MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance

Kód kurzu: MB310P

Tento kurz pokrývá finanční aspekty Dynamics 365: konfigurace a používání základních finančních komponent, závazků, pohledávek, inkas, rozpočtování, dlouhodobého majetku a dalších funkcí.

26 400 Kč

31 944 Kč s DPH

Nejbližší termín od 26.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 26.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
26.08.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
11.11.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Struktura kurzu

Modul 1: Přehled Dynamics 365 Finance

Tento modul bude diskutovat o základních složkách financí a podívá se na zahrnuté moduly.

Lekce

 • Úvod
 • Přehled funkcí a možností Dynamics 365 Finance
 • Základní součásti Dynamics 365 Finance
 • Přehled modulů finanční správy v Dynamics 365 Finance
 • Výhody Dynamics 365 Finance
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Naučili jste se některé výhody finanční správy Dynamics 365 Finance.

Modul 2: Nastavení a konfigurace finanční správy

V tomto modulu probereme, jak vytvořit novou právnickou osobu (společnost) a nastavit a nakonfigurovat pro ni finanční správu. Tento modul obsahuje hlavní knihu.

Lekce

 • Úvod
 • Vytvoření a konfigurace nové právnické osoby
 • Definice a konfigurace účtové osnovy
 • Konfigurace účetních knih a měn
 • Implementace a správa deníků
 • Implementace a správa hotovosti a banky
 • Implementace nákladového účetnictví a řízení nákladů
 • Provádění periodických procesů
 • Konfigurace, vyběr a hlášení daně
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace nového právního subjektu

Lab : Cvičení 2: Vytvoření účtového rozvrhu a hlavních účtů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření pokročilé struktury pravidel

Lab : Cvičení 4: Vytvoření fiskálního kalendáře, roky a období

Lab : Cvičení 5: Importu směnného kurzy pomocí poskytovatele

Lab : Cvičení 6: Vytvoření a použítí šablon voucherů

Lab : Cvičení 7: Konfigurace a testování akruálních schémat

Lab : Cvičení 8: Konfigurace a test pravidla přidělení účetní knihy

Lab : Cvičení 9: Nastavení a používání vnitropodnikového účetnictví

Lab : Cvičení 10: Vytvoření typů bankovních transakcí a skupiny bankovních transakcí

Lab : Cvičení 11: Vytvoření bankovní skupinu a bankovního účtu

Lab : Cvičení 12: Provádění vkladů a zrušení plateb

Lab : Cvičení 13: Použití pracovních prostorů pro správu banky

Lab : Cvičení 14: Vytvoření nákladovů účetnictví pomocí průvodce

Lab : Cvičení 15: Roční uzávěrka

Lab : Cvičení 16: Konfigurace nepřímé daně z prodeje

budete moci nastavit a nakonfigurovat finanční řízení přípravou hlavní knihy a dalších.

Modul 3: Implementace a správa sdílené konfigurace pro A/P a A/R

Dynamics 365 Finance nabízí rozsáhlé funkce pro nastavení různých možností plateb, které jsou sdíleny mezi moduly závazků a pohledávek.

Lekce

 • Úvod
 • Konfigurace platebních podmínek
 • Konfigurace platebních dnů a plánů
 • Konfigurace hotovostních slev
 • Konfigurace platebního kalendáře
 • Konfigurace poplatků za platbu
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace platebních podmínek

Lab : Cvičení 2: Konfigurace plánu plateb

Lab : Cvičení 3: Konfigurace hotovostních slev

Lab : Cvičení 4: Vytvoření platebního kalendáře

Lab : Cvičení 5: Konfigurace poplatků za platbu

budete moci nakonfigurovat platební a bankovní údaje

Modul 4: Implementace a správa závazků

Toto téma vysvětluje základní nastavení závazků a nastavení dodavatele pro efektivní správu dodavatelů a transakcí dodavatelů v Dynamics 365 Finance.

Lekce

 • Úvod
 • Vytvoření a údržba splatných způsoby plateb
 • Vytvoření a údržba skupiny a dodavatele
 • Vytvoření a konfigurace profil zveřejňování dodavatele
 • Konfigurace zásad ověřování faktur
 • Zpracování objednávek, faktur a plateb
 • Povolení a otestování portálu pro spolupráci s dodavatelem pro dodavatele
 • Konfigurace splatných dodávek
 • Konfigurace a použití kladného platu
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby

Lab : Cvičení 2: Vytvoření skupiny dodavatelů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření a konfigurace profilu účtování dodavatele

Lab : Cvičení 4: Zaznamenání faktury dodavatele a spárování ji s přijatým množstvím

Lab : Cvičení 5: Použití zásad párování faktur dodavatele

Lab : Cvičení 6: Zaznamenání faktury pomocí evidence faktur, schválení a deníků faktur

Lab : Cvičení 7: Zpracování plateb dodavatele pomocí deníku plateb

Lab : Cvičení 8: Konfigurace spolupráce s dodavatelem

Lab : Cvičení 9: Správa poplatků

Nyní jste se naučili:

 • že možnosti plateb v Dynamics 365 Finance jsou flexibilní
 • nastavit a používat splátkové kalendáře
 • spravovat hotovostní slevu
 • pracovat se skupinami prodejců
 • používat funkce, jako jsou platby předem

Modul 5: Implementace a správa řízení výdajů

Správu výdajů aplikací Dynamics 365 Finance and Operations můžete použít k vytvoření integrovaného pracovního postupu, kde můžete ukládat informace o platebních metodách, importovat transakce kreditních karet a sledovat peníze, které zaměstnanci utratí, když jim vzniknou výdaje pro vaši firmu. Můžete také definovat politiku výdajů a automatizovat proplácení cestovních výdajů. Záznam výkazu výdajů byl přepracován, aby zjednodušil práci a zkrátil čas potřebný k vyplnění výkazů výdajů. Tuto funkci můžete zapnout ve správě funkcí. Můžete přidat novou stránku nastavení pro konfiguraci viditelnosti polí výdajů a určit, která data jsou povinná, volitelná nebo nedostupná při zadávání výkazů výdajů. Když je tato funkce zapnuta, je k dispozici nový pracovní prostor výdajů. Tento pracovní prostor nahrazuje předchozí pracovní prostor výdajů a je vstupní stránkou pro vylepšené zadávání. Řízení cest a výdajů má silnou hodnotu pro organizace, které utrácejí podle vlastního uvážení. Cestovní náklady a náklady na reprezentaci jsou významnou součástí kontrolovatelných nákladů společnosti. K omezení těchto nákladů poskytuje správa výdajů kromě označování a hlášení osob, které tyto zásady zneužívají, mechanismus pro definování a uplatňování zásad výdajů. Navíc automatizace zadávání a proplácení cestovních a zábavních výdajů snižuje náklady na zpracování oproti ručnímu zadávání. Správa výdajů je úzce integrována s dalšími moduly, jako jsou Závazky, Hlavní kniha, Nákup a získávání zdrojů a Řízení projektů a účetnictví.

Lekce

 • Úvod
 • Konfigurace a používání správy výdajů
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Vytvoření kategorie výdajů

Lab : Cvičení 2: Vytvoření politiky výdajů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření zásad auditu

Lab : Cvičení 4: Vytvoření a odeslání zprávy o výdajích

Naučili jste se některé výhody a celkové funkce a funkce řízení výdajů.

Modul 6: Implementace a správa pohledávek a úvěrů a inkasa

Musíte nakonfigurovat modul Pohledávky, abyste mohli provádět funkci A/R. Poté můžete vytvářet zákaznické faktury, zaúčtovat dodací listy, používat faktury s volným textem, které nesouvisejí s prodejními objednávkami, a přijímat platby pomocí několika různých typů plateb, jako jsou hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby od vašich zákazníků. Správné řízení potenciálních zákazníků a zákazníků pomáhá podnikům splnit některé jejich požadavky, jako je spokojenost zákazníků. Správné řízení zároveň zabraňuje ztrátě tím, že kontroluje mnoho faktorů, jako je úvěrový limit a zablokuje zpracovávanou objednávku, pokud porušuje zásady společnosti. Prodejci jsou klíčem k příjmům společnosti a o jejich provize by se mělo postarat po dokončení prodejního cyklu.

Lekce

 • Úvod
 • Konfigurace způsobu platby
 • Vytvoření a udržujte skupiny zákazníků a zákazníky
 • Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků
 • Zpracování objednávek, faktur a plateb
 • Konfigurace poplatků za pohledávky
 • Správa kreditu a inkasa
 • Konfigurace účtování výnosů
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby

Lab : Cvičení 2: Vytvoření nové zákaznické skupiny a zákazníka

Lab : Cvičení 3: Konfigurace a údržba zákazníků

Lab : Cvičení 4: Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků

Lab : Cvičení 5: Vytvoření a zpracování faktury s volným textem

Lab : Cvičení 6: Zpracování faktury a uhrazení proti platbě

Lab : Cvičení 7: Nastavení kódů poplatků pro pohledávky

Lab : Cvičení 8: Konfigurace kreditu a inkasa

Lab : Cvičení 9: Odpisy

Lab : Cvičení 10: Zpracování úvěru a inkasa

 • Nakonfigurujte způsob platby
 • Popište a nakonfigurujte formáty elektronických plateb
 • Vytvářejte a udržujte skupiny zákazníků
 • Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků
 • Zpracovávejte objednávky, faktury a platby
 • Nakonfigurujte poplatky za pohledávky
 • Spravujte úvěry a sbírky
 • Nakonfigurujte uznávání výnosů

Modul 7: Konfigurace a správa rozpočtu

Každá organizace, ať už je soukromá nebo veřejná, stanovuje finanční a provozní cíle tvorbou rozpočtů. Při sestavování rozpočtu management sleduje činnosti v rámci rozpočtového rámce.

Lekce

 • Úvod
 • Konfigurace a používání základního rozpočtování
 • Konfigurace a používání ovládacích prvků rozpočtu
 • Vytvoření a konfigurace položky registru
 • Konfigurace a používání plánování rozpočtu
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace základních součástí rozpočtu

Lab : Cvičení 2: Konfigurace komponent řízení rozpočtu

Lab : Cvičení 3: Použití položky registru rozpočtu

Lab : Cvičení 4: Konfigurace plánování rozpočtu, vytvoření a použití procesu plánování

 • Konfigurace a správa procesů rozpočtování
 • Nakonfigurujte součásti rozpočtu, včetně modelů rozpočtu, kódů, podmínek alokace, cyklů, pravidel převodu
 • Nakonfigurujte ovládací prvky rozpočtu včetně časových cyklů, parametrů rozpočtu, dostupnosti rozpočtových prostředků…
 • … možnosti, pravidla a skupiny kontroly rozpočtu a oprávnění k nadměrnému rozpočtu
 • Implementujte rozpočtové pracovní postupy
 • Vytvářejte a konfigurujte položky registru
 • Provádějte rozpočtové kontroly dokumentů a deníků
 • Vytvořte plán rozpočtu včetně scénářů, fází, fází přidělování, přidělování fází, šablon
 • Definujte proces plánování rozpočtu a naplánujte rozpočet

Modul 8: Konfigurace a správa dlouhodobého majetku

Způsob, jakým je nakládáno s dlouhodobým majetkem, musí odpovídat jak mezinárodním účetním standardům, tak účetní legislativě v každé zemi/regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání transakcí pořízení a vyřazení, odpisů, životnosti a odpisů a odpisů dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto standardů a pravidel.

Lekce

 • Úvod
 • Konfigurace komponent dlouhodobého majetku
 • Správa dlouhodobého majetku
 • Pořízení, odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
 • Integrace dlouhodobého majetku
 • Shrnutí modulu
 • Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace komponent dlouhodobého majetku

Lab : Cvičení 2: Nastavení a vytvoření odpisového profilu

Lab : Cvičení 3: Pořízení majetku pomocí deníku dlouhodobého majetku

Lab : Cvičení 4: Odepisování a vyřazení aktiva

 • Implementujte a spravujte dlouhodobý majetek
 • Vytvořte dlouhodobý majetek a skupiny dlouhodobého majetku
 • Popište a nakonfigurujte knihy dlouhodobého majetku a odpisy
 • Konfigurace parametrů dlouhodobého majetku
 • Pořízení a odpisy dlouhodobého majetku
 • Leasing dlouhodobého majetku
 • Duální měna s dlouhodobými aktivy
 • Identifikátory dlouhodobého majetku v celé organizaci
 • Likvidace dlouhodobého majetku
 • Vytvořte rozpočty dlouhodobého majetku a přeneste rozpočty do modulu rozpočtování
 • Odhadněte a proveďte vyřazení projektu do dlouhodobého majetku

Předpokládané znalosti

Základní znalost ERP, CRM konceptů.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa