PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake

Kód kurzu: PRINCEPR

PRINCE2 Practitioner je pokročilá úroveň certifikace, která potvrzuje dostatečné porozumění tomu, jak přizpůsobit a implementovat PRINCE2 v projektu. Chcete-li získat tuto certifikaci, musíte prokázat, že máte kompetence potřebné pro certifikaci Foundation a navíc, že jste schopni tyto znalosti aplikovat a přizpůsobit PRINCE2 k řešení problémů a potřeb konkrétního  projektu. Získání kvalifikace Practitioner je pouze jednou součástí toho, jak se stát úspěšným a efektivním projektovým manažerem. Je důležité zajistit, abyste to doplnili o skutečné zkušenosti s práci na projektech, kromě investic do osobního profesního rozvoje a širšího školení.

Cena certifikační zkoušky a opravného pokusu je zahrnuta v ceně kurzu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

26 500 Kč

32 065 Kč s DPH

Nejbližší termín od 08.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 08.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.09.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.11.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 500 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
08.08.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
05.09.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
10.10.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
07.11.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
05.12.2024 Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 26 500 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Tato certifikace je zaměřena na projektové manažery, začínající projektové manažery a kohokoli, kdo řídí projekty. Týká se také dalších klíčových zaměstnanců, kteří se podílejí na návrhu, vývoji a realizaci projektů, včetně: členů projektové rady (např. Senior Responsible Owners), týmových manažerů (např. Product Delivery Manager), Project Assurance (např. Business Change Analysts), projektová podpora (např. pracovníci projektové a programové kanceláře) a provozní linioví manažeři/zaměstnanci.

Struktura kurzu

PRINCE2

 • Glossary (CZ / EN)
 • Výkladový slovník podrobněji

Rekapitulace

 • Revize znalostí
 • procesní model PRINCE2

PRINCE2 Manual

 • Tipy
 • Příručka řízení projektů

PRINCE2 Scenario

 • Praktické doporučení

Druhý den

Cvičný test | Exam

 • PRINCE2 Practitioner

Výsledky zkoušky

 • Vyhodnocení a rozbor odpovědí

Praktická cvičení

Závěr

 • Tipy k certifikaci
 • Komentáře s vysvětlením
 • Rezervace zkoušky Practitioner

Předpokládané znalosti

Abyste mohli složit zkoušku PRINCE2 Practitioner, musíte prokázat, že jste složili jeden z následujících zkoušek:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ jsou registrované značky Asociace pro projektový management

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociace pro projektový management.

**’PMP a CAPM‘ jsou registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ jsou registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Povolené materiály PRINCE2 manuál Tato zkouška je formou ‘open book’. Může být použita publikace The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si dělat poznámky), ale žádný jiný materiál není povolen.
Doba trvání zkoušky 2 hodiny a 30 minut Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 188 minut.
Maximální počet bodů 68 bodů Zkouška obsahuje 68 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 38 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 38 otázek.
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 3 &4  „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 3.úrovně, musíte aplikovat znalosti na příkladech. U otázek 4. úrovně, je potřeba zanalyzovat poskytnuté informace a zdůvodnit jestli daný postup řešení je efektivní/vhodný.
Formát zkoušky Možný scénář,
dodatečné informace
& otázky
Měli byste si přečíst „Project Scenario“, který poskytuje kontext o projektu, kterého se otázky týkají. Přinejmenším jednu otázku, budete také muset použít „Dodatečné informace“, které poskytuje informace o lidech, kteří mohou na projektu pracovat.
Typy otázek Klasické & matching Všechny otázky jsou typu ‘multiple choice’. K dispozici je krátký popis
situace a pak otázka.U „klasických“ otázek (1 bod) máte otázku a na výběr ze 4 možností (A,B,C,D).Pro ‘matching’ otázky (3 body) máte 3 informace a musíte si vybrat odpověď pro každou ze seznamu 5 nebo 6 možností.
Jazyk zkoušky ENG Zkouška je dostupná výhradně v angličtině.

Platnost certifikace PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 letech. Pro prodloužení platnosti certifikace můžete buď znovu absolvovat zkoušku PRINCE2 Practitioner před datem vypršení platnosti, nebo si certifikaci zachovat prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa