Webinář: Partnerské vztahy včera a dnes

22. 6. 2021

Webinář se zabývá základními otázkami partnerských vztahů od počátku lidstva až do současné doby. V této souvislosti je zmíněna evoluční teorie výběru a modely partnerského soužití. Je nastíněna problematika role dominance a submise včetně jejího dopadu na  vztah muže a ženy. Podrobně jsou rozebrána základní partnerská očekávání z pohledu vývoje až do dnešní doby.  

  • Je monogamie přirozená?
  • Podle čeho si vybírají ženy muže?
  • Podle čeho si vybírají muži ženy?
  • Jaké mají očekávání ve vztahu muži?
  • Jaké mají očekávání ve vztahu ženy?
  • Jaké budou vztahy v budoucnosti?

Kdy?

Dne 5. 11. 2021 od 9:00 do 10:30 (předpokládaný konec) v češtině 
Registrovaným účastníkům zasíláme po zpracování záznam. 

O lektorovi

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie a zakladatelkou oddělení somatopsychiky VFN v Praze. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny, především psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů. Je ředitelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy školy aplikované psychologie. Publikovala 20 monografií věnovaných chronickým onemocněním, bolesti a rodinným vztahům. Je autorkou desítek kapitol v odborných monografiích a velkého množství odborných a populárních článků.

Registrace ukončena

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa