ISTQB® Technical Test Analyst (CTAL-TTA) exam

Kód kurzu: CTALTTAEXM

ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) poskytuje důkladný úvod do dovedností technického testování, které jsou dnes v mnoha organizacích zásadní. Tyto dovednosti zahrnují rizikové testování, testování white box, statickou a dynamickou analýzu, nefunkční testování a automatizaci testování.

 

Vaše registrace termínu zkoušky musí být potvrzena emailem.

5 250 Kč

6 353 Kč s DPH

Nejbližší termín od 24.05.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny zkoušky

Počáteční datum: 24.05.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 5 250 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 11.06.2024

Místo konání: Bratislava

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 5 250 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška

Délka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 5 250 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
24.05.2024 Virtuální 2 hodiny en 5 250 Kč Registrovat
11.06.2024 Bratislava Prezenční 2 hodiny en 5 250 Kč Registrovat
Na vyžádání Zkouška 2 hodiny en 5 250 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Certifikace Advanced Level Technical Test Analyst je vhodná pro každého, kdo se zabývá testováním, i pro ty, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti testování softwaru. To zahrnuje lidi provádějící činnosti, jako je analýza testů, poradenství při testování a vývoj softwaru.

K získání této certifikace musí kandidáti vlastnit certifikát Certified Tester Foundation Level a mít dostatečné praktické zkušenosti.

Struktura zkoušky

Účastník, který získal certifikaci Advanced Level Technical Test Analyst, by měl být schopen:

 • Rozpoznat a klasifikovat typická rizika spojená s výkonem, bezpečností, spolehlivostí, přenositelností a udržovatelností softwarových systémů
 • Poskytnout technické prvky pro plánování, návrh a provádění testů pro zmírnění rizik výkonu, bezpečnosti, spolehlivosti, přenositelnosti a udržovatelnosti
 • Vybrat a aplikovat vhodné white box testovací techniky ke zjištění, že testování poskytuje odpovídající úroveň spolehlivosti
 • Efektivně se podílet na přezkoumávání s vývojáři a softwarovými architekty a využívat znalosti typických nedostatků v kódování
 • Zlepšit kvalitativní charakteristiky kódování pomocí různých analytických technik
 • Nastínit náklady a přínosy, které lze očekávat od zavedení konkrétních typů automatizace testování
 • Vybrat vhodné nástroje pro automatizaci úloh technického testování
 • Porozumět technickým problémům a konceptům při použití automatizace testování

Certifikace

Kód zkoušky Jazyk zkoušky Délka zkoušky (min)* Počet otázek Maximální počet bodů Minimální počet bodů (65%)
Technical Test Analyst v2019 (CTAL-TTA) EN 120/150 45 78 51
 • Uchazeči musí doložit průkaz totožnosti nebo cestovní pas, aby se mohli identifikovat a byli připuštění ke zkoušce.
 • Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jiném jazyce, než je jejich mateřský jazyk, nebo mají zdravotní postižení (např. dyslexii), budou mít 25 % času navíc.
 • Uchazeči, kteří skládají zkoušku v jiném jazyce, než je jejich mateřský jazyk, si mohou s překladem pomoci papírovým slovníkem nebo požádat proktora o překlad na chytrém telefonu.
 • Všechny papíry s poznámkami musí být v každém případě vráceny proktorovi.

Účastníkům není povoleno:

 • používat jakýkoli druh studijních materiálů
 • využít jakoukoli pomoc od ostatních
 • používat chytré telefony, sluchátka nebo jakákoliv jiná zařízení
 • opustit místnost/PC během zkoušky

V případě podvádění bude zkouška přerušena a pokus o zkoušku bude považován za neúspěšný.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa