Microsoft PowerPoint – Advanced

Kód kurzu: MSPPADVANC

Kurz je určen všem uživatelům Microsoft PowerPoint, kteří potřebují umět vytvářet obsahově bohaté prezentace s využitím všech dostupných funkcí. Zaměříme se na témata od tvorby snímků s multimediálním obsahem (obrázky, videa, diagramy, grafy a generované diagramy) přes nástroje, které umožňují animovat obsah (přechody, animace a zvuky) až po vytvoření vlastního návrhu prezentace s vlastními definovanými typy obrázků. Získáte tipy a triky pro detailní konfiguraci tiskových výstupů, export slideshow do jiných aplikací za účelem generování kvalitních tištěných materiálů a mnoho dalšího.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 5 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuální Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 5 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Tato část není lokalizována

The course is intended for all users of Microsoft PowerPoint, who need to be able to create content-rich presentations using all available features. We will focus on topics ranging from the creation of slides with multimedia content (images, videos, diagrams, graphs, and generated diagrams) through tools that enable animate content (transitions, animations and sounds) after creating your own presentation design with custom defined types of images. You will get tips and tricks for detailed configuration of printouts, slideshow export to other applications in order to generate quality printed materials and much more.

Struktura kurzu

Konfigurace prezentace

 • Problémy s kompatibilitou
 • Chráněné zobrazení
 • Označení jako konečné
 • Ochrana, podpis
 • Organizace prezentace (sekce)
 • Srovnání, komentáře
 • Nastavení prezentace

Master slide jako základ designu

 • Koncepce
 • Role hlavních slidů
 • Role rozložení
 • Role vodítek a mřížky
 • Konfigurace záhlaví/zápatí
 • Organizace hlavních slidů
 • Pozadí
 • Barevná schémata (použití a definice)
 • Motivy
 • Opětovné použití designu pomocí šablon
 • Osvědčené postupy

Slidy

 • Účel prezentace jako vizuální pomůcky
 • Rozložení snímků
 • Resetování formátu do stavu hlavního snímku
 • Vlastní textové pole
 • Osvědčené postupy

Předmět jiných aplikací

 • Obrázky a jejich specifika (průhlednost, přebarvování, oříznutí)
 • Kliparty a jejich specifika (konverze na fragmenty, klipart jako surovina pro budoucí tvorbu)
 • Video, zvuk
 • Tabulky
 • Grafy
 • SmartArt – vizualizace seznamu
 • Jiné objekty
 • Snímky obrazovky
 • Fotoalbum
 • Propojený obsah MS Office
 • Osvědčené postupy

Vlastní grafický obsah

 • Automatické tvary
 • Doporučené postupy (zkratky, zarovnání, distribuce, seskupování)
 • Křivky a další typy čar – vlastní tvary

Dynamika prezentace

 • Přechod
 • Vlastní animace
 • Animace grafů a diagramů
 • Načasování

Interaktivita prezentace

 • Nastavení akcí
 • Kliknutí myší jako spouštěč animace
 • Hypertextový odkaz
 • Vlastní prezentace

Show

 • Role poznámek
 • Zobrazení prezentujícího
 • Načasování
 • Nekonečná prezentace
 • Digitální pero v PowerPointu a kdekoli jinde

Tisk

 • Konfigurace hangoutů (logo, záhlaví/zápatí)

Exporta a import

 • Export prezentace
 • Balení prezentace
 • Import nadpisů z dokumentu aplikace Word
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa