MB-700 Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

Kód kurzu: MB700P

Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí stát a noví v roli architekta řešení. Tento kurz poskytuje technické informace se zaměřením na aplikační architekturu a technické dovednosti, aby mohli začít svou cestu do této role. Tento kurz nebude pokrývat průmyslové dovednosti a dovednosti potřebné pro tuto roli.

Získané dovednosti

 • Pochopení úkolů, které má architekt řešit pro implementaci Dynamics implementation
 • Dokončení artefaktu plánu řešení
 • Kde najít technické informace pro řešení otázek jejich zákazníků
26 400 Kč

31 944 Kč s DPH

Nejbližší termín od 22.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 22.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.07.2024 Virtuální 3 dny en 26 400 Kč Registrovat
09.09.2024 Virtuální 3 dny en 26 400 Kč Registrovat
04.11.2024 Virtuální 3 dny en 26 400 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 26 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Účastníci tohoto kurzu by měli mít předchozí zkušenosti s funkčním nebo technickým zaměřením v Dynamics 365: Finance and Operations Applications. Primárně pro ty, kteří jsou aspirováni na roli architekta řešení a noví.

Struktura kurzu

Modul 1: Role architekta

Architekt řešení je jednou z nejdůležitějších rolí pro zajištění úspěchu zákazníkům Microsoftu a vyžaduje mnoho dovedností. Tento kurz je zaměřen především na technické dovednosti.

Další témata v tomto modulu poskytují přehledy dalších oblastí dovedností, které mohou být užitečné pro pochopení role architekta řešení. Mezi tyto oblasti dovedností patří:

Doručovací dovednosti
Schopnost dodat vašemu zákazníkovi obchodní řešení.

Průmyslové dovednosti
Získané nashromážděné znalosti o určitém odvětví.

Měkké dovednosti
Dovednosti, které vám pomohou komunikovat s ostatními, od spolupracovníků po zákazníky.

Lekce

 • Dovednosti architekta řešení
 • Zopakujte si studijní cestu architekta řešení
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Aktualizovat znalosti získané online obsahem pro architekty řešení
 • Získat dovednosti potřebné pro architekta řešení

Modul 2: Prostředí, instance a modely nasazení

Témata a koncepty v tomto modulu zahrnují:

Strategie instance
Řešení Dynamics 365 Finance and Operations lze nasadit s více instancemi, což některé organizace zvažují z důvodu škálovatelnosti nebo zabezpečení a ochrany soukromí.

Plánování prostředí
Plánování prostředí pomáhá jasně porozumět tomu, jaká prostředí jsou potřebná pro který úkol (úkoly) po plánovanou dobu trvání.

Návrh infrastruktury
Klíčové úvahy pro návrh infrastruktury Dynamics 365 jsou diskutovány v tomto tématu.

Modely nasazení
Nasazení hostovaná v cloudu a místní nasazení mají různé požadavky, které jsou popsány v této části.

Lekce

 • Strategie instance
 • Plánování prostředí
 • Infrastruktura a nasazení
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Pochopit účel plánování životního prostředí
 • Poznat rozdíly mezi různými spravovanými prostředími
 • Vysvětlit každý z počátečních požadavků na infrastrukturu
 • Popsat potřeby konfigurace hardwaru pro místní nasazení Dynamics 365
 • Diskutovat o čtyřech hlavních bezpečnostních požadavcích, na které by se architekti řešení měli zaměřit při návrhu
 • Popsat primární ovladače a použití strategie instance.

Modul 3: Cloud Solution, CDM & CDS

Témata a koncepty v tomto modulu zahrnují:

Základní koncepty CDM a CDS
Vysvětlení těchto technologií sdílení dat.

CDM vs. CDS
Krátká diskuse o tom, jak se tyto technologie vzájemně ovlivňují a doplňují.

Power Platform
Toto téma zkoumá některé součásti Power Platform, platformy podnikových aplikací společnosti Microsoft.

Duální zápis
Stručné vysvětlení nové funkce obousměrné integrace, kterou Microsoft představil v roce 2019.

Lekce

 • Úvod
 • Základní koncepty CDM a CDS
 • Power Platform
 • Duální zápis
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Promluvit si se zákazníky o tom, co znamená CDM
 • Diskutovat o funkcích, které poskytuje služba Common Data Service (CDS).
 • Vysvětlit Microsoft Power Platform a její primární součásti
 • Diskutovat o funkci duálního zápisu
 • Vysvětlit, co je to Microsoft Common Data Model

Modul 4: Licencování, AppSource a podpora

Témata v tomto modulu zahrnují:

Licenční požadavky
Mít příslušné licencování je důležitým aspektem nasazení řešení Dynamics 365 for Finance and Operations.

Řešení ISV certifikovaná společností Microsoft
AppSource, bohatý zdroj informací o řešeních nezávislých dodavatelů softwaru (ISV), která byla certifikována společností Microsoft, lze použít k identifikaci řešení, která mohou doplňovat projekty, na kterých se podílíte.

Možnosti podpory
Pro úspěch projektu může být důležité vědět, jaké možnosti podpory jsou k dispozici, stejně jako další aspekty podpory.

Lekce

 • Úvod
 • Licencování
 • AppSource
 • Podporad

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o různých způsobech, jak lze získat předplatné licencí
 • Zjistit, zda ISV může mít zaregistrované existující řešení
 • Popsat kroky potřebné k dokončení strategie podpory a posouzení připravenosti k uvedení do provozu
 • Vysvětlit různé aspekty pěti různých plánů podpory
 • Vysvětlit šest aspektů, které architekt řešení a projektový tým potřebují znát
 • Popsat licenční požadavky pro řešení Dynamics 365 for Finance and Operations

Modul 5: Služby životního cyklu

Témata v tomto modulu zahrnují:

Základní funkce a koncepty LCS
Stručné definice mnoha funkcí a konceptů LCS, které umožňují užší spolupráci, urychlují implementace a zkracují čas potřebný k dosažení hodnoty.

Role a funkce Azure DevOps a jak se připojit k LCS
LCS může využít nástroje v Azure DevOps ke sledování implementace a přidružování pracovních položek k požadavkům a obchodním procesům, včetně chyb, úkolů, položek nevyřízených položek, testů a dokumentů.

Lekce

 • Úvod
 • Základní vlastnosti a koncepty
 • Pochopení role a funkce Azure DevOps a jak se připojit k LCS
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Vysvětlit funkčnost pěti nebo více nástrojů a/nebo funkcí poskytovaných LCS
 • Vysvětlit výhody synchronizace Business Process Modeler (BPM)
 • Popsat roli a funkci Azure DevOps při připojování k LCS
 • Popsat tři nebo více funkcí LCS a výhody, které poskytuje během implementace řešení

Modul 6: Návrh řešení Dynamics 365

Mezi témata patří:

Vypracujte plán řešení
Kontroluje aspekty architektury procesů, aplikací, dat, integrace, inteligence, zabezpečení, průběžné aktualizace, platformy a časové osy.

Zapojte FastTrack do revize návrhu řešení
Posuzuje výhody zapojení architekta a/nebo týmu Microsoft FastTrack ke kontrole návrhů řešení, které pomohou zajistit pozitivní výsledek pro zákazníky.

Lekce

 • Úvod
 • Plán řešení
 • Zapojení FastTrack do revize návrhu řešení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Zapojení zákazníka do rozhovoru o výhodách zapojení architekta nebo týmu FastTrack
 • Popsat výhody plynoucí z toho, že projektový tým porovná a vyhodnotí funkční požadavky
 • Vysvětlit různé formy architektury zahrnuté při vytváření návrhu řešení

Modul 7: Správa dat

Téma správy dat je široké a má mnoho důsledků při nasazování Dynamics 365. Diskutovány jsou čtyři klíčové aspekty:

Strategie migrace dat
Na základě toho, k čemu jsou data potřebná

Výřezový plán
Je třeba zvážit, jaká data je třeba vložit během řezání a zda je třeba nějaká data zadávat ručně

Nástroje a rámec
Pro různé scénáře jsou k dispozici různé nástroje a rámce

Plán uchovávání dat
Úvahy zahrnují, jaká data je třeba uchovávat pro účely obchodního provozu a dodržování předpisů

Lekce

 • Úvod
 • Správa dat
 • Klíčové úvahy
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Formulovat otázky, které musí architekt řešení položit při identifikaci problémů s kvalitou dat
 • Vysvětlit otázky, které si architekt řešení musí položit před migrací dat
 • Popsat potřebné kvalifikace plánu migrace dat
 • Diskutovat o pořadí a závislosti kroků migrace dat
 • Diskutovat o roli architekta řešení při migraci dat
 • Vysvětlit tři hlavní otázky, které by si architekti řešení měli klást během procesu přepínání
 • Nastavit, navigovat a použít nástroje dostupné v Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS)
 • Diskutovat o doporučených přístupech při řešení migrace velkoobjemových dat
 • Diskutovat o klíčových prvcích správy dat

Modul 8: Integrační a obchodní akce

Témata v tomto modulu zahrnují:

Integrace
Toto téma je primárně zaměřeno na integrační strategii, systémové integrace a integrační platformy a nástroje.

Obchodní akce
Obchodní události jsou novou integrační metodou, která byla přidána do Dynamics 365 a byla z velké části přijata.

Koncové body
Koncové body vám umožňují spravovat cíle pro odesílání obchodních událostí.

Lekce

 • Úvod
 • Integrace
 • Obchodní akce
 • Koncové body
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Popsat rozdíly a podobnosti mezi integrací a migrací dat
 • Rozlišovat a formulujte rozdíly mezi rozhraním a integrací
 • Diskutovat o společných platformách a nástrojích, které jsou k dispozici pro implementaci integrační strategie
 • Vysvětlit funkcionalitu obchodních událostí a koncových bodů, jejich účel a základní úvahy
 • Diskutovat o primárních úvahách, které řídí integrační strategii

Modul 9: Lokalizace, dodržování předpisů a hlášení

 

Témata v tomto modulu zahrnují:

Lokalizace
Proces lokalizace se používá k přizpůsobení produktu nebo obsahu konkrétnímu místu nebo trhu.

Dodržování
Soulad je stav nebo skutečnost, že jsou v souladu s pravidly nebo standardy nebo je splňují a je často vyžadován vládními agenturami.

Hlášení
Možnosti vytváření sestav mohou být důležité pro lokalizaci a ověření souladu.

Lekce

 • Úvod
 • Lokalizace
 • Dodržování
 • Hlášení
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o potřebě poskytovatelů řešení ISV
 • Popsat čtyři společné rámce pro audit a shodu
 • Vysvětlit doporučení ohledně souladu
 • Diskutovat o roli architekta řešení při určování nejlepšího nástroje pro poskytování zpráv
 • Diskutovat o čtyřech otázkách, které musí být zodpovězeny během shromažďování požadavků
 • Identifikovat funkce lokalizace

Modul 10: Rozšiřitelnost

Mezi témata patří:

Intrusivní přizpůsobení Krátký přehled problému rušivého přizpůsobení a toho, proč je obtížné ho spravovat.

Výhody rozšiřitelnosti
Proč je rozšiřitelnost lepším typem přizpůsobení.

Možnosti rozšiřitelnosti
Seznam dostupných běžných možností rozšiřitelnosti.

Požadavky na rozšiřitelnost
Jak v případě potřeby podat žádost o rozšiřitelnost společnosti Microsoft.

Lekce

 • Úvod
 • Intruzivní přizpůsobení
 • Výhody rozšiřitelnosti
 • Možnosti rozšiřitelnosti
 • Požadavky na rozšiřitelnost

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Vysvětlit výhody rozšiřitelnosti
 • Diskutovat o rozdílu mezi překrýváním a roztažitelností
 • Diskutovat o dostupných běžných možnostech rozšiřitelnosti
 • Určit nejlepší způsob, jak podat žádost o rozšiřitelnost
 • Diskutovat se zákazníky o problému rušivého přizpůsobení

Modul 11: Bezpečnost

Témata v tomto modulu zahrnují:

Zabezpečení plánování podnikových zdrojů (ERP) se skládá ze široké škály opatření k ochraně systémů před nezákonným přístupem a zajištění dostupnosti a integrity systémových dat. Tento modul pojednává o následujících tématech souvisejících se zabezpečením:

Poradenství ohledně požadavků na bezpečnost a dodržování předpisů
Proces lokalizace se používá k přizpůsobení produktu nebo obsahu konkrétnímu místu nebo trhu.

Bezpečnostní design
Soulad je stav nebo skutečnost, že jsou v souladu s pravidly nebo standardy nebo je splňují a je často vyžadován vládními agenturami.

Nástroje a funkce
Možnosti vytváření sestav mohou být důležité pro lokalizaci a ověření souladu

Lekce

 • Úvod
 • Poradenství ohledně požadavků na bezpečnost a dodržování předpisů
 • Bezpečnostní design
 • Nástroje a funkce

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o čtyřech hlavních bezpečnostních požadavcích, na které by se architekti řešení měli zaměřit při návrhu
 • Identifikovat a vysvětlit aktuální nabídky ochrany zákazníků společnosti Microsoft
 • Diskutovat o autentizaci, autorizaci, zabezpečení dat a aspektech auditu
 • Identifikovat dostupné nástroje a funkce, které mohou projektové týmy používat ke správě zabezpečení
 • Uvést příklad aspektů zabezpečení, které určují, jak každý pomáhá definovat zabezpečení

Modul 12: Výkon

Mezi témata patří:

Výkonnostní měřítka
Doporučení a pokyny pro správné definování měřítek

Výkonový design
Klíčová hlediska pro návrh výkonu

Vzory
Doporučení pro klíčové vzory, které je třeba dodržovat při návrhu

Testování a nástroje
Předpoklady testování výkonu a seznam existujících nástrojů výkonu

Lekce

 • Úvod
 • Definice výkonnostních měřítek a požadavků
 • Výkonový design
 • Klíčové vzory
 • Testování výkonu a nástroje
 • Skupinové cvičení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o výhodách a dopadu dobře definovaných měřítek
 • Vysvětlit dopad role architekta řešení při shromažďování požadavků na výkon systému
 • Prodiskutovat klíčové aspekty návrhu výkonu týkající se škálovatelnosti, souběžnosti a doby odezvy
 • Vysvětlit předpoklady zajišťující relevantnost a přesnost výkonu
 • Určit, které konkrétní nástroje výkonu lze použít
 • Použít příklad výkonnostního cíle

Modul 13: Správa životního cyklu aplikací

Témata v tomto modulu zahrnují:

Kontrola verzí
Používá se k vyřešení problémů ohledně konzistence při správě řešení.

Rozvoj
Koncepty, terminologie a základní úvahy.

Stavět
Požadavky, doporučení a úvahy.

Rozvinutí
Klíčové aspekty pro nasazení do běhových prostředí.

Lekce

 • Úvod
 • Kontrola verzí
 • Rozvoj
 • Stavba
 • Rozvinutí

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o tom, jak použití DevOps pomáhá synchronizovat obchodní procesy
 • Vysvětlit hlavní výhody správy verzí
 • Diskutovat o základních konceptech a úvahách o vývoji
 • Vysvětlit požadavky na proces sestavení, doporučení a úvahy
 • Diskutovat o klíčových aspektech nasazení
 • Definovat povinnosti architekta řešení při identifikaci nejlepšího ALM

Modul 14: Automatizované testování a RSAT

Mezi témata patří:

Pochopte možnosti testu
V rámci implementace Dynamics 365 se provádějí čtyři typy testování. Toto téma shrnuje tyto typy testování a pojednává o důležitosti kvality a pokrytí případů použití.

Shrňte strategii a plán testování
Toto téma pojednává o důvodech, proč je z několika důvodů nezbytná podrobná testovací strategie, a poskytuje návod, co by měl komplexní plán testování obsahovat.

Dostupné nástroje pro testování
Toto téma uvádí nástroj RSAT (Regression Suite Automation Tool) a další dostupné nástroje, které lze použít k testování, včetně sady Performance SDK a Data Expansion Tool.

Lekce

 • Úvod
 • Pochopení možnosti testu

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Vysvětlit dopad role architekta řešení při shromažďování požadavků na výkon systému
 • Diskutovat o různých prvcích a úvahách spojených s vývojem testovací strategie
 • Popsat možnosti zákazníka dostupné pro použití testovacích řešení
 • Diskutovat o primární funkčnosti a účelu každého ze čtyř typů testování

Modul 15: Další oblasti pro architekty

Tento modul poskytuje informace o dalších aspektech, které nebyly zahrnuty v předchozích modulech. Mezi témata patří:

Přehled procesu upgradu
Uvádí typické kroky na vysoké úrovni pro projektové týmy k dokončení upgradu.

Zvláštní ohledy
Poskytuje pokyny pro manipulaci s přílohami, velkými databázemi a dalšími různými scénáři upgradu.

Scénáře tisku v Dynamics 365
Popisuje možnosti tisku a také možnosti konfigurace správy tisku.

Lekce

 • Úvod
 • Přehled procesu upgradu
 • Zvláštní ohledy
 • Scénáře tisku v Dynamics 365
 • Fáze implementace na vysoké úrovni

Po absolvování tohoto modulu budete schopni

 • Diskutovat o otázkách přílohy a velikosti databáze
 • Vysvětlit koncepty tisku dokumentů a správy tisku pro Dynamics 365
 • Vysvětlit hlavní kroky procesu upgradu
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa