Velký průzkum společnosti Axelos. Mají certifikace stále svou hodnotu?

10. 8. 2023

Nová publikace „The Power of Professional Certification“ od společnosti Axelos, která stojí za certifikacemi ITIL® a PRINCE2®, odhaluje poznatky o síle profesních certifikací z pohledu jednotlivců i organizací. Tento průzkum zahrnoval 1870 respondentů z 91 zemí a 24 různých průmyslových odvětví, téměř polovina z nich zastává pozici na úrovni manažera nebo výše, přičemž 13% patří k ředitelské úrovni.

Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější, co z průzkumu plyne:

Dopady certifikací: 97% decision-makerů a 84% jednotlivců uvádí, že certifikace má pozitivní dopad, který přináší vyšší efektivitu a spokojenost zaměstnanců.

Důvody pro certifikaci: Decision-makeři podporují certifikaci z důvodu splnění požadavků organizace/odvětví (58%), držení kroku s měnící se technologií (54%) a zlepšení produktivity (54%). Většina jednotlivců se rozhoduje pro získání certifikace za účelem budování nových dovedností (66%) a získání sebedůvěry v profesních schopnostech (52%).

Oblasti certifikace: Decision-makeři i jednotlivci přisuzují vysokou hodnotu certifikacím v oblasti řízení projektů (PPM) a řízení služeb IT (ITSM).

Budoucnost certifikací: Očekává se, že certifikace v oblasti ITSM a tradičního řízení projektů (PPM) budou v nadcházejících dvou letech a nadále velmi žádané.

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti, které vám mohou pomoci vytvořit strategii pro svou kariéru nebo organizaci v oblasti certifikací, doporučujeme si přečíst celou publikaci „The Power of Professional Certification“ od společnosti Axelos. Celý průzkum si můžete projít zde.

ITIL® a PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa