MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Kód kurzu: MS600P

Tento kurz pokrývá pět hlavních prvků platformy Microsoft 365 – implementaci Microsoft Identity, práci s Microsoft Graph, rozšíření a přizpůsobení SharePointu, rozšíření Teams a rozšíření Office.
V tomto kurzu se studenti naučí implementovat Microsoft Identity a pracovat s Microsoft Graph. Studenti také získají znalosti o prvcích uživatelského rozhraní (včetně adaptivních karet a UI Fabric), integračních bodech (včetně Microsoft Teams, doplňků Office, SharePoint Framework, Actionable Messages) a určování cílů platformy pracovního zatížení.
Při implementaci Microsoft Identity se studenti naučí implementovat identitu Microsoft, včetně registrace aplikace, implantace ověřování, konfigurace oprávnění pro používání API a vytvoření služby pro přístup k Microsoft Graph. Při práci s Microsoft Graph se studenti naučí, jak přistupovat k uživatelským datům, zkoumat parametry dotazů, spravovat životní cyklus skupiny, přistupovat k souborům a optimalizovat síťový provoz pomocí Microsoft Graph. Při rozšiřování a přizpůsobení SharePointu se studenti seznámí s webovými částmi, rozšířeními SharePoint Framework a jak zabalit a nasadit řešení SPFx.
Při rozšiřování Teams se studenti podívají na součásti aplikace Teams, budou pracovat s webhooky, kartami a konverzačními roboty. Při rozšiřování Office studenti pracují s doplňky Office, doplňky podokna úloh, rozhraními JavaScript API, Office UI Fabric a použitelnými zprávami s adaptivními kartami.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 29 520 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Studenti tohoto kurzu mají zájem o vývojovou platformu Microsoft 365 nebo o složení certifikační zkoušky Microsoft 365 Developer Associate. Studenti by také měli mít 1-2 roky praxe jako vývojář. Tento kurz předpokládá, že studenti vědí, jak kódovat a mají základní znalosti o REST API, JSON, OAutp, OData, OpenID Connect, identitách Microsoft včetně účtů Azure AD a Microsoft, Azure AD B2C a konceptech oprávnění/souhlasu.

Struktura kurzu

Module 1: Implementace Microsoft Identity

V tomto modulu se naučíte implementovat identitu společnosti Microsoft včetně registrace aplikace, implantace ověřování, konfigurace oprávnění ke spotřebě API a vytvoření služby pro přístup k Microsoft Graph.

Lekce

 • Platforma Microsoft Identity
 • Zaregistrování aplikace
 • Implementace ověřování
 • Konfigurace oprávnění pro používání rozhraní API
 • Implementace autorizace ke spotřebě API
 • Implementace autorizace v rozhraní API
 • Vytvoření služby pro přístup k aplikaci Microsoft Graph

Lab : Implementace Microsoft Identity

 • Registrace aplikace v Azure Active Directory
 • Implementace ověřování
 • Konfigurace oprávnění ke spotřebě rozhraní API
 • Implementace autorizace ke spotřebě API
 • Implementace autorizace v API
 • Vytvoření služby pro přístup k aplikaci Microsoft Graph

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Zaregistrovat aplikaci v Azure AD
 • Implementovat ověřování
 • Nakonfigurovat oprávnění pro používání rozhraní API
 • Vytvořit službu pro přístup k aplikaci Microsoft Graph

Modul 2: Práce s Microsoft Graph

V tomto modulu se naučíte přistupovat k uživatelským datům, zkoumat parametry dotazů, spravovat životní cyklus skupiny, přistupovat k souborům a optimalizovat síťový provoz pomocí Microsoft Graph.

Lekce

 • Co je Microsoft Graph
 • Přístup k uživatelským datům z aplikace Microsoft Graph
 • Využití dat s parametry dotazu
 • Správa životního cyklu skupiny v aplikaci Microsoft Graph
 • Přístup k souborům pomocí aplikace Microsoft Graph
 • Optimalizace síťového provozu

Lab : Práce s Microsoft Graph

 • Dotazování uživatelských dat z aplikace Microsoft Graph
 • Použití parametrů dotazu při dotazování Microsoft Graph přes HTTP
 • Načítání a řízení informací vrácených z aplikace Microsoft Graph
 • Vytvoření skupiny a týmu Office 365
 • Nahrávání souborů na OneDrive a SharePoint
 • Používání oznámení o změnách a sledování změn pomocí aplikace Microsoft Graph
 • Snížení provozu s dávkovými požadavky
 • Pochopení omezení v aplikaci Microsoft Graph

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Získejte přístup k uživatelským datům pomocí aplikace Microsoft Graph
 • Práce s daty pomocí dotazů v aplikaci Microsoft Graph
 • Správa životního cyklu skupiny v aplikaci Microsoft Graph
 • Optimalizujte síťový provoz pomocí aplikace Microsoft Graph

Modul 3: Rozšíření a přízpůsobení SharePointu

V tomto modulu se dozvíte o webových částech SharePoint Framework, rozšířeních a jak zabalit a nasadit řešení SPFx.

Lekce

 • Webové části SharePoint Framework
 • Rozšíření SharePoint Framework
 • Nasazení řešení SPFx
 • Spotřeba Microsoft Graph
 • Spotřeba rozhraní API třetích stran zabezpečených pomocí Azure AD v rámci SPFx
 • Webové části jako karty Teams
 • Značky a motivy v SharePointu

Lab : Rozšíření a přizpůsobení SharePointu

 • Úvod do SharePoint Framework (SPFx)
 • Práce s podoknem vlastností webové části
 • Vytváření rozšíření SharePoint Framework
 • Vytvoření rozšíření sady příkazů
 • Vytvoření rozšíření Field Customizer
 • Nasazení řešení SharePoint Framework
 • Chráněná rozhraní REST API třetích stran Azure AD
 • Nasazení řešení SPFx do Microsoft Teams

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Nasadit řešení SharePoint Framework
 • Využít spotřebu Microsoft Graph
 • Pracovat s webovými částmi jako týmové karty

Modul 4: Rozšíření Teams

V tomto modulu se podíváte na součásti aplikace Teams, práci s webhooky, kartami a konverzačními roboty.

Lekce

 • Aplikace Microsoft Teams
 • Webhooky v Microsoft Teams
 • Karty v Microsoft Teams
 • Rozšíření pro zasílání zpráv v Microsoft Teams
 • Konverzační boti v Microsoft Teams

Lab : Rozšíření Teams

 • Pochopení součástí aplikace Teams
 • Práce s webhooky v Microsoft Teams
 • Vytváření karet v Microsoft Teams
 • Vysvětlení rozšíření o zasílání zpráv
 • Porozumění konverzačním robotům

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Rozpoznat součásti aplikace Teams
 • Prácovat s webhooky v Microsoft Teams
 • Vytvářet karty v Microsoft Teams
 • Vytvářet a registrovat odchozí webhooky

Modul 5: Rozšíření Office

V tomto modulu budete pracovat s doplňky Office, doplňky podokna úloh, rozhraními JavaScript API, Office UI Fabric a použitelnými zprávami s adaptivními kartami.

Lekce

 • Doplňky Office
 • Office JS APIs
 • Přizpůsobení doplňků
 • Možnosti testování, ladění a nasazení
 • Akční zpráva

Lab : Rozšíření Office

 • Pochopení základních součástí a typů doplňků Office
 • Pochopení rozhraní API Office JavaScript
 • Pochopení přizpůsobení doplňků
 • Porozumění užitečným zprávám

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

  • Pochopit rozhraní API Office JavaScript
  • Pochopit základních součásti a typy doplňků Office
  • Pochopit přizpůsobení doplňků
  • Porozumět užitečným zprávám

Předpokládané znalosti

Tato část není lokalizována

 • Students should have 1-2 years experience as a developer. This course assumes students know how to code and have a basic understanding of REST APIs, JSON, OAutp, OData, OpenID Connect, Microsoft identities including Azure AD and Microsoft accounts, Azure AD B2C, and permission/consent concepts.
 • It is recommended that students have some experience developing solutions on Microsoft Teams, Office Add-ins, or SharePoint Framework through all phases of software development.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa