ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Kód kurzu: 27001LA

ISO/IEC 27001 poskytuje požadavky na organizace, které chtějí zavést, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací. Tento rámec slouží jako vodítko pro neustálé přezkoumávání bezpečnosti vašich informací, což bude příkladem spolehlivosti a přidané hodnoty služeb vaší organizace.

Školení ISO/IEC 27001 Lead Auditor vám umožňuje získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) použitím široce uznávaných zásad, postupů a technik auditu.

Během tohoto školení získáte znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s certifikačním procesem ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1.

Na základě praktických cvičení budete schopni zvládnout auditorské techniky a stanete se kompetentními pro řízení auditního programu, auditorského týmu, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů.

Poté, co získáte potřebné odborné znalosti k provedení tohoto auditu, můžete se zúčastnit zkoušky a požádat o pověření „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“. Držením certifikátu vedoucího auditora PECB prokážete, že máte schopnosti a kompetence pro audit organizací na základě osvědčených postupů.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést certifikační audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu systému řízení bezpečnosti informací
 • Jednotlivci odpovědní za udržování souladu s požadavky na systém řízení bezpečnosti informací
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit systému řízení bezpečnosti informací
 • Odborní poradci v oblasti řízení informační bezpečnosti

Struktura kurzu

Na konci tohoto kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • Interpretovat požadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu auditora
 • Vyhodnotit shodu ISMS s požadavky ISO/IEC 27001 v souladu se základními koncepty a principy auditu
 • Naplánovat, provést a uzavřít audit shody s normou ISO/IEC 27001 v souladu s požadavky normy ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy auditu
 • Spravovat program auditu ISO/IEC 27001

Vzdělávací přístup

 • Toto školení je založeno jak na teorii, tak na osvědčených postupech používaných při auditech ISMS
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady vycházejícími z případových studií
 • Praktická cvičení vycházejí z případové studie, která zahrnuje hraní rolí a diskuse
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

Program kurzu

Den 1: Úvod do systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a ISO/IEC 27001

Den 2: Principy auditu, příprava a zahájení auditu

Den 3: Audit na místě

Den 4: Ukončení auditu

Den 5: Certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“ plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 2: Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 3: Základní koncepty a principy auditu

Oblast 4: Příprava auditu ISO/IEC 27001

Oblast 5: Provedení auditu ISO/IEC 27001

Oblast 6: Ukončení auditu ISO/IEC 27001

Oblast 7: Správa programu auditu ISO/IEC 27001

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránckách List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO/IEC 27001 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na PECB Auditor Certifications jsou:

Pověření Zkoušky Profesionální zkušenosti Zkušenosti s auditem/posouzením MS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v managementu bezpečnosti informací Auditní činnost: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v managementu bezpečnosti informací Auditní činnost: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v managementu bezpečnosti informací Auditní činnost: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikací PECB, které vlastní pověření hlavního implementátora a hlavního auditora, se kvalifikují pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovaly 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Podrobnější informace o základních zkouškách a celkových požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu: https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby byly tyto audity považovány za platné, měly by se řídit osvědčenými auditorskými postupy a zahrnovat následující činnosti:

 1. Plánování auditu
 2. Auditní rozhovor
 3. Správa programu auditu
 4. Vypracování revizních zpráv
 5. Vypracovávání zpráv o neshodě
 6. Vypracování pracovních dokumentů auditu
 7. Kontrola dokumentace
 8. Audit na místě
 9. Sledování neshod
 10. Vedení auditorského týmu

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Bude distribuován školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu u zkoušky můžete zkoušku do 12 měsíců zdarma opakovat

Navazující kurzy

ISO/IEC 27001 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Implementer en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

19 950 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa