ISTQB® CTFL přichází s novým modulem

26. 7. 2023

ISTQB® aktuálně přichází s novou verzí modulu ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) 4.0 a také několika změnami oproti předchozí verzi 3.1, které by vám neměly uniknout.

Co přináší nová verze ISTQB® CTFL 4.0?

  1. Celkový čas školení: Pro pokrytí nových osnov bude nutné navýšit minimální čas školení z 1005 minut na 1155 minut. Školení tedy zůstane třídenní.
  2. Sloučení modulu ISTQB CTFL Agile Tester: Nové osnovy obsahují části z dříve samostatného modulu ISTQB CTFL Agile Tester. Výhledově bude tento samostatný modul pravděpodobně z certifikačního schématu ISTQB vypuštěn.
  3. Změny v dílčích kapitolách: Několik kapitol bylo aktualizováno a reorganizováno. Některá témata byly zkráceny, jiné přejmenovány nebo přesunuty do jiných částí osnovy.

Podívejme se na konkrétní změny v osnově:

  • Kapitola 1. Základy testování: Byla přidána podkapitola, která se věnuje srovnání různých rolí v testování a podkapitola o psychologii testování byla odstraněna.
  • Kapitola 2. Testování v životním cyklu vývoje softwaru: Nově jsou shrnuty „dobré postupy“ pro testování aplikovatelné v libovolném modelu životního cyklu. Téma analýzy dopadů bylo rozpuštěno do jiných kapitol.
  • Kapitola 3. Statické testování: Kapitola byla zkrácena a odstraněno téma revizních technik. Nově bylo přidáno téma včasného a průběžného feedbacku od zainteresovaných stran.
  • Kapitola 4. Analýza a návrh testů: Tato kapitola byla mírně rozšířena a přejmenována na Techniky testování. Technika testování případů užití byla odstraněna a některá témata z modulu ISTQB CTFL Agile Tester byla zařazena do nové kapitoly o Přístupech testování založených na spolupráci.
  • Kapitola 5. Řízení testovacích aktivit: Název této kapitoly byl upraven a nově reflektuje cíl pokrýt i agilní svět. Doba výkladu byla navýšena a některá témata byla odstraněna nebo přesunuta do jiných částí osnovy.
  • Kapitola 6. Testovací nástroje: Název kapitoly byl upraven a došlo k jejímu zkrácení. Specializované podkapitoly o nástrojích pro provádění testů, management testování a testování založené na modelu byly odstraněny.

Změny proběhly především z důvodu, aby nový kurz připravoval studenty na aktuální požadavky a praktiky v oblasti testování softwaru.

Co se týče platnosti certifikátů, vlastníci dřívějších verzí CTFL certifikátu zůstávají certifikovaní a nejsou povinni zkoušku znovu absolvovat. Pokud však chtějí prokázat své znalosti nových dovedností pokrytých v této nové verzi, mohou zvolit absolvování zkoušky podle CTFL 4.0. Platnost starších verzí CTFL certifikátů zůstává časově neomezená.

Věříme, že nová verze CTFL 4.0 kurzu vám přinese více aktuální a relevantnější znalosti v oblasti testování softwaru, které budou odpovídat současným trendům a požadavkům v IT průmyslu. Těšíme se na vás na kurzu ISTQB® CTFL!

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa