Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

Kód školení: PRINCEFRA

PRINCE2 Agile® Foundation + exam and retake

Kurz PRINCE2 Agile® Foundation je navržen tak, aby profesionálům pomáhal dodávat agilní projekty přizpůsobením řídících prvků PRINCE2® pomocí široké škály doporučovaných agilních technik a rámců.

PRINCE2 Agile® se zaměřuje na agilitu na úrovni dodání produktů (Scrum, Kanban atd.), přičemž stále umožňuje / usnadňuje kontrolu projektu na vysoké úrovni řízení - čímž zajišťuje dodávku, která pravidelně prověřuje zda-li obchodní případ je a zůstává v souladu s cíli projektu.

Hlavní témata tohoto školení:

 • Porozumět klíčovým konceptům, vztahujícím se k projektům a PRINCE2®
 • Porozumět klíčovým konceptům, vztahujícím se k projektům a PRINCE2 Agile®
 • Pochopit, jak jsou principy, témata, procesy a produkty PRINCE2 přizpůsobeny a / nebo aplikovány v agilním kontextu
 • Porozumět agilním způsobům práce, klíčovým pojmům a technikám
 • Porozumět oblastem, zaměřeným na agilní kontext

 

Výhody přijetí PRINCE2 Agile®:

 • PRINCE2® může být velmi účinný v agilním kontextu
 • PRINCE2® je přizpůsoben pro práci s agilitou
 • Umožňuje soustředit se na řízení i dodání produktů projektu
 • Pracuje s ověřenými agilními přístupy
 • Pomáhá vám plnit termíny dodávky důsledněji
 • Napomáhá zvyšovat důvěru zainteresovaných stran

 

Výhody PRINCE2 Agile® pro organizaci:

 • Dřívější návratnost investic a „flow-based “práce pro větší efektivitu
 • Vylepšená komunikace pomocí používání společné terminologie napříč PRINCE2® a agilními disciplínami
 • Jasná definice toho, jak je možné řídit agilně dodávky projektu, zatímco PRINCE2® řídí projekty jako celek

 

Obsah kurzu / PRINCE2 Agile® Foundation obsah kurzu

DEN 1

 • Úvod do projektového řízení
 • Úvod do PRINCE2 Agile® rámce
 • Představení Agile
 • Představení PRINCE2® Principů
 • Představení tématu Organizace
 • Představení tématu Obchodního Případu

 

DEN 2

 • Úvod do tématu Rizika
 • Představení agilních rámců Scrum, Kanban, Lean Starup
 • Představení témat Kvality a Plánů
 • Představení procesu Zahájení Projektu
 • Představení Agilometru
 • Představení procesu Nastavení Projektu

 

DEN 3

 • Představení procesu Řízení Dodání Produktů
 • Představení procesu Řízení Přechodu mezi Etapami
 • Představení témat Změna a Postup
 • Představení procesu Ukončení Projektu
 • Certifikační zkouška

 

Certifikace

Pro absolvování zkoušky PRINCE2 Agile® Foundation nejsou nutné žádné předpoklady.

 

PRINCE2 Agile Foundation certifikační zkouška

 • Objektivní testování
 • 1-hodinová zkouška (60 minut) + 25% více času pro účastníky, kteří nejsou anglickými rodilými mluvčími
 • Uzavřená kniha
 • 50 otázek, každá v hodnotě 1 známka
 • Známka je 28 z 50 otázek (55%)
 • Typy otázek:
  • Standard
  • Záporný
  • Seznam

 

 Předpokládané znalosti

Pro absolvování PRINCE2 Agile® Foundation kurzu nejsou stanoveny žádné předpoklady. Ti, kteří nemají žádné předchozí znalosti PRINCE2®, jsou oprávněni absolvovat certifikaci, protože jejich nabytí je předmětem tohoto školení.

 

PRINCE2 Agile® je vhodný pro každého, kdo realizuje projekty, velké i malé, v agilním kontextu. Je to cenný systém školení a certifikace pro každého, kdo pracuje v agilním projektovém prostředí, ať už jde o projektového manažera, projektovou podporu nebo část širšího projektového týmu.

 

Komu určitě doporučujeme navštívit kurz PRINCE2 Agile® Foundation:

 • Project Managers
 • Program Managers
 • Technical Coordinators
 • Team Leads
 • Subject Matter Experts
 • Scrum Masters
 • Business Analysts
 • Project Executives
 • Agile Team Members
 • Jednotlivci, kteří již získali PRINCE2 certifikát

Retake (Take2) nabízí možnost opětovného absolvování certifikační zkoušky a to do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu.

Výhody Retake:

 • Šance opakovat náročnou zkoušku a zvýšit tak své šance na úspěch.
 • Spousta času na přípravu: získáte až 6 měsíců navíc.
 • Cenově dostupné řešení: umožňuje opakovat neúspěšnou zkoušku za zlomek ceny, aniž byste ji museli znovu koupit za plnou cenu.
 • Pohodlí: opakovaná zkouška probíhá formou Online Proctoring – bez dojíždění, v termínu, který si sami zvolíte.

PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Obsah školení

PRINCE2 Agile® Foundation course content

DAY 1

 • Introduction to project management
 • Introduction to PRINCE2 Agile® framework
 • An introduction to Agile
 • PRINCE2® Principles
 • Organization theme introduction
 • Business case theme introduction

 

DAY 2

 • Risk theme introduction
 • Scrum, Kanban, Lean Starup
 • Quality & Plans themes introduction
 • Starting Up a project processes introduction
 • Agilometer introduction
 • Initiating a Project processes introduction

 

DAY 3

 • Controlling a Stage process introduction
 • Managing a Product Delivery process introduction
 • Managing a Stage Boundary process introduction
 • Change & Progress themes introduction
 • Directing & Closing a Project
 • Certification exam

 

Certifications

There are no prerequisites for taking the PRINCE2 Agile® Foundation certification exam.

 

PRINCE2 Agile® Foundation certification exam

 • Objective testing
 • 1-hour exam (60 minutes) +25% extra time for non-native English speakers
 • Closed book
 • 50 questions, each worth 1 mark
 • Pass mark is 28 out of 50 questions (55%)
  • Question types
  • Standard
  • Negative
  • List

 

See more info PRINCE2 Agile® Foundation Exam + Retake

Required knowledge

PRINCE2 Agile® Foundation has no prerequisites. Those without any pre-existing knowledge of PRINCE2 are eligible to sit the certification as this will be covered during the training.

PRINCE2 Agile® is suitable for anyone who delivers projects, large or small, in an agile context. It is a valuable training and certification scheme for anyone working within an agile project environment, whether they're a project manager, project support or part of the wider project team.

 

Whom do we definitely recommend to attend PRINCE2 Agile® Foundation course:

 • Project Managers
 • Program Managers
 • Technical Coordinators
 • Team Leads
 • Subject Matter Experts
 • Scrum Masters
 • Business Analysts
 • Project Executives
 • Agile Team Members
 • Individuals pursuing PRINCE2 Agile Certificate

 

Key topics covered in this training:

 • Understand key concepts relating to projects and PRINCE2
 • Understand key concepts relating to projects and PRINCE2 Agile
 • Understand how PRINCE2 principles, themes, processes and management products are tailored and/or applied in an agile context
 • Understand the agile ways of working, key terms, and techniques
 • Understand the focus areas in an agile context

Benefits of PRINCE2 Agile® adoption:

 • PRINCE2® can be very effective in an agile context
 • PRINCE2® is already enabled to work with agile
 • Allows you to focus on both management and delivery of project
 • Works with any established agile approach
 • Helps you to be on time and hit deadlines more consistently
 • A collaboratively-built approach that is corporate friendly
 • Increased stakeholder confidence

Benefits of PRINCE2 Agile® to the organization

  • Earlier return on investment and 'flow-based' working for greater efficiency.
  • Improved communication by encouraging the use of common terminology across PRINCE2® and agile disciplines.
  • Clear definition of how agile can govern a project's delivery, whilst PRINCE2® governs projects as a whole.

Předpokládané znalosti

There are no prerequisites for completing the PRINCE2 Agile® Foundation course. Those who have no prior knowledge of PRINCE2® are entitled to receive certification, as their acquisition is the subject of this training.

PRINCE2 Agile® is suitable for anyone who implements projects, large and small, in an agile context. It is a valuable training and certification system for anyone working in an agile project environment, whether it is a project manager, project support or part of a wider project team.

Cena školení

23.990,- Kč bez DPH
29.028,- Kč s DPH

Termíny školení

Datum Garantovaný Lokalita Jazyk kurzu Délka kurzu
7. února 2022 - Praha Čeština 3 dny Registrovat
21. února 2022 - Praha Angličtina 3 dny Registrovat
7. března 2022 - Praha Čeština 3 dny Registrovat
14. března 2022 - Praha Angličtina 3 dny Registrovat
16. května 2022 - Praha Čeština 3 dny Registrovat
20. června 2022 - Praha Angličtina 3 dny Registrovat
5. září 2022 - Praha Čeština 3 dny Registrovat
7. listopadu 2022 - Praha Angličtina 3 dny Registrovat

Virtuální kurz

Datum Jazyk kurzu Délka kurzu
7. února 2022 Čeština 3 dny Registrovat
21. února 2022 Angličtina 3 dny Registrovat
7. března 2022 Čeština 3 dny Registrovat
14. března 2022 Angličtina 3 dny Registrovat
16. května 2022 Čeština 3 dny Registrovat
20. června 2022 Angličtina 3 dny Registrovat
5. září 2022 Čeština 3 dny Registrovat
7. listopadu 2022 Angličtina 3 dny Registrovat

Alternativní termín

Nevyhovuje vám žádný z navrhovaných termínů? Napište nám o vypsání alternativního termínu.

Kontaktujte nás