ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Kód kurzu: 27001LI

ISO/IEC 27001 poskytuje požadavky na organizace, které chtějí zavést, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací. Tento rámec slouží jako vodítko pro neustálé přezkoumávání bezpečnosti vašich informací, což bude příkladem spolehlivosti a přidané hodnoty služeb vaší organizace.

Školicí ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkům získat znalosti nezbytné pro podporu organizace při efektivním plánování, implementaci, řízení, monitorování a údržbě systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Hrozby a útoky v oblasti informační bezpečnosti se neustále zvyšují a zlepšují. Nejlepší formou obrany proti nim je řádná implementace a řízení kontrol bezpečnosti informací a osvědčených postupů. Informační bezpečnost je také klíčovým očekáváním a požadavkem zákazníků, zákonodárců a dalších zainteresovaných stran.

Tento kurz je navržen tak, aby připravil účastníky na implementaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001. Jeho cílem je poskytnout komplexní pochopení nejlepších postupů ISMS a rámce pro jeho neustálé řízení a zlepšování.

Po absolvování vzdělávacího kurzu můžete složit zkoušku. Pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“, které prokazuje vaši schopnost a praktické znalosti implementovat ISMS na základě požadavků ISO/IEC 27001.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Projektoví manažeři a konzultanti zapojení a zapojení do implementace ISMS
 • Odborní poradci usilující o zvládnutí implementace ISMS
 • Osoby odpovědné za zajištění souladu s požadavky na bezpečnost informací v rámci organizace
 • Členové implementačního týmu ISMS

Struktura kurzu

Na konci tohoto vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • Interpretovat požadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu implementátora
 • Iniciovat a plánovat implementaci ISMS založeného na ISO/IEC 27001 s využitím metodiky IMS2 PECB a dalších osvědčených postupů
 • Podporujte organizaci při provozu, údržbě a neustálém zlepšování ISMS založeného na ISO/IEC 27001
 • Připravte organizaci na podstoupení certifikačního auditu třetí strany

Vzdělávací přístup

 • Tento školicí kurz obsahuje cvičení typu esej, kvízy s možností výběru z více odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při implementaci ISMS.
 • Při vyplňování kvízů a cvičení jsou účastníci vyzýváni, aby spolu komunikovali a diskutovali.
 • Cvičení vycházejí z případové studie.
 • Struktura kvízů je podobná jako u certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO/IEC 27001 a zahájení ISMS

Den 2: Plánování implementace ISMS

Den 3: Implementace ISMS

Den 4: Monitorování ISMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

Den 5: Certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“ splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 2: Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 3: Plánování implementace ISMS na základě ISO/IEC 27001

Oblast 4: Implementace ISMS na základě ISO/IEC 27001

Oblast 5: Monitorování a měření ISMS na základě ISO/IEC 27001

Oblast 6: Neustálé zlepšování ISMS založeného na ISO/IEC 27001

Oblast 7: Příprava na certifikační audit ISMS

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jeden z níže uvedených přihlašovacích údajů. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO/IEC 27001 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky pro certifikaci PECB ISO/IEC 27001 Implementer jsou:

Pověření Zkouška Profesionální znalosti Zkušenosti s projektem ISMS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v managementu bezpečnosti informací Aktivity na projektu: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v managementu bezpečnosti informací Aktivity na projektu: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v managementu bezpečnosti informací Aktivity na projektu: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikací PECB, kteří mají pověření vedoucího implementátora a vedoucího auditora, jsou kvalifikováni pro příslušné pověření PECB Master, protože složili další čtyři zkoušky Foundation související s tímto schématem. Podrobnější informace o zkouškách Foundation a požadavcích na magisterské pověření naleznete zde.  

Zkušenosti s projektem ISMS by se měly řídit osvědčenými postupy implementace a zahrnovat následující činnosti:

 • Vypracování obchodního případu implementace ISMS
 • Řízení projektu implementace ISMS
 • Implementace ISMS
 • Správa dokumentovaných informací
 • Implementace metrik
 • Provádění nápravných opatření
 • Provádění revize managementu
 • Řízení výkonu ISMS
 • Vedení týmu ISMS

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Účastníkům bude poskytnut výukový materiál obsahující více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěje, může ji do 12 měsíců od prvního pokusu absolvovat zdarma.

Navazující kurzy

ISO/IEC 27001 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Auditor en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa