MS-203 Microsoft 365 Messaging

Kód kurzu: MS203P

Tento kurz se zabývá klíčovými prvky správy zpráv Microsoft 365, včetně přenosu zpráv a toku pošty, zabezpečení zpráv, hygieny a dodržování předpisů, infrastruktury zasílání zpráv a hybridního zasílání zpráv.
Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří ve své organizaci nasazují a spravují infrastrukturu zasílání zpráv pro Microsoft 365.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Správce zasílání zpráv nasazuje, konfiguruje, spravuje a řeší problémy s příjemci, oprávněními, ochranou pošty, tokem pošty a veřejnými složkami v místním i cloudovém podnikovém prostředí. Zodpovědnost zahrnuje správu hygieny zpráv, infrastruktury zasílání zpráv a hybridní konfigurace a migrace. Aby bylo možné implementovat zabezpečenou hybridní topologii, která splňuje obchodní potřeby moderní organizace, musí správce zasílání zpráv spolupracovat se správcem zabezpečení a správcem Microsoft 365 Enterprise Administrator. Správce zasílání zpráv by měl mít praktické znalosti o typech ověřování, licencování a integraci s aplikacemi Microsoft 365.

Struktura kurzu

Modul 1: Správa přepravního potrubí

V tomto modulu se dozvíte o různých komponentách přenosu Exchange, jak funguje směrování zpráv a jak nakonfigurovat tok zpráv pro vaši organizaci. Prozkoumáte úlohy, které musí správci zasílání zpráv provést, aby nakonfigurovali přenos zpráv. Prozkoumáte možnosti přenosu zpráv a dozvíte se, jak konfigurovat domény a konektory a jak implementovat pracovní postup schvalování pro zasílání zpráv. Dozvíte se také, jak spravovat pravidla přenosu, což je velmi výkonná konfigurace pro řízení toku zpráv ve vaší organizaci.

Lekce

 • Přehled dopravní obslužnosti
 • Konfigurace přenosu zpráv
 • Správa přepravního řádu

Laby:

 • Konfigurace přenosu zpráv
 • Vytvoření konektorů

Modul 2: Správa a odstraňování problémů s tokem pošty

V tomto modulu prozkoumáte součásti toku pošty a naučíte se řídit tok pošty, což je zásadní úkol pro každého správce Exchange. Prostudujete si rozdíly mezi správou toku pošty v nasazeních Exchange Online, Exchange Server a Exchange Hybrid. Od správy toku pošty přejdete k řešení problémů s tokem pošty, jako jsou nesprávné směrování e-mailů ve vaší organizaci nebo mimo ni nebo když nelze úspěšně navázat zabezpečené připojení. Dozvíte se o nástrojích, které společnost Microsoft poskytuje, které vám pomohou najít hlavní příčinu vašich problémů a opravit tok pošty. Poté přejdete od řešení problémů s tokem pošty k řešení problémů s přenosem, jako jsou problémy se sítí, problémy s konektory a agenty a problémy s architekturou a také k řešení problémů v koexistenci. Nakonec se dozvíte, jak zkontrolovat protokoly událostí, protokolů a sledování, když byly dokončeny všechny odstraňování problémů s dostupností služby a přenos zpráv a problém stále přetrvává, nebo pokud musíte najít historická data o problémech v minulosti.

Lekce

 • Správa toku pošty
 • Odstraňování problémů s tokem pošty
 • Odstraňování problémů s dopravou
 • Odstraňování problémů s protokoly

Laby:

 • Podmíněné směrování pošty
 • Vytvoření pravidel toku pošty

Modul 3: Řízení hygieny zpráv

V tomto modulu se dozvíte o funkcích a funkcích Microsoft Exchange Online Protection (EOP). Dozvíte se také, jak plánovat směrování zpráv pro tuto službu, která poskytuje zásady ochrany proti malwaru a spamu, které chrání vaši organizaci před spamem a malwarem a chrání vaši organizaci před porušením zásad zasílání zpráv. Poté si prohlédnete ochranu proti malwaru a spamu, kterou Exchange Server a Online ochrana poskytují, a naučíte se, jak nakonfigurovat filtry, zásady a nastavení nevyžádané pošty a malwaru tak, aby poskytovaly ochranu vašim uživatelům. Modul zakončíte prozkoumáním pokročilé ochrany před hrozbami (ATP) a toho, jak rozšiřuje ochranu poskytovanou EOP filtrováním cílených útoků, které by mohly projít linií obrany EOP, včetně pokročilých hrozeb, jako jsou zero-day útoky v e-mailových přílohách a dokumentech Office. a ochrana před škodlivými adresami URL v době kliknutí. Dozvíte se, jak Microsoft 365 ATP chrání uživatele před pokročilými hrozbami prostřednictvím funkcí, jako jsou bezpečné přílohy a bezpečné odkazy, a jak generuje zprávy, které správcům poskytují přehled o útocích cílených na jejich nájemce prostřednictvím e-mailu.

Lekce

 • Plánování hygieny zpráv
 • Správa zásad Anti-Malware a Anti-Spam
 • Správa pokročilé ochrany před hrozbami

Laby:

 • Správa hygieny zpráv
 • Vytvoření hygienických filtrů

Modul 4: Řízení souladu

Tento modul začíná popisem různých funkcí shody v Security & Compliance Center (SCC), které mohou správci zpráv používat ke splnění právních a regulačních požadavků. Tento modul podporuje soulad se serverem Exchange tím, že zkoumá funkce shody dostupné v Centru správy Exchange pro Exchange Server a hybridní nasazení. Vzhledem ke složitým požadavkům na uchovávání v moderních prostředích pro zasílání zpráv se tento modul zaměřuje na to, jak se provádí archivace pomocí serveru Exchange, abyste mohli svým uživatelům poskytnout efektivní a vyhovující prostředí. Prozkoumáte také, jak je vašim uživatelům poskytováno další úložiště pro archivaci, jak jsou zprávy automaticky zpracovávány a archivovány a jak auditní protokolování na serveru Exchange, které poskytuje informace o akcích správce, delegáta a uživatelů v poštovních schránkách uživatelů a vaší organizaci Exchange. A konečně, protože organizace musí dodržovat právní požadavky na zjišťování (související s organizační politikou, dodržováním předpisů nebo soudními spory), prozkoumáte, jak vám eDiscovery pro Microsoft Exchange může pomoci při vyhledávání relevantního obsahu v poštovních schránkách.

Lekce

 • Soulad se zasíláním zpráv v SCC
 • Soulad se zasíláním zpráv na serveru Exchange
 • Správa online archivace a auditu Exchange
 • Správa vyhledávání obsahu

Modul 5: Správa organizačních nastavení

Tento modul začíná zkouškou, jak spravovat autentizaci pro zasílání zpráv. Tento modul se zaměřuje na to, jak zajistit, že uživatelské účty jsou dobře chráněny a zabezpečené a jak nasadit více bezpečnostních funkcí, které nezavádějí zbytečnou složitost každodenní práce uživatelů, což může vést k nižší produktivitě podniku a novým bezpečnostním rizikům. Poté přejdete z ověřování zpráv do nastavení organizace, kde se naučíte konfigurovat nastavení, která platí pro celou organizaci nebo pro mnoho uživatelů v organizaci. Nakonec prozkoumáte, jak nakonfigurovat sdílení organizace.

Lekce

 • Správa ověřování pro zasílání zpráv
 • Konfigurace organizačních nastavení
 • Konfigurace organizačního sdílení

Modul 6: Správa mobilních zařízení

V tomto modulu začnete prozkoumáním správy mobilních zařízení v Microsoft 365 a také tím, jak toto úsilí podporují zásady Exchange ActiveSync a poštovní schránky mobilních zařízení. Poté prozkoumáte, jak spravovat a odstraňovat problémy s přístupem k mobilnímu zařízení. Tento modul poté zkoumá, jak nakonfigurovat přístup i infrastrukturu pro mobilní zařízení, porozumět důsledkům vzdáleného vymazání mobilních zařízení a dozvědět se o alternativních metodách správy mobilních zařízení.

Lekce

 • Zásady poštovní schránky mobilních zařízení
 • Správa přístupu k mobilnímu zařízení

Laby:

 • Implementujte ActiveSync
 • Implementujte Active Sync pro jednu a více poštovních schránek

Modul 7: Správa oprávnění na základě rolí

Tento modul zkoumá, jak správci zasílání zpráv spravují oprávnění na základě rolí, což je základní úkol pro každého správce zasílání zpráv. Protože Exchange Server i Exchange Online používají model oprávnění RBAC (Role Based Access Control), tento modul zkoumá základy správy RBAC. Modul končí zkoumáním toho, jak musí správce zasílání zpráv pečlivě plánovat a konfigurovat oprávnění, aby neohrozil své prostředí nebo celou svou službu Active Directory.

Lekce

 • Správa rolí správce
 • Správa uživatelských rolí
 • Nastavení Exchange – oprávnění k rozdělení RBAC a AD

Laby:

 • Správa rolí a zásad oprávnění
 • Správa rolí a zásad oprávnění

Modul 8: Správa objektů a zdrojů příjemců

Tento modul zkoumá některé z nejběžnějších úkolů, které správci zasílání zpráv provádějí – vytváření a konfiguraci příjemců e-mailů, seznamů a zdrojů. Tento modul zkoumá různé typy příjemců Exchange Server, včetně toho, jak se od sebe liší. Modul se pak zaměřuje na různé úlohy, které vyžadují vytvoření a správu příjemců Exchange v Exchange, včetně uživatelských poštovních schránek, zdrojových poštovních schránek, sdílených poštovních schránek, poštovních kontaktů a uživatelů pošty. Dozvíte se také, jak spravovat oprávnění pro příjemce a jak vytvářet a spravovat skupiny.

Lekce

 • Příjemci výměny
 • Vytváření a správa příjemců Exchange
 • Správa e-mailových adres, seznamů a zdrojů

Laby:

 • Vytvářejte objekty a zdroje příjemců
 • Vytvořte příjemce Exchange
 • Vytvořte skupiny

Modul 9: Správa veřejných složek

V tomto modulu se dozvíte o veřejných složkách na serveru Exchange, proberete aspekty plánování nasazení veřejných složek a proberete alternativy k veřejným složkám. Dozvíte se také, jak implementovat a spravovat poštovní schránky veřejných složek, veřejné složky a oprávnění k veřejným složkám, a také jak vytvářet a spravovat veřejné složky s povolenou poštou. Modul končí zkoumáním toho, jak monitorovat a řešit problémy související s veřejnou složkou.

Lekce

 • Plánování hierarchie veřejných složek
 • Implementace a správa veřejných složek
 • Odstraňování problémů s veřejnými složkami

Laby:

 • Implementace veřejných složek
 • Vytvářejte veřejné složky
 • Správa veřejných složek

Modul 10: Plánování hybridního prostředí

V tomto modulu prozkoumáte požadavky nutné k implementaci hybridního nasazení a dozvíte se o funkcích a komponentách, které jsou vyžadovány při implementaci hybridního nasazení. Tento modul zkoumá všechny aspekty plánování, které jsou vyžadovány před spuštěním Průvodce hybridní konfigurací. To zahrnuje možnosti konfigurace HCW a také podrobnosti o přenosu konfigurace organizace (OCT) a hybridním agentovi. Modul končí přehledem možností toku pošty pro hybridní nasazení.

Lekce

 • Požadavky na hybridní nasazení Exchange
 • Plánování spuštění Průvodce hybridní konfigurací

Laby:

 • Příprava Azure AD na hybridní synchronizaci
 • Připravte Azure AD na hybridní synchronizaci

Modul 11: Provádění migrací poštovních schránek

Tento modul zkoumá možnosti, které jsou k dispozici pro migraci e-mailu na Exchange Online, jako je provedení migrace nebo použití FastTrack k přesunutí poštovních schránek z vašich stávajících poštovních serverů na Exchange Online. Tento modul shrnuje možnosti migrace a koexistence a doporučuje, kdy kterou možnost použít. Modul poté prozkoumá požadavky na spuštění migrace IMAP, dostupné možnosti migrace a kroky, které se provádějí během migrace. Modul poté zkoumá, jak naplánovat a provést jak cutover, tak postupnou migraci. Porovnává každý z těchto dvou migračních přístupů a dozvíte se o požadavcích, plánovacích činnostech a procesu migrace pro každou možnost. Modul končí zkoumáním důležitých dalších úkolů migrace, jako je migrace souboru PST a úvahy o migraci veřejné složky.

Lekce

 • Plánování migrací poštovních schránek
 • Provádění migrací IMAP
 • Provádění Cutover a postupné migrace
 • Provádění pokročilých migrací

Modul 12: Nasazení a řešení problémů v hybridním prostředí

V tomto modulu se dozvíte klíčové oblasti, které je třeba plánovat ohledně serverů Edge Transport. Poté se dozvíte o požadavcích a osvědčených postupech konfigurace hybridního nasazení, což je první krok pro vaši organizaci Exchange, bez ohledu na to, zda chcete propojit místní organizace Exchange a Exchange Online pro dlouhodobou koexistenci nebo jako součást strategie cloudové migrace. V tomto modulu pak prozkoumáte, jak spravovat hybridní nasazení a implementovat pokročilé hybridní funkce. Pokryjete funkce, které vyžadují úspěšné hybridní nasazení, jako je koexistence veřejných složek nebo úložiště příloh OneDrive pro firmy pro místní poštovní schránky. Tento modul končí úvodem do technik odstraňování problémů pro hybridní nasazení. Dozvíte se, jak odstraňovat problémy se synchronizací adresářů, včetně předávací autentizace (PTA) a jednotného přihlašování, odstraňování problémů s transportem Exchange a klientským přístupem a také s odstraňováním problémů se službou replikace poštovních schránek.

Lekce

 • Nasazení a správa Edge Transport Server
 • Konfigurace hybridního nasazení pomocí HCW
 • Implementace pokročilé hybridní funkce
 • Odstraňování problémů s hybridním nasazením

Laby:

 • Nasaďte hybridní prostředí
 • Nastavte si hybridní nasazení
 • Otestujte své hybridní nasazení

Předpokládané znalosti

Tento kurz je určen pro osoby, které aspirují na roli správce zpráv Microsoft 365.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa