kód kurzu: 27005RM

Tato část není lokalizována

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pro zavedení systematického přístupu k řízení rizik informační bezpečnosti, který je nezbytný pro identifikaci organizačních potřeb týkajících se požadavků na informační bezpečnost a pro vytvoření efektivního systému řízení informační bezpečnosti. Tato mezinárodní norma navíc podporuje koncepty ISO/IEC 27001 a je navržena tak, aby napomáhala efektivní implementaci informační bezpečnosti založené na přístupu k řízení rizik.
Kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager umožňuje účastníkům porozumět procesu vývoje, zavádění, udržování a zlepšování rámce řízení rizik informační bezpečnosti na základě pokynů ISO/IEC 27005.

Kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager poskytuje cenné informace o konceptech a principech řízení rizik nastíněných ISO/IEC 27005 a také ISO 31000. Tento kurz poskytuje účastníkům potřebné znalosti a dovednosti k identifikaci, hodnocení, analýze, léčbě a komunikovat rizika informační bezpečnosti na základě ISO/IEC 27005. Dále poskytuje přehled dalších nejlepších metod hodnocení rizik, jako jsou OCTAVE, MEHARI, EBIOS, NIST, CRAMM a Harmonized TRA.

Certifikace PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager prokazuje, že rozumíte konceptům a principům řízení rizik informační bezpečnosti.

Po kurzu následuje zkouška. Po složení zkoušky můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

11 795 Kč

14 272 Kč s DPH

Nejbližší termín od 17.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 17.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 23 590 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 11 795 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč
19.08.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 23 590 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 11 795 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Tato část není lokalizována

 • Manažeři nebo konzultanti zapojení do informační bezpečnosti v organizaci nebo za ni odpovědní
 • Osoby odpovědné za řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací
 • Členové týmů pro bezpečnost informací, IT profesionálové a pracovníci pro ochranu osobních údajů
 • Osoby odpovědné za udržování souladu s požadavky na bezpečnost informací podle ISO/IEC 27001 v organizaci
 • Projektoví manažeři, konzultanti nebo odborní poradci usilující o zvládnutí řízení rizik informační bezpečnosti

Struktura kurzu

Tato část není lokalizována

 • Koncepty a principy řízení rizik podle ISO/IEC 27005 a ISO 31000
 • Rámec řízení rizik zabezpečení informací na základě pokynů ISO/IEC 27005
 • Procesy řízení rizik informační bezpečnosti založené na směrnicích ISO/IEC 27005
 • Komunikační a konzultační aktivity v oblasti rizik

Vzdělávací přístup

 • Kurz je založen na teorii a osvědčených postupech informační bezpečnosti.
 • Kurz poskytuje praktické příklady a scénáře.
 • Účastníkům se doporučuje, aby se aktivně zapojovali do diskusí, cvičení a kvízů.
 • Kvízy mají podobnou strukturu jako certifikační zkouška.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO/IEC 27005 a řízení rizik

Den 2: Hodnocení rizik, léčba, přijímání a komunikace a konzultace o riziku na základě ISO/IEC 27005

Den 3: Metody sledování, revize a hodnocení rizik

Certifikace

Tato část není lokalizována

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“ splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce řízení rizik informační bezpečnosti

Oblast 2: Implementace programu řízení rizik informační bezpečnosti

Oblast 3: Rámec a procesy řízení rizik informační bezpečnosti založené na ISO/IEC 27005

Oblast 4: Další metody hodnocení rizik bezpečnosti informací

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte požadavky související s vybraným pověřením.

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s řízením rizik informační bezpečnosti Další požadavky
PECB Ceritified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v ISRM Činnosti řízení rizik informační bezpečnosti: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Aby byly tyto činnosti v oblasti bezpečnosti informací považovány za platné, měly by se řídit nejlepšími postupy implementace a správy a zahrnovat následující:

 1. Definování přístupu k řízení rizik
 2. Stanovení cílů a rozsahu řízení rizik
 3. Provádění hodnocení rizik
 4. Vypracování programu řízení rizik
 5. Definování hodnocení rizik a kritérií přijatelnosti rizik
 6. Vyhodnocování možností léčby rizik
 7. Monitorování a revize programu řízení rizik

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27005 a procesu certifikace PECB naleznete naCertification Rules and Policies.

Obecné informace

 • Certifikační poplatky a poplatky za zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníci školení obdrží přes 350 stran školicích materiálů, které obsahují cenné informace a praktické příklady.
 • Účastníci vzdělávacího kurzu obdrží atestaci o absolvování kurzu v hodnotě 21 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Účastníci, kteří absolvovali vzdělávací kurz a neuspěli u zkoušky, mají nárok na jednorázové bezplatné opakování během 12 měsíců od počátečního data zkoušky.

Navazující kurzy

ISO/IEC 27005 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27005 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa