PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst

Kód kurzu: PL300

Tento kurz bude diskutovat o různých metodách a osvědčených postupech, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Kurz také ukáže, jak přistupovat a zpracovávat data z celé řady datových zdrojů včetně relačních i nerelačních dat.
Tento kurz také prozkoumá, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a zásady v celém spektru Power BI, včetně datových sad a skupin. Kurz bude také diskutovat o tom, jak spravovat a nasazovat sestavy a řídicí panely pro sdílení a distribuci obsahu.

21 600 Kč

26 136 Kč s DPH

Nejbližší termín od 25.03.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 25.03.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 01.05.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 29.05.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 17.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 13.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
25.03.2024 Praha Prezenční 3 dny cz/sk 22 080 Kč Registrovat
01.05.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
29.05.2024 Praha Prezenční 3 dny cz/sk 22 080 Kč Registrovat
17.06.2024 Virtuální 3 dny cz/sk 22 080 Kč Registrovat
12.08.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
13.11.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 080 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Publikum pro tento kurz jsou datoví profesionálové a business intelligence, kteří se chtějí naučit, jak přesně provádět analýzu dat pomocí Power BI. Tento kurz je také zaměřen na jednotlivce, kteří vyvíjejí sestavy, které vizualizují data z technologií datových platforem, které existují jak v cloudu, tak na místě.

Struktura kurzu

Modul 1: Začněte s Microsoft Data Analytics

Tento modul zkoumá různé role v datovém prostoru, nastiňuje důležité role a odpovědnosti datových analytiků a poté prozkoumává prostředí portfolia Power BI.

Lekce

 • Data Analytics a Microsoft
 • Začínáme s Power BI

Lab : Začínáme v Power BI Desktopu

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Prozkoumat různé role v datech
 • Identifikovat úkoly, které provádí analytik dat
 • Popsat prostředí Power BI produktů a služeb
 • Použít službu Power BI

Modul 2: Připravte data v Power BI

Tento modul zkoumá identifikaci a získávání dat z různých zdrojů dat. Dozvíte se také možnosti připojení a ukládání dat a pochopíte rozdíl a dopady na výkon přímého připojení k datům oproti jejich importu.

Lekce

 • Data z různých zdrojů dat

Lab : Příprava dat v Power BI Desktopu

 • Přírava dat

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Identifikovat a načíst data z různých zdrojů
 • Pochopit způsoby připojení a jejich důsledky pro výkon
 • Použít Microsoft Dataverse
 • Připojit se k datovému toku

Modul 3: Vyčistěte, transformujte a načtěte data v Power BI

Tento modul vás naučí proces profilování a pochopení stavu dat. Naučí se identifikovat anomálie, podívat se na velikost a tvar svých dat a provést správné čištění a transformaci dat pro přípravu dat pro načtení do modelu.

Lekce

 • Tvarování dat
 • Vylepšení datové struktury
 • Profilování dat

Lab : Transformace a načítání dat v Power BI Desktopu

 • Načítání dat

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Použít transformace tvaru dat
 • Vylepšit strukturu dat
 • Profilovat a prozkoumat data

Modul 4: Navrhnout datový model v Power BI

Tento modul učí základní koncepty návrhu a vývoje datového modelu pro správný výkon a škálovatelnost. Tento modul vám také pomůže pochopit a vyřešit mnoho běžných problémů modelování dat, včetně vztahů, zabezpečení a výkonu.

Lekce

 • Úvod do datového modelování
 • Práce s tabulkami
 • Dimenze a hierarchie

Lab : Datové modelování v Power BI Desktopu

 • Vytvářejte modelové vztahy
 • Konfigurace tabulek
 • Zkontrolujte rozhraní modelu
 • Vytvořte rychlá opatření

Lab : Pokročilé datové modelování v Power BI Desktopu

 • Nakonfigurujte vztahy many-to-many
 • Vynutit zabezpečení na úrovni řádků

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit základy datového modelování
 • Definovat vztahy a jejich mohutnost
 • Implementovat dimenze a hierarchie
 • Vytvářet histogramy a hodnocení

Modul 5: Vytvářejte výpočty modelu pomocí jazyka DAX v Power BI

Tento modul vám představí svět DAX a jeho skutečnou sílu pro vylepšení modelu. Seznámíte se s agregacemi a koncepty opatření, vypočítaných sloupců a tabulek a funkcí Time Intelligence pro řešení problémů s výpočty a analýzou dat.

Lekce

 • Úvod do jazyka DAX
 • Kontext DAX
 • Pokročilý DAX

Lab : Pokročilý jazyk DAX v Power BI Desktopu

 • K manipulaci s kontextem filtru použijte funkci CALCULATE().
 • Používejte funkce Time Intelligence

Lab : Úvod do jazyka DAX v Power BI Desktopu

 • Vytvořte vypočítané tabulky
 • Vytvořte počítané sloupce
 • Vytvořte opatření

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit DAX
 • Pro jednoduché vzorce a výrazy použít jazyk DAX
 • Vytvořit vypočítané tabulky a míry
 • Vytvořit jednoduchá opatření
 • Pracovat s inteligencí času a klíčovými ukazateli výkonu

Modul 6: Optimalizujte výkon modelu v Power BI

V tomto modulu se seznámíte s kroky, procesy, koncepty a nejlepšími postupy pro modelování dat, které jsou nezbytné k optimalizaci datového modelu pro výkon na úrovni podniku.

Lekce

 • Optimalizace modelu pro výkon
 • Optimalizace modelu DirectQuery
 • Vytváření a spáva agregace

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit důležitost proměnných
 • Vylepšit datový model
 • Optimalizovat model úložiště
 • Implementovat agregace

Modul 7: Vytvářejte sestavy v Power BI

Tento modul vás seznámí se základními koncepty a principy návrhu a sestavování sestavy, včetně výběru správných vizuálů, návrhu rozvržení stránky a použití základních, ale kritických funkcí. Je zde také probráno důležité téma navrhování pro přístupnost.

Lekce

 • Navržení zprávy
 • Vylepšení přehledu

Lab : Návrh sestavy v Power BI Desktopu

 • Vytvořte živé připojení v Power BI Desktopu
 • Navrhněte zprávu
 • Konfigurace vizuálních polí a vlastností formátu

Lab : Vylepšení sestav pomocí interakce a formátování v Power BI Desktopu

 • Vytvořte a nakonfigurujte Sync Slicers
 • Vytvořte podrobnou stránku
 • Použít podmíněné formátování
 • Vytvářejte a používejte záložky

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Navrhnout rozvržení stránky sestavy
 • Vyberat a přidat efektivní vizualizace
 • Přidat základní funkce sestav
 • Přidat navigaci v přehledech a interakce
 • Zlepšit výkon sestav
 • Design pro přístupnost

Modul 8: Vytvářejte řídicí panely v Power BI

V tomto modulu se naučíte, jak vyprávět působivý příběh pomocí ovládacích panelů a různých navigačních nástrojů, které jsou k dispozici pro poskytování navigace. Budete seznámeni s funkcemi a funkcemi a jak vylepšit řídicí panely pro použitelnost a přehled.

Lekce

 • Vytvořte řídicí panel
 • Řídicí panely v reálném čase
 • Vylepšete řídicí panel

Lab : Vytvoření řídicího panelu ve službě Power BI

 • Vytvořte řídicí panel
 • Připněte vizuály na řídicí panel
 • Nakonfigurujte upozornění na dlaždici řídicího panelu
 • Pomocí Q&A vytvořte dlaždici řídicího panelu

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vytvořte řídicí panel
 • Pochopte řídicí panely v reálném čase
 • Vylepšete použitelnost řídicího panelu

Modul 9: Vylepšete sestavy pro použitelnost a vyprávění příběhů v Power BI

Tento modul vás naučí o stránkovaných sestavách, včetně toho, jak se hodí do Power BI. Poté se naučíte, jak sestavit a publikovat zprávu.

Lekce

 • Přehled stránkovaného přehledu
 • Vytvářejte stránkované sestavy

Lab : Vytvoření stránkované sestavy v Power BI Desktopu

 • Použijte Power BI Report Builder
 • Navrhněte rozvržení vícestránkové sestavy
 • Definujte zdroj dat
 • Definujte datovou sadu
 • Vytvořte parametr sestavy
 • Export sestavy do PDF

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vysvětlit stránkované zprávy
 • Vytvořit stránkovanou sestavu
 • Vytvořit a nakonfigurovat zdroj dat a datovou sadu
 • Pracovat s grafy a tabulkami
 • Zveřejnit zprávu

Modul 10: Provádějte pokročilou analýzu v Power BI

Tento modul vám pomůže použít další funkce pro vylepšení sestavy o analytické přehledy v datech a vybaví vás kroky k použití sestavy pro analýzu skutečných dat. Budete také provádět pokročilé analýzy pomocí vizuálů AI na sestavě, abyste získali ještě hlubší a smysluplné informace o datech.

Lekce

 • Pokročilá analytika
 • Data Insights prostřednictvím vizuálů AI

Lab : Analýza dat v Power BI Desktopu

 • Vytvářejte animované bodové grafy
 • Použijte vizuál k předpovědi hodnot
 • Práce s vizuálem Decomposition Tree
 • Pracujte s vizuálem Key Influencers

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Použít funkci Analyze
 • Prozkoumat statistické shrnutí
 • Identifikovat odlehlé hodnoty v datech
 • Provést analýzu časových řad
 • Použít vizuální prvky AI
 • Použít vlastní vizuál Advanced Analytics

Modul 11: Správa datových sad v Power BI

V tomto modulu se naučíte koncepty správy aktiv Power BI, včetně datových sad a pracovních prostorů. Datové sady také publikujete do služby Power BI a poté je obnovíte a zabezpečíte.

Lekce

 • Parametry
 • Datové sady
 • Zabezpečení v Power BI

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vytvářet a pracovat s parametry.
 • Spravovat datové sady
 • Nakonfigurovat aktualizaci datové sady
 • Odstranit problémy s připojením brány
 • Pochopit aspekty zabezpečení Power BI
 • Nakonfigurovat role zabezpečení na úrovni řádků a členství ve skupinách

Modul 12: Vytvářejte a spravujte pracovní prostory v Power BI

Tento modul vás seznámí s Workspaces, včetně toho, jak je vytvářet a spravovat. Dozvíte se také, jak sdílet obsah, včetně sestav a panelů, a poté se naučíte distribuovat aplikaci.

Lekce

 • Vytváření pracovních prostorů
 • Sdílení a správa majetku

Lab : Publikování a sdílení obsahu Power BI

 • Mapujte principy zabezpečení na role datové sady
 • Sdílejte řídicí panel
 • Publikovat aplikaci

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vytvořit a spravovat pracovní prostor
 • Pochopit spolupráci v pracovním prostoru
 • Sledovat využití a výkon pracovního prostoru
 • Distribuovat aplikaci

Předpokládané znalosti

Úspěšní datoví analytici začínají tuto roli se zkušenostmi s prací s daty v cloudu.

Konkrétně:

 • Pochopení základních datových konceptů.
 • Znalost práce s relačními daty v cloudu.
 • Znalost práce s nerelačními daty v cloudu.
 • Znalost konceptů analýzy dat a vizualizace.

Před absolvováním tohoto kurzu můžete získat předpoklady a lépe porozumět práci s daty v Azure, když absolvujete základy Microsoft Azure Data Fundamentals.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa