Data Analysis Deep Dive

Kód kurzu: DATAAN

Analýza dat je proces systematické aplikace statistických a matematických technik k pochopení, prozkoumání a analýze dat za účelem nalezení vzorců a vyvození závěrů, které pomáhají podnikům činit rozhodnutí na základě dat. To obvykle zahrnuje více činností, jako je sběr dat, průzkum, čištění, předběžné zpracování a organizace dat. Analýza dat je mnohokrát iterativní probíhající proces, kde jsou data nepřetržitě shromažďována a analyzována současně.

Existují dvě základní metody analýzy dat. Kvalitativní techniky a kvantitativní techniky. Techniky kvantitativní analýzy dat zahrnují práci s kvantitativními/numerickými daty včetně statistik, procent a výpočtů. Tyto techniky také zahrnují práci s algoritmy, nástroji matematické analýzy a softwarem pro manipulaci s daty a odhalování skryté obchodní hodnoty. Například kvantitativní analýza dat používaná k posouzení tržních dat pomáhá společnosti při rozhodování o ceně za její nový produkt. Kvalitativní analýza dat zahrnuje práci s nenumerickými daty, tj. kategorickými proměnnými. Kvalitativní analýza dat se také používá v mnoha obchodních procesech, jako je identifikace témat a vzorů, zodpovězení výzkumných otázek atd. ke zlepšení produktu.

Tento kurz poskytuje přehled konceptů dat a toho, co je analýza dat, a poté se hluboce ponoří do základů analýzy dat, jako je statistika a pravděpodobnost. Tento kurz se také zaměřuje na široce používané metody analýzy dat, jako je regrese, spolu s podrobnými kroky k provedení téhož.

*Abyste mohli dokončit aktivity ve třídě, musíte mít Microsoft Excel.


Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 38 750 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Virtuální 2 dny en 38 750 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

 • Proces analýzy dat, přínosy a případy použití
 • Základy pravděpodobnosti a statistiky
 • Měření šíření a distribuce dat
 • Inferenční statistika a testování hypotéz
 • Aplikace statistiky a teorie pravděpodobnosti
 • Předpověď trendů pomocí lineární regresní analýzy

Cílová skupina

Tento kurz analýzy dat je ideální pro každého, kdo potřebuje úvod do analýzy dat, jako jsou obchodní analytici, management, inženýři, vývojáři.

Struktura kurzu

Vše o datech

 • Data v reálném světě
 • Stručný popis různých formátů a zdrojů dat
 • 7 V dat
 • Strukturovaná vs nestrukturovaná vs polostrukturovaná data
 • Typy zpracování dat

Úvod do analýzy dat

 • Potřeba analýzy dat
 • Aplikace a případy použití analýzy dat
 • Metodologie analýzy dat
 • Typy proměnných
 • Numerické vs kategoriální proměnné

Deskriptivní statistika

 • Opatření centrální tendence
 • Míry rozptylu
 • Zkreslení dat a Kurtóza
 • Porozumění odlehlým hodnotám
 • Pochopení chybějících hodnot
 • Role deskriptivní statistiky v analýze dat

Inferenční statistika

 • Populace a vzorky
 • Statistika vs parametry

Úvod do pravděpodobnosti

 • Základy pravděpodobnosti
 • Axiomy pravděpodobnosti
 • Podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta

Aplikace podmíněné pravděpodobnosti

 • Pochopení a diskrétní rozdělení pravděpodobnosti
 • Spojitá rozdělení pravděpodobnosti
 • Provádění distribucí v Excelu
 • Proč je pochopení distribuce dat důležité pro analýzu dat

Proces analýzy dat

 • Pochopení kovariance a korelace
 • Pochopení jednorozměrné vs dvourozměrné vs vícerozměrné analýzy dat
 • Pochopení regrese
 • Jednoduchá lineární regrese
 • Vícenásobná lineární regrese
 • Cvičení

Úvod do prediktivní analýzy

 • Cvičení

Předpokládané znalosti

 • Určitá znalost datové terminologie
 • MS Excel pro cvičení

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa