ISO/IEC 42001 Lead Implementer

Kód kurzu: 42001LI

Školicí kurz ISO/IEC 42001 Lead Implementer poskytuje účastníkům základní kompetence potřebné k efektivnímu plánování, implementaci, správě, monitorování, údržbě a neustálému zlepšování systému řízení umělé inteligence (AIMS).

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu budete schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy a principy AIMS založené na ISO/IEC 42001
 • Interpretovat požadavky ISO/IEC 42001 na AIMS z pohledu implementátora
 • Iniciovat a plánovat implementaci AIMS na základě ISO/IEC 42001 s využitím metodiky IMS2 PECB a dalších osvědčených postupů
 • Podporovat organizaci při provozu, údržbě a neustálém zlepšování AIMS na základě ISO/IEC 42001 Připravte organizaci na certifikační audit třetí strany

Vzdělávací přístup

 • Tento školicí kurz kombinuje teoretické koncepty a praktické příklady založené na aplikacích umělé inteligence v reálném světě a umožňuje účastníkům pochopit praktické aspekty implementace AIMS.
 • Školicí kurz obsahuje cvičení typu esej a kvízy s možností výběru z několika možností, z nichž některé jsou založeny na scénářích.
 • Účastníci jsou vyzýváni, aby spolupracovali a zapojovali se do smysluplných diskusí s ostatními studenty při řešení kvízů a cvičení.
 • Formát kvízu přesně odpovídá formátu certifikační zkoušky a zajišťuje, že účastníci jsou na zkoušku dobře připraveni.

Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.

Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).


19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
05.08.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Umělá inteligence (AI) se stává hnací silou v dnešním technologickém prostředí. Jeho aplikace se rozšířila do mnoha odvětví. Jeho rychlé rozšíření přineslo jedinečné výzvy a úvahy, které vyžadují specifické odborné znalosti k zajištění jeho efektivní implementace a odpovědného řízení. Školicí kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je vaší vstupní branou ke zvládnutí praktické implementace a odpovědného řízení systému řízení AI.

Školicí kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je navržen tak, aby vás připravil na implementaci systému řízení umělé inteligence v souladu s normou ISO/IEC 42001. Poskytuje vám potřebné kompetence k efektivnímu převádění strategií umělé inteligence do použitelných řešení. Jeho cílem je poskytnout komplexní pochopení osvědčených postupů implementace AI a rámce pro její úspěšnou integraci v rámci organizací a vybavit vás praktickými odbornými znalostmi pro řízení projektů implementace AIMS.

Po úspěšném absolvování kurzu a složení zkoušky můžete požádat o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer“, který prokazuje vaši schopnost efektivně implementovat strategie umělé inteligence.


Cílová skupina

 • Profesionálové zodpovědní za dohled a řízení projektů

 • AI Konzultanti radí ohledně strategií implementace

 • AI Odborní poradci a specialisté s cílem zvládnout praktickou implementaci AIMS v souladu s ISO/IEC 42001

 • Jednotlivci, kteří mají za úkol zajistit, aby projekty umělé inteligence dodržovaly požadavky na umělou inteligenci v rámci organizace

 • Členové implementačních týmů AIMS podílejících se na implementaci systémů AI

 • Vedoucí pracovníci a manažeři, kteří chtějí činit informovaná rozhodnutí ohledně implementace umělé inteligence a jejího souladu s ISO/IEC 42001

Struktura kurzu

 • Den 1: Úvod do ISO/IEC 42001 a zahájení implementace AIMS
 • Den 2: Plánování implementace AIMS
 • Den 3: Implementace cíle AIMS
 • Den 4: Monitorování AIMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit
 • Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Hlavním požadavkem pro účast na tomto školení je mít obecné znalosti AIMS a ISO/IEC 42001.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer“ splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP).

Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Doména 1: Základní principy a koncepty systému řízení umělé inteligence (AIMS)

Doména 2: Požadavky na systém správy umělé inteligence

Doména 3: Plánování implementace AIMS na základě ISO/IEC 42001

Doména 4: Implementace AIMS na základě ISO/IEC 42001

Doména 5: Monitorování a měření AIMS na základě ISO/IEC 42001

Doména 6: Neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit AIMS

Délka zkoušky: 3 hodiny

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v seznamu zkoušek PECBpravidlech a zásadách zkoušek.

Po složení zkoušky si můžete zažádat o jeden z pověřovacích údajů uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky vybraného pověření.


 

Credential Exam Professional experience AIMS project experience Other requirements
PECB Certified ISO/IEC 42001 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Two years: At least one year in artificial intelligence management At least 200 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Five years: At least two years in artificial intelligence management At least 300 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Ten years: At least seven years in artificial intelligence management At least 1,000 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics

Zkušenosti s projektem AIMS by se měly řídit osvědčenými postupy implementace a zahrnovat následující:

 • Vypracování obchodního případu implementace AIMS
 • Řízení projektu implementace AIMS
 • Implementace CÍLŮ
 • Správa dokumentovaných informací AIMS
 • Stanovení metrik
 • Provádění nápravných opatření
 • Sledování výkonu AIMS
 • Vedení realizačního týmu AIMS

Další informace o certifikacích ISO/IEC 42001 a procesu certifikace PECB naleznete v Pravidlech a zásadách certifikace.


 

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa