Zkušení lektoři, flexibilita a praktické příklady. Jak hodnotí absolventi naše ITIL kurzy?

9. 3. 2023

Naše ITIL kurzy jsou navrženy tak, aby pomohly jednotlivcům a organizacím optimalizovat postupy správy služeb IT. Dodržováním souboru osvědčených postupů uvedených v rámci ITIL mohou organizace zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků. Po každém školení se ptáme na zpětnou vazbu od našich zákazníků a absolventů. V tomto článku jsme se je rozhodli shrnout, abyste věděli, co můžete od kurzu čekat!

1. Praktický přístup

Zákazníci chválili kurzy ITIL za to, že jsou dobře strukturované a poskytují praktické příklady, které jim pomohou porozumět pojmům. Kurzy vedou naši zkušení školitelé, kteří sdílejí scénáře z reálného světa, což studentům usnadňuje aplikaci principů ITIL ve svých organizacích.

2. Splnění očekávání

Zákazníci uvedli, že kurzy ITIL splnily nebo překonaly jejich očekávání. Školení do hloubky pokrývá základní témata, jako je strategie služeb, návrh služeb, přechod služby, provoz služby a neustálé zlepšování služeb. Komplexní povaha kurzu zajišťuje, že jednotlivci dokonale porozumí principům ITIL.

3. Interaktivní výuka

Kurzy ITIL nabízejí interaktivní vzdělávací zkušenosti. Lektoři povzbuzují účastníky, aby kladli otázky, sdíleli své zkušenosti a zapojili se do skupinových diskusí. Tento přístup založený na spolupráci si absolventi chválí, jelikož zlepšuje proces učení a pomáhá lépe pochopit složitější koncepty.

4. Flexibilita

Kurzy ITIL lze absolvovat v učebně nebo online, což studentům poskytuje flexibilitu při výběru preferovaného způsobu učení. Online kurzy mají výhodu, jelikož šetří čas i dodatečné firemní náklady na školení.

5. Obsah kurzu

Kurzy ITIL pokrývají technické aspekty, jako je správa služeb IT, řízení provozu IT a implementace rámce ITIL. Všechny ITIL kurzy jsou akreditovány a připravují na odpovídající certifikace. Zákazníci chválili školitele za to, že jsou technicky zdatní a ochotně odpovídali na všechny jejich otázky.

6. Žádné technické problémy

Zákazníci ve zpětné vazbě uvádí, že kurzy ITIL probíhají hladce bez jakýchkoli technických problémů. To je důležité zejména u online kurzů, protože technické problémy mohou narušit proces kurzu.

7. Zkušení lektoři

S pozitivní zpětnou vazbou se setkáváme i u lektorů. Absolventi chválí jejich příjemný projev, pozitivní přístup, uvolněnou atmosféru, ale zároveň profesionalitu a odbornost.

Celkově vzato zákazníci, kteří absolvovali kurzy ITIL zjistili, že obsah kurzu je hodnotný, školitelé informovaní a poutaví a vzdělávání je praktické a interaktivní. Díky těmto výhodám jsou kurzy ITIL vhodné pro každého, kdo chce zlepšit své postupy ve správě IT služeb.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa