ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4SSDIE

Tento modul se zaměřuje na to, aby kandidáti pochopili, co znamená „udržitelnost“ a jakou hodnotu přináší. Kromě toho tento modul také poskytuje kandidátům porozumění praktických kroků potřebných k rozvoji a implementaci strategie udržitelnosti a také praktických dovedností nezbytných k tomu, aby organizace mohla přinášet hodnotu zavedením postupů udržitelnosti. Tento kurz pomáhá řešit problémy udržitelnosti ve vztahu k digitálním a IT strategiím, taktikám a operacím.

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určen všem, kteří chtějí porozumět roli IT a digitálně aktivovaných služeb ve vztahu k životnímu prostředí a zároveň zkoumat možnosti, jak jej pozitivně ovlivnit. Cena oficiální certifikační zkoušky + retake je zahrnuta v ceně kurzu.

29 500 Kč

35 695 Kč s DPH

Nejbližší termín od 16.01.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 16.01.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 20.02.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 27.03.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 29.05.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 17.07.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.09.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.11.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 500 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.01.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
20.02.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
27.03.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
29.05.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
17.07.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
04.09.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
06.11.2023 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
Individuální Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 29 500 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Kurz ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT je třídenní kurz založený na sylabu od společnosti AXELOS. Kurz poskytuje praktické dovednosti nezbytné k tomu, aby organizace mohla poskytovat hodnotu zavedením udržitelných postupů. S pomocí pojmů a terminologie ITIL® 4, aktivit, cvičení a příkladů zahrnutých v kurzu získáte relevantní znalosti pro složení certifikační zkoušky ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT.

Tento kurz zkoumá, jak mohou servisní organizace řešit výzvy udržitelnosti týkající se jejich digitálních a IT strategií, taktik a operací; se zaměřením na ITIL Service Value Chain a postupy ITIL. Zaměřuje se na roli IT a digitálně podporovaných služeb v životním prostředí a zároveň zkoumá možnosti, jak jej pozitivně ovlivnit přijetím a podporou udržitelného a etického chování a myšlení, které přesahuje jednotlivce a má dopad na podniky na organizační úrovni.

Kurz zdůrazňuje klíčové kompetence a schopnosti v oblasti udržitelnosti, které by servisní organizace měly rozvíjet a budovat kapacity ve svých týmech pro řešení současných a budoucích výzev udržitelnosti. Zahrnuje také poskytnutí rámce na podporu organizací během nákupu a činností dodavatelského řetězce, což může napomoci interakcím napříč dodavatelským řetězcem při uplatňování udržitelného IT.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používaná se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Cílová skupina

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určen všem, kteří chtějí porozumět roli IT a digitálně aktivovaných služeb ve vztahu k životnímu prostředí a zároveň zkoumat možnosti, jak jej pozitivně ovlivnit.

  • IT/digitální/servisní stratégové
  • Architekti služeb
  • Manažeři produktů/služeb
  • Manažeři ITSM a začínající manažeři ITSM
  • Manažeři všech úrovní zapojení do utváření směru a strategie nebo rozvoje týmu
  • Stávající držitelé kvalifikace ITIL, kteří si přejí rozvíjet své znalosti

Struktura kurzu

Kurz vám pomůže v těchto oblastech:

  • Pochopíte, jak používat hlavní principy ITIL k poskytování hodnoty vytvářením udržitelných digitálně podporovaných produktů a služeb
  • Budete efektivně řešit výzvy VUCA prostřednictvím udržitelných strategií, nákupu, produktů a postupů
  • Získáte praktické základy v klíčových principech udržitelnosti
  • Budete umět provést úplnou analýzu nákladů a přínosů a identifikujete potenciální rizika a příležitosti pomocí osvědčených postupů

Předpokládané znalosti

Pro studium modulu Sustainability in Digital & IT nejsou žádné předpoklady. V rámci modulu budou pokryty relevantní klíčové koncepty z rámce ITIL 4, které jsou přístupné každému, kdo má zájem o získání kritických dovedností v této oblasti.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Povolené materiály Open book Toto je zkouška typu „open book“. Během úkolů je povoleno použít jakékoli dostupné materiály, včetně publikace ITIL 4: Sustainability in Digital & IT.
Doba trvání zkoušky
Různé 
Doba trvání:
Čtyři úkoly po 60 minutách (v případě skupinové práce)
Čtyři samostatné písemné úkoly po 60 minutách (v případě samostatné práce)
každý v samostatném formátu.
Počet bodů
32 bodů
Počet úkolů: 4
Známky: Každý úkol má hodnotu 8 bodů. K dispozici je 32 bodů. Za špatné odpovědi se body neodečítají.
Úspěšné složení zkoušky
24 bodů
75% – minimálně 24 bodů.
Náročnost
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek Bloomovy úrovně 2 musí kandidáti prokázat porozumění konceptům, metodám a principům udržitelnosti. U otázek Bloomovy úrovně 3 musíte prokázat aplikaci těchto konceptů, metod a principů.
Typy otázek
Úkoly
Všechna čtyři zadání vycházejí z případové studie, která popisuje dvě společnosti, které jsou zapojeny do servisního vztahu. Všechny úkoly se týkají jednoho až dvou hodnotících kritérií.

Navazující kurzy

ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam en/cz

Dodavatel: ITIL®

Oblast: ITSM

Cena od:

27 900 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa