AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

Kód kurzu: AZ400P

Tento kurz učí architekty řešení, jak převést obchodní požadavky do bezpečných, škálovatelných a spolehlivých řešení. Lekce zahrnují úvahy o návrhu související s protokolováním, analýzou nákladů, ověřováním a autorizací, správou, zabezpečením, úložištěm, vysokou dostupností a migrací.
V intenzivním a pohlcujícím prostředí praktického učení si vybudujete dovednosti potřebné pro Azure Architect-Technologies obsahuje výukový software, který pomáhá připravit studenty na zkoušku AZ-400.
Absolvování této zkoušky je nutné k získání certifikace Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert.

Tento kurz zahrnuje:

 • AZ-400T01-A Implementace vývojových procesů DevOps
 • AZ-400T02-A Implementace kontinuální integrace
 • AZ-400T03-A Implementace nepřetržité dodávky
 • AZ-400T04-A Implementace správy závislostí
 • AZ-400T05-A Implementace aplikační infrastruktury
 • AZ-400T06-A Implementace nepřetržité zpětné vazby
 • AZ-400T07-A Návrh strategie DevOps
26 400 Kč

31 944 Kč s DPH

Nejbližší termín od 17.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 17.06.2024

Garantovaný

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Počáteční datum: 19.08.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 36 000 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 23.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 25.11.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 36 000 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 03.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 36 000 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 36 000 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
G 17.06.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč
19.08.2024 Praha Prezenční 5 dnů cz/sk 36 000 Kč Registrovat
23.09.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
25.11.2024 Praha Prezenční 5 dnů cz/sk 36 000 Kč Registrovat
03.12.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
06.12.2024 Virtuální 5 dnů cz/sk 36 000 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 36 000 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Studenti tohoto kurzu mají zájem o implementaci procesů DevOps nebo o složení zkoušky AZ-400.

Struktura kurzu

Modul 1: Plánování pro DevOps

 • Plánování transformace
 • Výběr projektu
 • Struktury týmu
 • Migrace na Azure DevOps

Lab: Agilní plánování a správa portfolia s Azure Boards

Modul 2: Začínáme s ovládáním zdroje

 • Co je ovládání zdroje
 • Výhody ovládání zdroje
 • Typy systémů řízení zdrojů
 • Úvod do Azure Repos
 • Úvod do GitHubu
 • Migrace z Team Foundation Version Control (TFVC) na Git v Azure Repos

Lab: Řízení verzí pomocí Git v Azure Repos

Modul 3: Správa technického dluhu

 • Identifikace technického dluhu
 • Sdílení znalostí v rámci Teams
 • Modernizace vývojových prostředí pomocí kódových prostorů

Lab: Sdílení týmových znalostí pomocí Azure Project Wikis

Modul 4: Práce s Git pro Enterprise DevOps

 • Jak strukturovat vaše Git Repo
 • Pracovní postupy pro větvení Git
 • Spolupráce s požadavky Pull v Azure Repos
 • Proč se starat o Git Hooks
 • Podpora vnitřního zdroje
 • Správa úložišť Git

Lab: Řízení verzí pomocí Git v Azure Repos

Modul 5: Konfigurace Azure Pipelines

 • Koncept potrubí v DevOps
 • Azure Pipelines
 • Vyhodnoťte použití hostovaných versus self-hostovaných agentů
 • Agent Pools
 • Potrubí a souběžnost
 • Azure DevOps a projekty s otevřeným zdrojovým kódem (veřejné projekty)
 • Azure Pipelines YAML versus Visual Designer

Lab: Konfigurace fondů agentů a porozumění stylům potrubí

Modul 6: Implementace průběžné integrace pomocí Azure Pipelines

 • Přehled průběžné integrace
 • Implementace strategie budování
 • Integrace s Azure Pipelines
 • Integrace řízení externích zdrojů s Azure Pipelines
 • Nastavte agenty s vlastním hostitelem

Lab: Povolení nepřetržité integrace s Azure Pipelines, integrace řízení externích zdrojů s Azure Pipelines

Modul 7: Správa konfigurace aplikace a tajemství

 • Úvod do bezpečnosti
 • Implementujte bezpečný vývojový proces
 • Přehodnocení konfiguračních dat aplikace
 • Správa tajemství, tokenů a certifikátů
 • Integrace se systémy správy identit
 • Implementace konfigurace aplikace

Lab: Integrace Azure Key Vault s Azure DevOps

Modul 8: Implementace průběžné integrace s akcemi GitHub

 • Akce GitHubu
 • Nepřetržitá integrace s akcemi GitHub
 • Zabezpečení tajemství pro akce GitHubu

Lab: Průběžná integrace akcí GitHubu

Modul 9: Návrh a implementace strategie řízení závislostí

 • Závislosti na balení
 • Správa balíků
 • Migrace a konsolidace artefaktů
 • Zabezpečení balíčku
 • Implementace verzovací strategie

Lab: Správa balíčků s Azure Artifacts

Modul 10: Návrh strategie uvolnění

 • Úvod do kontinuálního doručování
 • Zveřejnit doporučení strategie
 • Budování kanálu vysoce kvalitního vydání
 • Výběr správného nástroje pro správu vydání

Lab: Řízení nasazení pomocí Release Gates, vytvoření Release Dashboard

Modul 11: Implementace průběžného nasazení pomocí Azure Pipelines

 • Vytvořte Release Pipeline
 • Poskytování a konfigurace prostředí
 • Správa a modularizace úkolů a šablon
 • Nakonfigurujte automatickou integraci a automatizaci funkčních testů
 • Automatická kontrola zdraví

Lab: Konfigurace kanálů jako kódu pomocí YAML, Nastavení a spouštění funkčních testů

Modul 12: Implementace vhodného vzoru nasazení

 • Úvod do vzorů nasazení
 • Implementujte Blue Green Deployment
 • Přepínání funkcí
 • Canary Releases
 • Temné spouštění
 • AB testování
 • Progresivní nasazení expozice

Lab: Správa příznaků funkcí s LaunchDarkly a Azure DevOps

Modul 13: Správa infrastruktury a konfigurace pomocí Azure Tools

 • Infrastruktura jako správa kódu a konfigurace
 • Vytvořte prostředky Azure pomocí šablon ARM
 • Vytvořte prostředky Azure pomocí Azure CLI
 • Azure Automation s DevOps
 • Konfigurace požadovaného stavu (DSC)

Lab: Azure Deployments pomocí šablon správce prostředků

Modul 14: Infrastruktura třetích stran jako kódové nástroje dostupné v Azure

 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform

Lab: Automatizace nasazení infrastruktury v cloudu s Terraform a Azure Pipelines, nasazování aplikací v Azure s chef, nasazení aplikace s puppet v Azure, Ansible s Azure

Modul 15: Správa kontejnerů pomocí Dockeru

 • Implementace strategie výstavby kontejnerů
 • Implementace vícestupňových sestavení Dockeru

Lab: Modernizace stávajících aplikací ASP.NET pomocí Azure

Modul 16: Vytváření a správa infrastruktury služeb Kubernetes

 • Služba Azure Kubernetes
 • Kubernetes Tooling
 • Integrace AKS s Pipelines

Lab: Nasazení vícekontejnerové aplikace do služby Azure Kubernetes

Modul 17: Implementace zpětné vazby pro vývojové týmy

 • Implementujte nástroje pro sledování využití systému, využití funkcí a toku
 • Implementujte směrování pro data zpráv o selhání mobilních aplikací
 • Vyvíjet monitorovací a stavové panely
 • Integrujte a konfigurujte systémy jízdenek

Lab: Monitorování výkonu aplikací pomocí Application Insights

Modul 18: Implementace mechanismů zpětné vazby systému

 • Inženýrství spolehlivosti stránek
 • Návrhové postupy pro měření spokojenosti koncových uživatelů
 • Navrhněte procesy pro zachycení a analýzu uživatelské zpětné vazby
 • Navrhněte procesy pro automatizaci aplikační analýzy
 • Správa upozornění
 • Bezúhonné retrospektivy a spravedlivá kultura

Lab: Integrace mezi Azure DevOps a Teams

Modul 19: Implementace zabezpečení v projektech DevOps

 • Bezpečnost v potrubí
 • Azure Security Center

Lab: Implementace zabezpečení a dodržování předpisů v rámci Azure DevOps Pipeline

Modul 20: Ověřování kódových základen pro shodu

 • Software s otevřeným zdrojovým kódem
 • Správa zásad zabezpečení a dodržování předpisů
 • Integrace skenování licencí a zranitelnosti

Lab: Správa technického dluhu pomocí SonarQube a Azure DevOps

Předpokládané znalosti

Základní znalosti o Azure, správě verzí, agilním vývoji softwaru a principech vývoje základního softwaru. Bylo by užitečné mít zkušenosti v organizaci, která dodává software.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Chcete-li se stát Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert, musíte získat alespoň jeden z následujících bodů: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, Microsoft Certified: Azure Developer Associate certifikace.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa