ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4SAMCSE

Účelem kvalifikace ITIL 4 Acquiring and Management Cloud Services je poskytnout kandidátům osvědčené postupy, jak používat schopnosti nabízené cloudem k identifikaci a využívání příležitostí, řízení rizik a dosažení požadovaných obchodních výsledků. Záměrem je také poskytnout kandidátovi praktické dovednosti a znalosti potřebné k vytvoření, sladění a integraci klíčových konceptů rámce ITIL na cestu cloudových spotřebitelů.

Cílem zkoušky ITIL 4 Acquiring and Management Cloud Services je posoudit, zda kandidát dokáže prokázat dostatečné porozumění a aplikaci konceptů obsažených v publikaci ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services, aby sladil a integroval klíčové prvky rámce ITIL, jako je průvodce Principy a hodnotový řetězec služeb s „cestou uživatele cloudových služeb“.

35 600 Kč

43 076 Kč s DPH

Nejbližší termín od 08.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 08.07.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 16.09.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.11.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 600 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
08.07.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 35 600 Kč Registrovat
16.09.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 35 600 Kč Registrovat
11.11.2024 Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 35 600 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 35 600 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Struktura kurzu

Kurz vám pomůže:

  • Analyzovat dostupná řešení a potenciální přínosy pomocí přístupu neutrálního vůči dodavateli
  • Efektivně identifikovat, vybírat a dodávat optimalizované cloudové služby
  • Usnadnit spoluvytváření hodnot prostřednictvím úspěšného nákupu a integrace cloudových služeb při použití rámce ITIL 4.
  • Přijmout zákaznickou cestu uživatele komplexního nákupu cloudu zaměřeného na zákazníka.

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Toto školení ITIL® 4 Specialist nadále podléhá akreditaci PeopleCert.

Certifikace

Povolené materiály Žádné Tato zkouška je formou metody „closed book“. Publikace ITIL 4: Acquiring and Managing Cloud Services mohou být použity pouze ke studiu, takže je NENÍ povoleno mít u zkoušky.
Doba trvání zkoušky 90 minut Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jazyce, který není jejich mateřským nebo pracovním jazykem, mohou dostat 25 % času navíc, tj. celkem 113 minut.
Maximální počet bodů 40 bodů Zkouška obsahuje 40 otázek, každá správná odpověď je za 1 bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají.
Počet bodů pro úspěšné složení zkoušky 26 bodů K úspěšnému složení zkoušky je potřeba odpovědět správně na 26 otázek (65 %).
Obtížnost otázek Bloomova úroveň 2 &3 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 2. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům DSV. U otázek 3. úrovně je potřeba aplikovat koncepty, metody a principy DSV, stejně jako informace ze souvisejících postupů.
Typy otázek Klasické, záporné a výběrové Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

U „klasických“ otázek je otázka a čtyři možnosti výběru správné odpovědi.

„Záporné“ otázky jsou „klasické“ otázky, které jsou formulovány záporně.

U otázek „výběrových“ je seznam čtyř tvrzení a ze seznamu musíte vybrat dvě správná tvrzení.

Navazující kurzy

Cena od:

33 800 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa