Zažili jste šikanu na podpatcích?

31. 1. 2023

Madeleine Albrightová prohlásila:

Pro ženy, které nepomáhají jiným ženám, je v pekle zvláštní místo.

A já bych dodala, že další místo je určeno těm z nás, které vědomě a záměrně ztěžují ostatním ženám jejich pracovní nebo osobní život.

Znáte pojmy jako Bossing, Mobbing nebo Staffing? A máte zkušenosti s některým z těchto typů šikany na pracovišti? Jak byste se bránili a byli byste schopni rozpoznat a bránit se proti tomuto typu manipulace? Co kdyby vás šikanovala žena?

Ujasněme si pojmy:

  • Bossing – nadřízený šikanuje podřízeného (v pracovních týmech).
  • Mobbing – jedna osoba je obtěžována více kolegy (v pracovních týmech).
  • Staffing – Zaměstnanec/skupina kolegů šikanují nadřízeného (v pracovních týmech).

Podle průzkumů mezi odborníky vědomě bossing dělají především ženy. Muži, pokud projevují známky bossingu, tak činí nevědomě, často kvůli nedostatku emoční inteligence. Zatímco u žen se jedná o promyšlenou negativní činnost zaměřenou na osobu podřízeného kolegy.

Většinou mají tyto typy charakteristické prvky kultu spasitelské osobnosti, jsou velmi okouzlující a prezentují, že jim leží na srdci blaho druhých. Na druhou stranu mají talent stavět kolegy do pozice blbců (a ještě se u toho dobře pobavit na váš účet), zadávat nesmyslné úkoly (kupovat květiny, vařit kávu pro ostatní kolegy) a jsou mistry v zadávání slovních úkolů bez konkrétních údajů. Nemají problém lhát, když jsou konfrontováni.

Mobbing vede k urážlivým poznámkám o soukromém životě, zesměšňování názorů před kolegy (na poradách), odmítání komunikace nebo šíření pomluv a drbů. Velmi rádi se chlubí prezentací ukradených myšlenek nebo nápadů a považují je za své. Poznáte, kdo vás v kanceláři vítá s úsměvem, a když vejdete do kuchyňky, debata vašich kolegyň najednou utichne?

Případy, kdy podřízený šikanuje nadřízeného, nejsou v organizacích ojedinělé. Lidé, kteří vedou tichou válku proti manažerovi nebo majiteli firmy, jsou velmi vypočítaví. Svým manipulativním přístupem ke kolegům znevažují autoritu šéfa, často narušují jeho osobní život, ignorují jeho názory a stanoviska. Běžně porušují firemní pravidla a vydávají se za vedoucí pracovníky společnosti, aby získali citlivé firemní informace. Často o šéfovi šíří mezi kolegy nepravdy, aby si zajistili svědky na svou stranu, a při konfrontaci si hrají na oběti. Dámy a pánové, toto je staffing.

Někdy zlo vycítíte okamžitě, jindy vás pohltí a vaše oči jsou slepé, i když máte šikanu přímo pod nosem. Důležité je uvědomit si, co se děje, a okamžitě začít situaci řešit, z čehož vyjde alespoň jeden člověk s potřebou léčebné terapie.

Neseďte tiše v koutě. A pokud jste obětí nebo svědkem, jednejte a vyhledejte pomoc. Totéž platí i pro ženy, které sice mají být oporou, ale i ženy stále mají společenskou odpovědnost nahlásit toxické kolegy nebo šéfy a vyřadit je ze svého života. Pak se nám všem bude lépe pracovat i žít.

Právní předpisy neposkytují dostatečnou ochranu. Podnikové procesy a pravidla jsou v pořádku, pokud jsou v organizacích dodržovány a brány vážně. Jsme však jen lidé a ne vždy najdete chápající orgán, který bude hájit vaše práva.

Podělte se s námi o své zkušenosti. Zažili jste šikanu na pracovišti? Jak jste se s tím vypořádali?

Autorka: Anna Beňadiková, Operations Manager v EDU Trainings

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa