MB-300 Microsoft Finance and Operations Core

Kód kurzu: MB300P

Aplikace Dynamics 365 Finance and Operations zahrnují, ale nejsou omezeny na Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing. Dynamics 365 Finance vám pomůže:

 • Automatizovat a modernizovat své globální finanční operace.
 • Sledovat výkon v reálném čase, předvídat budoucí výsledky a provádět rozhodnutí založená na datech, abyste podpořili růst firmy.
 • Řídit strategická finanční rozhodnutí pomocí umělé inteligence (AI), sjednotit a automatizovat finanční procesy, snížit provozní náklady a snížit globální finanční složitost a rizika.

Dynamics 365 Supply Chain Management vám pomůže:

 • Transformovat výrobu a operace dodavatelského řetězce.
 • Využít prediktivní přehledy a inteligenci z AI a internetu věcí (IoT) v rámci plánování, výroby, zásob, skladů a řízení dopravy.
 • Maximalizovat provozní efektivitu, kvalitu produktů a ziskovost.
 • Inovovat pomocí inteligentních výrobních operací, modernizovat řízení skladu, optimalizovat výkonnost výroby, maximalizovat životnost svých aktiv a automatizovat a zefektivnit dodavatelský řetězec.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 18 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 18 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Struktura kurzu

Modul 1: Použití běžné funkce a implementačního nástroje

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Používat běžné funkce a implementační nástroje.
 • Popsat případy použití a možnosti pracovních prostorů.
 • Používat a personalizovat provozní pracovní prostory.
 • Popsat case management.
 • Popsat funkce globálního adresáře a případy jejich použití.
 • Identifikace typy dotazů a zpráv dostupné ve výchozí instalaci.
 • Popsat případy použití pro funkce správy obchodních dokumentů a elektronických sestav.
 • Pracovat se správou obchodních dokumentů.
 • Navigovat a efektivně používat filtrování vyhledávání a vytvářejte vyhledávací dotazy.
 • Pochopit a použít šablony záznamů.
 • Popsat případy použití aplikací a služeb Power Platform.
 • Určit, kdy použít Power Platform v aplikaci Dynamics 365 Finance.
 • Integrovat Power BI s aplikacemi Dynamics 365 Finance.

Lekce

 • Úvod
 • Identifikace a použití běžné funkce a funkce aplikací Dynamics 365 Finance and Operations
 • Popis případů použití aplikací a služeb Power Platform
 • Shrnutí modulu

Lab : Práce s provozním pracovním prostorem

Lab : Příprava, použití a povolení správy obchodních dokumentů

Lab : Vyhledávání a práce s filtry

Lab : Vyhledávací dotazy a uložení pro budoucí použití

Lab : Práce se šablonami záznamů

Naučíte se jak:

 • Použít běžné funkce a implementační nástroje.
 • Popsat případy použití a možnosti pracovních prostorů.
 • Použít a personalizovat provozní pracovní prostory.
 • Popsat case management.
 • Popsat funkce globálního adresáře a případy jejich použití.
 • Identifikace typů dotazů a zpráv dostupných ve výchozí instalaci.
 • Popsat případy použití pro funkce správy obchodních dokumentů a elektronických sestav.
 • Pracovat se správou obchodních dokumentů.
 • Navigovat a efektivně používat filtrování vyhledávání a vytvářet vyhledávací dotazy.
 • Pochopit a použít šablony záznamů.
 • Popsat případy použití aplikací a služeb Power Platform.
 • Určit, kdy použít Power Platform v aplikaci Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.
 • Integrovat Power BI s aplikacemi Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.

Modul 2: Nakonfigurujte zabezpečení, procesy a možnosti

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Rozlišovat mezi rolemi, povinnostmi, privilegii a oprávněními.
 • Aplikovat na uživatele role zabezpečení.
 • Popsat segregaci povinností.
 • Spustit a analyzovat zprávy o zabezpečení.
 • Vytvořit a použít pracovní postup pro schválení.
 • Konfigurovat vlastnosti a prvky pracovního postupu.
 • Nastavit a konfigurovat právnické osoby a provozní jednotky.
 • Konfigurovat a řešit problémy s číselnými řadami.
 • Vytvořit organizační hierarchii
 • Popsat a použít uživatelské možnosti.
 • Nakonfigurovat manipulaci s dokumenty pro přílohy.
 • Nakonfigurovat funkce správy tisku a nastavení formuláře.
 • Popsat případy použití pro návrhář sešitů Microsoft Excel a doplněk Microsoft Dynamics Office.
 • Nakonfigurovat email (SMTP/Exchange).
 • Vytvářet a udržovat e-mailové šablony.
 • Použít funkci personalizace.
 • Nastavit a sledovat dávkové úlohy a výstrahy.

Lekce

 • Úvod
 • Implementace zabezpečení
 • Návrh a vytváření pracovních postupů
 • Konfigurace funkcí správy organizace
 • Konfigurace funkcí správy systému
 • Shrnutí modulu

Lab : Vytváření uživatele a přiřazení role zabezpečení

Lab : Nastavení segregace povinností

Lab : Spuštění zprávy o zabezpečení a analýza výstupu

Lab : Vytvoření pracovního postupu nákupní žádanky

Lab : Konfigurace nové právnickou osobu

Lab : Vytvořit provozní jednotku

Lab : Nastavit číselné řady

Lab : Vytvoření organizační hierarchie a přiřazení účelu

Lab : Použití návrhu sešitu aplikace Excel

Lab : Vytvoření dávkové úlohy

 • Rozlišujte mezi rolemi, povinnostmi, privilegii a oprávněními.
 • Aplikujte na uživatele role zabezpečení.
 • Popište segregaci povinností.
 • Spusťte a analyzujte zprávy o zabezpečení.
 • Vytvořte a použijte pracovní postup pro schválení.
 • Konfigurace vlastností a prvků pracovního postupu.
 • Nastavení a konfigurace právnických osob a provozních jednotek.
 • Konfigurace a řešení problémů s číselnými řadami.
 • Vytvořte organizační hierarchii a přiřaďte účel.
 • Popište a použijte uživatelské možnosti.
 • Nakonfigurujte manipulaci s dokumenty pro přílohy.
 • Nakonfigurujte funkce správy tisku a nastavení formuláře.
 • Popište případy použití pro Návrhář sešitů Microsoft Excel a doplněk Microsoft Dynamics Office
 • Nakonfigurujte e-mail (SMTP/Exchange).
 • Vytvářejte a udržujte e-mailové šablony.
 • Použijte funkci personalizace.
 • Nastavte a sledujte dávkové úlohy a výstrahy.

Modul 3: Správa dat Dynamics 365 Finance and Operation

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Spravovat data v aplikacích Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Popsat koncepty správy dat.
 • Seznámit se s přehledem pracovního prostoru správy dat.
 • Pracovat se šablonami v pracovním prostoru správa dat.
 • Příprava data pro import nebo vytvořte všechna potřebná spouštěcí data včetně dat PSČ, zákazníků, dodavatelů a produktů.
 • Popsat případy použití a typy datových entit.
 • Exportovat data od právnické osoby.
 • Importovat data do právnické osoby.
 • Zkopírovat konfigurační data mezi společnostmi nebo právnickými osobami pomocí rámce správy dat.
 • Popsat případy použití funkce duálního zápisu.
 • Naplánujte si strategii migrace.
 • Identifikovat běžné scénáře migrace a nástroje v aplikacích Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Určit rozsah migrace.
 • Identifikovat relevantní datové entity a prvky na základě daných scénářů.
 • Stanovit procesy migrační strategie včetně rozsahu migrace.
 • Připravit data pro migraci dat
 • Před migrací dat vytvořit kontrolní seznam pro správné plánování pro daný scénář.
 • Identifikovat a extrahovat zdrojová data.
 • Identifikovat dostupné datové typy pro vytváření zdrojových dat v daném scénáři migrace dat.
 • Generovat mapování polí mezi zdrojovými a cílovými datovými strukturami.
 • Importovat nebo exportovat data pomocí rámce správy dat.
 • Podporovat přechod mezi stávajícími a migrovanými systémy.
 • Provést testovací migraci a ověřte výstup z procesu.
 • Implementovat automatizaci datových úloh.

Lekce

 • Úvod
 • Správa dat v aplikacích Dynamics 365 Finance and Operations
 • Plán strategie migrace
 • Příprava dat pro migraci
 • Shrnutí modulu

Lab : Práce se šablonami v pracovním prostoru správa dat

Lab : Export a import dat

Lab : Kopírování konfiguračních dat mezi právnickými osobami

 • Spravujte data v aplikacích Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Popište koncepty správy dat.
 • Seznamte se s přehledem pracovního prostoru správy dat.
 • Práce se šablonami v pracovním prostoru Správa dat.
 • Připravte data pro import nebo vytvořte všechna potřebná data pro spuštění včetně dat PSČ, zákazníků
 • Popište případy použití a typy datových entit.
 • Export dat od právnické osoby.
 • Import dat do právnické osoby.
 • Zkopírujte konfigurační data mezi společnostmi nebo právnickými osobami pomocí rámce správy dat
 • Popište případy použití funkce duálního zápisu.
 • Naplánujte si strategii migrace.
 • Určete rozsah migrace.
 • Identifikujte běžné scénáře migrace a nástroje v aplikacích Finance and Operations.
 • Stanovte procesy migrační strategie včetně rozsahu migrace.
 • Připravte data pro migraci a migrujte data
 • Před migrací dat vytvořte kontrolní seznam pro správné plánování pro daný scénář.
 • Identifikujte a extrahujte zdrojová data.
 • Identifikujte dostupné datové typy pro vytváření zdrojových dat v daném scénáři migrace dat.
 • Generujte mapování polí mezi zdrojovými a cílovými datovými strukturami.
 • Importujte nebo exportujte data pomocí rámce správy dat.
 • Podporujte přechod mezi stávajícími a migrovanými systémy.
 • Proveďte testovací migraci a ověřte výstup z procesu.
 • Implementujte automatizaci datových úloh.

Modul 4: Ověření a podpora řešení

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Popsat korelaci mezi testovacími případy a obchodními požadavky.
 • Použít osvědčené postupy pro záznam testovacích případů.
 • Použití záznamníků úloh.
 • Vytvořit scénář pro akceptační testování a uložtit jej do knihovny Business Process Modeler (BPM).
 • Synchronizovat a nakonfigurovatsvůj testovací plán v Azure DevOps.
 • Provést testy.
 • Použít nástroj pro automatizaci regresní sady (RSAT).
 • Vytvořit uživatelské akceptační testy (UAT) a testovací plány.
 • Vytvořit a pracovat s BPM.
 • Použít vyhledávání problémů.

Lekce

 • Úvod
 • Testujte řešení v aplikacích Dynamics 365 Finance and Operations
 • Implementujte nástroje Lifecycle Services
 • Shrnutí modulu

V tomto modulu jste se naučili, jak:

 • Pochopit korelaci mezi testovacími případy a obchodními požadavky
 • Vytvářet testovací případy pro testování podnikových funkcí, aniž byste museli být vývojářem
 • Pomocí funkce záznamu úloh vytvořit model obchodních procesů ve službách Lifecycle Services
 • Identifikovat všechny chybějící funkce identifikací a analýzou mezer pomocí BPM
 • Použít nástroj pro automatizaci regresní sady (RSAT)
 • Pochopit, co je test FastTrack Go-live
 • Jak pomoci zákazníkovi požádat o produkční prostředí

Předpokládané znalosti

Základní znalost ERP, CRM konceptů.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa