AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

Kód kurzu: AZ204P

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet end-to-end řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat řešení Azure Compute, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající úložiště Azure, implementovat ověřování a autorizaci a zabezpečit svá řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit ke službám Azure a službám třetích stran a využívat je, a zahrnout do svých řešení modely založené na událostech a zprávách.
Kurz také zahrnuje monitorování, odstraňování problémů a optimalizaci řešení Azure.

31 200 Kč

37 752 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 31 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 08.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 31 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 26.08.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 35 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 30.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 31 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 31 200 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 35 800 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 800 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 5 dnů en 31 200 Kč Registrovat
08.07.2024 Virtuální 5 dnů en 31 200 Kč Registrovat
26.08.2024 Praha Prezenční 5 dnů cz/sk 35 800 Kč Registrovat
30.09.2024 Virtuální 5 dnů en 31 200 Kč Registrovat
14.10.2024 Virtuální 5 dnů en 31 200 Kč Registrovat
02.12.2024 Praha Prezenční 5 dnů cz/sk 35 800 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 800 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Studenti tohoto kurzu se zajímají o vývoj Azure nebo o složení certifikační zkoušky Microsoft Azure Developer Associate.

Struktura kurzu

Modul 1: Vytváření webových aplikací Azure App Service

Studenti se naučí, jak vytvořit webovou aplikaci na platformě Azure App Service. Naučí se, jak platforma funguje a jak vytvářet, konfigurovat, škálovat, zabezpečovat a nasazovat na platformu App Service.

 • Základní koncepty Azure App Service
 • Vytvoření webové aplikace Azure App Service
 • Konfigurace a monitorování aplikací App Service
 • Škálování aplikací App Service
 • Pracovní prostředí Azure App Service

Modul 2: Implementace funkcí Azure

Tento modul pokrývá vytváření aplikací funkcí a jak integrovat spouštěče a vstupy/výstupy do aplikace.

 • Přehled funkcí Azure
 • Vývoj funkcí Azure
 • Implementujte odolné funkce

Modul 3: Vyvíjejte řešení, která využívají Blob úložiště

Studenti se seznámí s tím, jak Azure Blob Storage funguje, jak spravovat data prostřednictvím životního cyklu úložiště BLOB Hot/Cold/Archive a jak používat klientskou knihovnu Azure Blob Storage ke správě dat a metadat.

 • Koncepty jádra Azure Blob Storage
 • Správa životního cyklu úložiště objektů BLOB Azure
 • Práce s Azure Blob Storage

Modul 4: Vyvíjejte řešení, která využívají úložiště Cosmos DB

Studenti se naučí, jak je Cosmos DB strukturována a jak je spravována konzistence dat. Studenti se také naučí, jak vytvářet účty Cosmos DB a vytvářet databáze, kontejnery a položky pomocí kombinace Azure Portal a .NET SDK.Lessons

 • Přehled Azure Cosmos DB
 • Struktura dat Azure Cosmos DB
 • Práce s prostředky a daty Azure Cosmos DB

Modul 5: Implementujte řešení IaaS

Tento modul učí studenty, jak používat vytváření virtuálních počítačů a bitové kopie kontejnerů, které mají používat ve svých řešeních. Zahrnuje vytváření virtuálních počítačů, používání šablon ARM k automatizaci nasazení prostředků, vytváření a správu bitových kopií Docker, publikování bitové kopie do Azure Container Registry a spouštění kontejneru v Azure Container Instances.

 • Zřizování virtuálních počítačů v Azure
 • Vytvářejte a nasazujte šablony ARM
 • Vytvářejte obrázky kontejnerů pro řešení
 • Publikujte image kontejneru do Azure Container Registry
 • Vytvářejte a spouštějte image kontejnerů v Azure Container Instances

Modul 6: Implementujte autentizaci a autorizaci uživatele

Studenti se naučí, jak využít platformu Microsoft Identity Platform v2.0 ke správě ověřování a přístupu ke zdrojům. Studenti se také naučí, jak používat Microsoft Authentication Library a Microsoft Graph k ověření uživatele a načítání informací uložených v Azure a jak a kdy používat sdílené přístupové podpisy.

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Ověřování pomocí knihovny Microsoft Authentication Library
 • Pomocí aplikace Microsoft Graph
 • Autorizace datových operací v Azure Storage

Modul 7: Implementujte bezpečná cloudová řešení

Tento modul popisuje, jak zabezpečit informace (klíče, tajemství, certifikáty), které aplikace používá pro přístup ke zdrojům. Zahrnuje také zabezpečení informací o konfiguraci aplikace.

 • Spravujte klíče, tajné klíče a certifikáty pomocí rozhraní KeyVault API
 • Implementujte spravované identity pro prostředky Azure
 • Zabezpečte konfigurační data aplikací pomocí Azure App Configuration

Modul 8: Implementace správy API

Studenti se naučí, jak publikovat rozhraní API, vytvářet zásady pro správu informací sdílených prostřednictvím rozhraní API a jak spravovat přístup ke svým rozhraním API pomocí služby Azure API Management.

 • Přehled správy API
 • Definování zásad pro API
 • Zabezpečení vašich API

Modul 9: Vývoj aplikací logiky služeb aplikací

Tento modul učí studenty, jak používat Azure Logic Apps k plánování, automatizaci a orchestraci úkolů, obchodních procesů, pracovních postupů a služeb napříč podniky nebo organizacemi.

 • Přehled Azure Logic Apps
 • Vytváření vlastních konektorů pro Logic Apps

Modul 10: Vyvíjejte řešení založená na událostech

Studenti se naučí, jak vytvářet aplikace s architekturami založenými na událostech.

 • Implementujte řešení, která používají Azure Event Grid
 • Implementujte řešení, která používají Azure Event Hubs
 • Implementujte řešení, která používají Azure Notification Hubs

Modul 11: Vyvíjejte řešení založená na zprávách

Studenti se naučí, jak vytvářet aplikace s architekturami založenými na zprávách.

 • Implementujte řešení, která využívají Azure Service Bus
 • Implementujte řešení, která používají fronty Azure Queue Storage

Modul 12: Monitorujte a optimalizujte řešení Azure

Tento modul učí studenty, jak instrumentovat jejich kód pro telemetrii a jak analyzovat a odstraňovat problémy s jejich aplikacemi.

 • Přehled monitorování v Azure
 • Nástroj aplikace pro monitorování
 • Aplikace pro analýzu a odstraňování problémů
 • Implementujte kód, který řeší přechodné poruchy

Modul 13: Integrujte ukládání do mezipaměti a doručování obsahu v rámci řešení

Studenti se naučí, jak používat různé služby ukládání do mezipaměti ke zlepšení výkonu svých aplikací.

 • Vývoj pro Azure Cache pro Redis
 • Vyvinout pro ukládání na CDN

Předpokládané znalosti

Studenti by měli mít 1-2 roky profesního vývoje a zkušenosti s Microsoft Azure. Musí umět programovat v jazyce podporovaném Azure.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa