MB-330 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Kód kurzu: MB330P

Kandidáti na tuto zkoušku jsou funkční konzultanti pro řízení dodavatelského řetězce, kteří navrhují a konfigurují Dynamics 365 Supply Chain Management a související nástroje a technologie tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníka.
Analyzují obchodní požadavky a převádějí tyto požadavky do plně realizovaných obchodních procesů a řešení, která implementují průmyslově doporučené postupy. Kandidáti spolupracují s architekty, vývojáři, správci a dalšími zúčastněnými stranami s cílem dodávat řešení, která splňují nebo překračují potřeby jejich zákazníků.
Kandidáti implementují řízení produktových informací, procesy prodeje a nákupu, řízení zásob a skladu, hlavní plánování a řízení dopravy.

29 520 Kč

35 719 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en 29 520 Kč Registrovat
11.11.2024 Virtuální 5 dnů en 29 520 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Struktura kurzu

Module 1: Implementace správy produktových informací

Vytvářejte a uvolňujte produkty a varianty produktů
Vytvářejte a aplikujte šablony produktů
Vytvářejte kusovníky (BOM)
Identifikujte účel a možnosti modelů konfigurace produktu
Nakonfigurujte závaží úlovků
Nakonfigurujte produkty s přímým doručením
Vytvářejte a spravujte dimenze inventáře
Konfigurace skupin položek
Vytvářejte a přiřazujte čárové kódy a kódy GTIN (Global Trade Identification Number).
Nakonfigurujte hierarchie kategorií a atributy produktů
Konfigurace převodů jednotek produktu
Nakonfigurujte výchozí nastavení objednávky
Popište metody kalkulace zásob a modelové skupiny
Nakonfigurujte verze Costing pro standardní a plánované náklady
Konfigurace a výchozí nákupní ceny, výchozí prodejní ceny a obchodní smlouvy.

Lekce

 • Vytváření a správa produktů
 • Kofigurovat produkty pro řízení dodavatelského řetězce
 • Správa ceny zásob a kalkulace

Modul 2: Implementace řízení zásob

Nastavte parametry řízení zásob a deníky
Konfigurace struktury rozpisu zásob
Konfigurace klasifikací ABC
Konfigurace zpráv o ocenění zásob
Vytvářejte a zpracovávajte deníky včetně deníků kusovníků, příchodů položek, převodů, přesunů, úprav zásob, počítání a počítání značek
Vytvořit a zpracovat převodní příkazy
Proveďte inventurní uzávěrky a úpravy.

Lekce

 • Konfigurace správy zásob
 • Řízení a zpracovávání inventurních činností

Lab : Případová studie 1 Implementujte řízení zásob

 • Cvičení #1 Přidejte produkty do nového skladu pomocí základní správy zásob
 • Cvičení #2 Vytvořte standardní nákladovou verzi, která používá konkrétní skupinu modelů
 • Cvičení #3 Přidejte a uvolněte nové produkty do skladu
 • Cvičení #4 Použijte deník pohybu zásob k inicializaci stavů zásob ve skladu
 • Cvičení #5 Pomocí deníku převodu zásob přesuňte položky na nové místo ve skladu
 • Cvičení #6 Upravte stavy zásob pomocí deníku úprav zásob
 • Cvičení #7 Pomocí deníku počítání zásob porovnejte množství zásob D365 s ručně spočítanými částkami
 • Cvičení #8 Vytvořte BOM v BOM designeru

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Implementovat řízení zásob

Modul 3: Implementace a řízení procesů dodavatelského řetězce

Vytvářejte a spravujte nákupní žádanky, žádosti o nabídky (RFQ) a nákupní objednávky (PO)
Konfigurace procesů řízení změn
Nakonfigurujte a použijte slevy dodavatele
Úvod do spolupráce s dodavateli
Spravujte inventář zásilek
Správa nadměrných a poddodávek
Nakonfigurujte kategorie nákupu a zásady nákupu
Nakonfigurujte poplatky
Konfigurace nabídek, prodejních objednávek a vratek
Konfigurace prodejních skupin a provizí
Nakonfigurujte vyhledávání zákazníků, produktů a potenciálních zákazníků
Konfigurace a zpracování dokumentů o obchodních vztazích mezi společnostmi
Úvod do průvodců D365
Tvorba průvodců D365
Obsluha průvodců D365.

Lekce

 • Implementace nákupu a získávání zdrojů
 • Implementace běžné prodejní a marketingové funkce
 • Použití průvodců Microsoft

Lab : Případová studie 2A Nákup a získávání zdrojů

 • Cvičení #1 Vytvořte, odešlete a schvalte požadavek na nákup
 • Cvičení #2 Vytvořte, odpovězte a přijměte žádost o cenovou nabídku
 • Cvičení #3 Vytvořte nákupní žádanku a nákupní zásady
 • Cvičení #4 Vytvořte nákupní objednávku pro doručení na více míst
 • Cvičení #5 Vytvořte kód poplatků
 • Cvičení #6 Vytvořte skupinu dodavatelských poplatků a přiřaďte je dodavatelům
 • Cvičení #7 Vytvořte automatické nabíjení
 • Cvičení #8 Schvalujte objednávky před potvrzením
 • Cvičení #9 Vytvořte obchodní smlouvy pro dodavatele
 • Cvičení #10 Vytvořte objednávku na základě obchodní smlouvy

Lab : Případová studie 2B Prodej a marketing

 • Cvičení #1 Zadejte a potvrďte prodejní objednávku
 • Cvičení #2 Vytvořte a zkontrolujte prodejní objednávku na provizi
 • Cvičení #3 Vytvořte obchodní smlouvu se zákazníkem

Modul 4: Implementace skladového hospodářství a řízení dopravy

Vytvářejte lokality, sklady, umístění, formáty umístění, profily umístění, typy umístění a zóny
Implementujte směrnice o umístění
Nakonfigurujte stavy inventáře, skupiny sekvencí jednotek a hierarchie rezervací
Implementujte vlnu a práci, šablony
Implementujte šablonu stavby zatížení vln
Konfigurace nabídek mobilních zařízení, položek nabídek a nastavení zobrazení
řídit procesy pohybu skladových zásob
Proveďte počítání cyklů
Zpracovávejte příchozí a odchozí objednávky
Zpracovat zásilky
Popište proces doplňování cross-docking
Úvod
Nakonfigurujte přepravce a skupiny přepravců
Proveďte plánování a realizaci nakládek a zásilek
Konfigurace a generování přepravních účtů a faktur
Konfigurace plánů tras a průvodců
Konfigurace tras a rychlostních strojů
Nakonfigurujte a používejte plánování schůzek doku

Lekce

 • Konfigurace řízení skladu
 • Procesy řízení skladu
 • Implementace řízení dopravy

Lab : Případová studie 3 Řízení skladu a řízení dopravy

 • Cvičení #1 Konfigurace řízení skladu
 • Cvičení #2 Vytvořte hierarchii rezervací
 • Cvičení #3 Vytvořte dispoziční kódy a příkazy pro příchozí umístění
 • Cvičení #4 Konfigurace mobilních zařízení
 • Cvičení #5 Konfigurace nákupních objednávek
 • Cvičení #6 Konfigurace zpracování vln
 • Cvičení #7 Konfigurace počítání cyklů
 • Cvičení #8 Definujte počítání cyklů
 • Cvičení #9 Definujte proces počítání dílčího cyklu umístění
 • Cvičení #10 Převod objednávek a doplňování
 • Cvičení #11 Doplnění nastavení
 • Cvičení#12 Nakonfigurujte odchozí zpracování
 • Cvičení #13 Nakonfigurujte výběr clusteru
 • Cvičení #14 Nastavte ruční balení
 • Cvičení #15 Nakonfigurujte operátory
 • Cvičení #16 Nakonfigurujte předlohy sazeb
 • Cvičení #17 Nastavte plány trasy a průvodce po trase
 • Cvičení #18 Zpracujte příchozí zásilky
 • Cvičení #19 Zpracování odchozích zásilek
 • Cvičení #20 Nakonfigurujte odsouhlasení nákladu

Modul 5: Konfigurace a správa kontroly a řízení kvality

Nakonfigurujte kontrolu kvality
Nakonfigurujte řízení kvality
Spravujte kvalitní objednávky a karanténu
Správa blokování zásob.

Lekce

 • Konfigurace řízení kvality a řízení kvality
 • Řízení kontroly kvality a management kvality

Lab : Případová studie 4 Kontrola kvality a management kvality

 • Cvičení #1 Povolit proces řízení kvality
 • Cvičení #2 Vytvořte objednávku ruční kvality se specifikací
 • Cvičení #3 Definujte podmínky pro práci s problémy neshody
 • Cvičení #4 Použijte nevyhovující objednávku k opravě položky a vadného stroje
 • Cvičení #5 Spusťte zprávy o neshodě

Modul 6: Hlavní plánování

Rozlišujte mezi optimalizací plánování a hlavním plánováním
Nastavte skupiny pokrytí a pokrytí položek
Nakonfigurujte parametry hlavního plánování, hlavní plán, plány prognóz a plány kontinuity
Rozlišujte mezi akčními zprávami, zprávami o zpoždění, časovými ploty a negativními dny
Zpracovávejte a prohlížejte plánované objednávky
Nastavte a použijte formulář Plán dodávek
Konfigurovat a zpracovávat deníky bezpečnostních zásob
Nastavení a implementace mezipodnikového hlavního plánování
Implementujte prognózy na základě poptávky
Proveďte optimalizaci plánování

Lekce

 • Konfigurace hlavního plánování a prognózování
 • Spusťění hlavních plánů a správa plánovaných objednávků
 • Implementace další funkce hlavního plánování

Lab : Případová studie 5 Master plánování

 • Cvičení #1 Zpracovávejte a prohlížejte plánované objednávky
 • Cvičení #2 Vytvářejte a spouštějte mezipodnikové hlavní plány
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa