Zajištění kybernetické bezpečnosti

6. 8. 2018

Odvracet bezpečnostní hrozby se v současné době, kdy je naše společnost závislá na informačních a komunikačních technologiích, stává prioritou. Bezpečnostní hrozby nelze úplně eliminovat, ale zvyšováním bezpečnostního povědomí osob ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru lze zajišťování kybernetické bezpečnosti napomoci.

Mezi bezpečnostní hrozby neřadíme jen cílené kybernetické útoky nebo třeba napadení elektronické komunikace, ale patří sem také pochybení ze strany zaměstnanců nebo nedostatek zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Kvůli nárůstu bezpečnostních incidentů vzrůstá rovněž poptávka po odbornících v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kvalifikované zaměstnance na role manažera, architekta a auditora kybernetické bezpečnosti vyžaduje rovněž legislativa.

Doporučené kurzy a certifikace

CompTIA Security+ 

Certified Ethical Hacker 

Certified Information Systems Security Professional 

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zvýšení bezpečnosti kybernetického prostoru je cílem zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a s ním související vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Nová vyhláška o kybernetické bezpečnosti s platností a účinností od 28. května 2018 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod označením „Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat“.

Vyhláška č. 82/2018 Sb.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa