Six Sigma | Black Belt

Kód kurzu: SSBB

Tento intenzivní kurz pro zkušené držitele Lean Six Sigma Green Belt certifikace je zaměřen na detailní seznámení se statistickými metodami a experimenty. Účastníci kurzu musí prokázat znalost předchozích úrovní certifikace. Absolventi Six Sigma Black Belt dokonale znají filosofii, principy a procesy projektového i procesního řízení. Černý pás znamená, že jste připraven na vedení týmů, jejich podporu a správné nastavení metodiky, rolí a odpovědnosti.

Black Belt školení a certifikace potvrzuje detailní znalost statistických technik potřebných k odbornému vedení optimalizačních projektů ve společnosti. Nositelé těchto certifikací jsou zárukou správné aplikace technik a postupů v projektech a poskytují konzultace Green a Yellow Belt členům v týmu.

Six Sigma prokazatelně zlepšuje kvalitu procesních výstupů tím, že identifikuje a odstraňuje příčiny defektů (chyb) ve výrobních a obchodních procesech pomocí metodiky řízení kvality. 

Black Belt manažeři jsou v rámci organizace ti nejvyšší experti na projektové a procesní řízení. Každý projekt Six Sigma má pod jejich záštitou metodickou sekvenci kroků a má kvantifikované finanční cíle.

V posledních letech se stále více kombinuje metodika Six Sigma se štíhlou výrobou (lean), čímž vzniká zbrusu nový přístup: Lean Six Sigma.

49 900 Kč

60 379 Kč s DPH

Nejbližší termín od 23.09.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 23.09.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 49 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 16.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 49 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 49 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
23.09.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů cz/sk 49 900 Kč Registrovat
16.12.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů cz/sk 49 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 49 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

 • Kurz Vás naučí nejproduktivnější metodiku procesního řízení
 • Zvládnete pokročilé techniky (mj. 5S, Kanban, A3, Poka Yoke)
 • Ukážeme vám, jak odhlait a eliminovat oblasti proměnlivé kvality procesů
 • Osvojíte si řízení na principu „Demingův cyklus“ neustálého zlepšování (DMAIC)
 • Na připadových studiích si vyzkoušíte aplikací Six Sigma na 80% nejběžnějších problémů

Cílová skupina

Tento kurz určený pro zkušené procesní manažery, kteří chtějí posílit svou kvalifikaci Six Sigma. Kurz je nabitý zkušenostmi z procesního řízení, resp. aplikací Lean Six Sigma metodiky v rámci projektů nebo v rámci kontinuálního zlepšování společnosti a přináší tak detailní přehled pokročilých technik.

Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

Nejčastější pozice absolventů

 • Senior Manažer
 • Quality Manager, Procesní Manažer, Interní Auditor
 • Vedoucí projektů, Team Leader, Výrobní a procesní inženýři
 • Všichni ti, kteří si chtějí osvojit principy a dovednosti Lean Six Sigma

Struktura kurzu

DEN 1

Lean Six Sigma Black Belt

 • Co je projekt,
 • Kontext s běžným provozem
 • Projektový management, řízení změny
 • Řízení rizik a otevřených bodů
 • Business case – odůvodněni a stanovení očekávání
 • Řízení času, kvality a rozsahu
 • Zdroje lidské, finanční a další
 • Nástroje a techniky
 • Plánování a řízení progresu

DEN 2

Lean Six Sigma Black

Tři tváře změn

 •  Kaizen
 • Kaikaku
 • Kakushin

Lean Six Sigma Black Belt

 • Lean, koncept, nástroje metody

Lean Six Sigma Black Belt

 • Procesní metriky

Lean Six Sigma Black Belt

 • DMAIC x DMADV

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, dotazy

DEN 3

Lean Six Sigma Black Belt

 • Představení problematiky Change Management
 • Standard for Change Management©, ACMP®
 •  Používané modely
 •  Role a kompetence

Lean Six Sigma Black Belt

 • Analýza dopadů a připravenosti formy (“Evaluate Change Impact and Organizational Readiness”)
 • Identifikace potřeby změny
 • Analýza zainteresovaných stran (“Stakeholder Analysis”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Vytvoření změnové strategie (“Formulate the Change Management Strategy”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Plánování (“Develop the Change Management Plan”)
 • Realizace změny (“Execute the Change Management Plan”)
 •  Dokončení změnové aktivity (“Complete the Change Management Effort”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, konzultace

DEN 4

Lean Six Sigma Black Belt

 • Základní statistiky
 • Grafická analýza (nástroje)
 • SPC

Normální rozdělené pravděpodobnosti

 • Distribuční a pravděpodobnostní fce

Lean Six Sigma Black Belt

Korelační a regresní analýza

 •  Lineární regrese a aplikace v Six Sigma

Jiná rozdělení pravděpodobnosti

 • Spojitá
 • Diskrétní

Lean Six Sigma Black Belt

 • Testování hypotéz, správná volba testovacího vzorku dat

Lean Six Sigma Black Belt

Běžně používané typy regulačních diagramů  

 • Excel
 • Minitab

Minitab – základní použití

 • Grafy
 • Základní statistika

Experimenty

Lean Six Sigma Black Belt

 • Závěr dne, dotazy

DEN 5

Lean Six Sigma Black Belt

 • Leadership

Lean Six Sigma Black Belt

 • Six Sigma týmy, facilitační techniky

Lean Six Sigma Black Belt

 • Příprava na test

Lean Six Sigma Black Belt

 • Certifikace

 

Předpokládané znalosti

 • Znalost Six Sigma
 • Absolvovaná certifikace Six Sigma | Green Belt
 • Min. 1 zpracovaný projekt dle metodiky DMAIC

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Navazující kurzy

Six Sigma | Green Belt cz/sk en/cz

Dodavatel: EDU Trainings

Oblast: Projektový management

Cena od:

29 900 Kč bez DPH

Six Sigma | Yellow Belt cz/sk en/cz

Dodavatel: EDU Trainings

Oblast: Projektový management

Cena od:

5 500 Kč bez DPH

Six Sigma | White Belt cz/sk en/cz

Dodavatel: EDU Trainings

Oblast: Projektový management

Cena od:

1 750 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa